אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 22, 2020 11:38 AM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 22, 2020 10:53 AM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 22, 2020 11:07 AM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 22, 2020 10:42 AM -03

תמונות/קולות

מה

מרור הגינות Sonchus oleraceus

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 22, 2020 10:36 AM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 22, 2020 10:37 AM -03

תמונות/קולות

מה

סביון פשוט Senecio vulgaris

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 22, 2020 10:35 AM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 22, 2020 10:30 AM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 22, 2020 11:39 AM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 01:14 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 01:13 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 01:12 PM -03

תמונות/קולות

Square

מה

דרור הבית Passer domesticus

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 01:12 PM -03

תמונות/קולות

Square

מה

קיווית צ'יליאנית Vanellus chilensis

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 01:11 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 01:10 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 01:05 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 01:02 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 01:01 PM -03

תמונות/קולות

Square

מה

נזמית לופתת Lamium amplexicaule

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 01:00 PM -03

תמונות/קולות

Square

מה

מקור חסידה גזור Erodium cicutarium

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 01:00 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 12:58 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 12:58 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 12:56 PM -03

תמונות/קולות

Square

מה

רוזמרין Salvia rosmarinus

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 12:56 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 12:56 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 12:55 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 12:52 PM -03

תמונות/קולות

Square

מה

מקור חסידה גזור Erodium cicutarium

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 12:19 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 19, 2020 12:16 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

guille

תאריך

ספטמבר 14, 2020 05:08 PM -03

מקום

Vistalba (Google, OSM)
פיידים: אטום