Caenogastropoda Taxonomy

Key to symbols:

• Cohort (also used for the informal Grade Architaenioglossa)
° Subcohort
¤ Superorder
⁂ Unranked clade
⌭ Order
— Superfamily

  • Family

System in Bouchet & Rocroi (2005):

Caenogastropoda

                          - Lyocyclidae
                          - Plicatusidae †
                          - Spanionematidae †
                          - Spirostylidae †

                     — Acteoninoidea
                          - Acteoninidae †
                          - Anozygidae †
                          - Soleniscidae †

                     — Dendropupoidea
                          - Dendropupidae †
                          - Anthracopupidae †

                     — Paleostyloidea
                          - Palaeostylidae †
                          - Goniasmatidae †
                          - Pithodeidae †

                     — Peruneloidea
                          - Perunelidae †
                          - Chuchlinidae †
                          - Imoglobidae †
                          - Sphaerodomidae †

                     — Pseudomelanioidea
                          - Pseudomelaniidae †
                          - Trajanellidae †

                     — Subulitoidea
                          - Subulitidae †
                          - Ischnoptygmatidae †

                ⁂ "Zygopleuroid Group"
                          - Zygopleuridae †
                          - Abyssochrysidae
                          - Polygyrinidae †
                          - Protorculidae †
                          - Provannidae
                          - Pseudozygopleuridae †

• Architaenioglossa (informal group)
                     — Ampullarioidea
                          - Ampullariidae
                          - Naricopsinidae †

                     — Cyclophoroidea
                          - Cyclophoridae
                          - Aciculidae
                          - Craspedopomatidae
                          - Diplommatinidae
                          - Ferussinidae †
                          - Maizaniidae
                          - Megalomastomatidae
                          - Neocyclotidae
                          - Pupinidae

                     — Viviparoidea
                          - Viviparidae
                          - Pliopholygidae †

• Sorbeoconcha
                          - Acanthonematidae †
                          - Canterburyellidae †
                          - Prisciphoridae †

                     — Cerithioidea
                          - Cerithiidae
                          - Batillariidae
                          - Brachytrematidae †
                          - Cassiopidae †
                          - Dialidae
                          - Diastomatidae
                          - Eustomatidae †
                          - Ladinulidae †
                          - Lanascalidae †
                          - Litiopidae
                          - Maoraxidae †
                          - Melanopsidae
                          - Metacerithiidae †
                          - Modulidae
                          - Pachychilidae
                          - Paludomidae
                          - Planaxidae
                          - Pleuroceridae
                          - Popenellidae †
                          - Potamididae
                          - Procerithiidae †
                          - Prostyliferidae †
                          - Propupaspiridae †
                          - Scaliolidae
                          - Siliquariidae
                          - Terebrellidae
                          - Thiaridae
                          - Turritellidae

                     — Campaniloidea
                          - Campanilidae
                          - Ampullinidae
                          - Plesiotrochidae
                          - Trypanaxidae †

• Hypsogastropoda
                          - Coelostylinidae †
                          - Maturifusidae †
                          - Pommerozygiidae †
                          - Settsassiidae †

                ⁂ Littorinimorpha
                     — Calyptraeoidea
                          - Calyptraeidae

                     — Capuloidea
                          - Capulidae

                     — Cingulopsoidea
                          - Cingulopsidae
                          - Eatoniellidae
                          - Rastodentidae

                     — Cypraeoidea
                          - Cypraeidae
                          - Ovulidae

                     — Ficoidea
                          - Ficidae

                     — Littorinoidea
                          - Littorinidae
                          - Bohaispiridae †
                          - Pickworthiidae
                          - Pomatiidae
                          - Purpurinidae †
                          - Skeneopsidae
                          - Tripartellidae †
                          - Zerotulidae

                     — Naticoidea
                          - Naticidae

                     — Pterotracheoidea
                          - Pterotracheidae
                          - Atlantidae
                          - Bellerophinidae †
                          - Carinariidae

                     — Rissooidea
                          - Rissoidae
                          - Amnicolidae
                          - Anabathridae
                          - Assimineidae
                          - Barleeiidae
                          - Bithyniidae
                          - Caecidae
                          - Calopiidae
                          - Cochliopidae
                          - Elachisinidae
                          - Emblandidae
                          - Epigridae
                          - Falsicingulidae
                          - Helicostoidae
                          - Hydrobiidae
                          - Hydrococcidae
                          - Iravadiidae
                          - Lithoglyphidae
                          - Mesocochliopidae †
                          - Moitessieriidae
                          - Palaeorissoinidae †
                          - Pomatiopsidae
                          - Stenothyridae
                          - Tornidae
                          - Truncatellidae

                     — Stromboidea
                          - Strombidae
                          - Aporrhaidae
                          - Colombellinidae †
                          - Pugnellidae †
                          - Seraphsidae
                          - Struthiolariidae
                          - Thersiteidae †
                          - Tylostomatidae †

                     — Tonnoidea
                          - Tonnidae
                          - Bursidae
                          - Laubierinidae
                          - Personidae
                          - Pisanianuridae
                          - Ranellidae
                          - Cassidae

                     — Vanikoroidea
                          - Vanikoridae
                          - Haloceratidae
                          - Hipponicidae
                          - Omalaxidae †

                     — Velutinoidea
                          - Vanikoridae
                          - Haloceratidae

                     — Vermetoidea
                          - Vermetidae

                     — Xenophoroidea
                          - Xenophoridae
                          - Lamelliphoridae †

                ⁂ "Ptenoglossa Group"
                     — Epitonioidea
                          - Epitoniidae
                          - Janthinidae
                          - Nystiellidae

                     — Eulimoidea
                          - Eulimidae
                          - Aclididae

                     — Triphoroidea
                          - Triphoridae
                          - Cerithiopsidae
                          - Newtoniellidae

                ⁂ Neogastropoda
                          - Johnwyattiidae †
                          - Perissityidae †
                          - Sarganidae †
                          - Speightiidae †
                          - Taiomidae †
                          - Weeksiidae †

                     — Buccinoidea
                          - Buccinidae
                          - Colubrariidae
                          - Columbellidae
                          - Fasciolariidae
                          - Nassariidae
                          - Melongenidae

                     — Muricoidea
                          - Muricidae
                          - Babyloniidae
                          - Costellariidae
                          - Cystiscidae
                          - Harpidae
                          - Marginellidae
                          - Mitridae
                          - Pholidotomidae †
                          - Pleioptygmatidae
                          - Strepsiduridae
                          - Turbinellidae
                          - Volutidae
                          - Volutomitridae

                     — Olivoidea
                          - Olividae
                          - Olivellidae

                     — Pseudolivoidea
                          - Pseudolividae
                          - Ptychatractidae

                     — Conoidea
                          - Conidae
                          - Clavatulidae
                          - Drilliidae
                          - Pseudomelatomidae
                          - Strictispiridae
                          - Terebridae
                          - Turridae

                     — Cancellarioidea
                          - Cancellariidae

System in Bouchet et al. (2017):

Caenogastropoda

                               - Acanthonematidae †
                               - Ampezzanildidae †
                               - Coelostylinidae †
                               - Kittlidiscidae †
                               - Plicatusidae †
                               - Pragoscutulidae †
                               - Pseudomelaniidae †
                               - Spanionematidae †
                               - Spirostylidae †

                          — Dendropupoidea †
                               - Dendropupidae †
                               - Anthracopupidae †

                          — Peruneloidea †
                               - Perunelidae †
                               - Chuchlinidae †
                               - Imoglobidae †
                               - Sphaerodomidae †

                          — Subulitoidea †
                               - Subulitidae †
                               - Ischnoptygmatidae †

• Architaenioglossa (informal group)
                          — Ampullarioidea
                               - Ampullariidae

                          — Cyclophoroidea
                               - Cyclophoridae
                               - Aciculidae
                               - Craspedopomatidae
                               - Diplommatinidae
                               - Ferussinidae †
                               - Maizaniidae
                               - Megalomastomatidae
                               - Neocyclotidae
                               - Pupinidae

                          — Viviparoidea
                               - Viviparidae
                               - Pliopholygidae

• Sorbeoconcha
                               - Brachytrematidae †
                               - Globocornidae
                               - Prostyliferidae †

                          — Acteoninoidea †
                               - Acteoninidae †
                          — Orthonematoidea †
                               - Orthonematidae †
                               - Goniasmatidae †
                          — Palaeostyloidea †
                               - Palaeostylidae †
                          — Pseudozygopleuroidea †
                               - Pseudozygopleuridae †
                               - Goniospiridae †
                               - Pommerozygiidae †
                               - Protorculidae †
                               - Zygopleuridae †
                          — Soleniscoidea †
                               - Soleniscidae †
                               - Anozygidae †
                               - Meekospiridae †

      ° Campanilimorpha
                          — Campaniloidea
                               - Campanilidae
                               - Ampullinidae
                               - Diozoptyxidae †
                               - Gyrodidae †
                               - Metacerithiidae †
                               - Plesiotrochidae
                               - Settsassiidae †
                               - Trypanaxidae †
                               - Tylostomatidae †
                               - Vernediidae †

      ° Cerithiimorpha
                               - Canterburyellidae †
                               - Cassiopidae †
                               - Cryptaulacidae †
                               - Eustomatidae †
                               - Juramelanatriidae †
                               - Ladinulidae †
                               - Lucmeriidae †
                               - Maoraxidae †
                               - Popenellidae †
                               - Probittiidae †
                               - Procerithiidae †
                               - Propupaspiridae †
                               - Zardinellopsidae †

                          — Cerithioidea
                               - Cerithiidae
                               - Batillariidae
                               - Dialidae
                               - Diastomatidae
                               - Hemisinidae
                               - Litiopidae
                               - Melanopsidae
                               - Modulidae
                               - Pachychilidae
                               - Paludomidae
                               - Pickworthiidae
                               - Planaxidae
                               - Pleuroceridae
                               - Potamididae
                               - Scaliolidae
                               - Semisulcospiridae
                               - Siliquariidae
                               - Thiaridae
                               - Turritellidae

      ° Hypsogastropoda
                               - Lyocyclidae

                          — Abyssochrysoidea
                               - Abyssochrysidae
                               - Hokkaidoconchidae †
                               - Paskentanidae †
                               - Provannidae

                          — Capuloidea
                               - Capulidae
                               - Gyrotropidae †
                               - Haloceratidae

                          — Cingulopsoidea
                               - Cingulopsidae
                               - Eatoniellidae
                               - Rastodentidae

                          — Epitonioidea
                               - Epitoniidae

                          — Hipponicoidea
                               - Hipponicidae

                          — Littorinoidea
                               - Littorinidae
                               - Annulariidae
                               - Bohaispiridae †
                               - Leviathaniidae †
                               - Pomatiidae
                               - Purpuroideidae †
                               - Skeneopsidae
                               - Tripartellidae †
                               - Zerotulidae

                          — Naticoidea
                               - Naticidae

                          — Pterotracheoidea
                               - Pterotracheidae
                               - Atlantidae
                               - Bellerophinidae †
                               - Carinariidae
                               - Coelodiscidae †

                          — Triphoroidea
                               - Triphoridae
                               - Berendinellidae †
                               - Cerithiopsidae
                               - Newtoniellidae

                          — Vermetoidea
                               - Vermetidae
                               - Sakarahellidae †

                ⁂ "Rissiform Clade"
                          — Rissooidea
                               - Rissoidae
                               - Barleeiidae
                               - Emblandidae
                               - Lironobidae
                               - Rissoinidae
                               - Zebinidae
                          — Truncatelloidea
                               - Truncatellidae
                               - Amnicolidae
                               - Anabathridae
                               - Assimineidae
                               - Bithyniidae
                               - Bythinellidae
                               - Caecidae
                               - Calopiidae
                               - Clenchiellidae
                               - Cochliopidae
                               - Elachisinidae
                               - Emmericiidae
                               - Epigridae
                               - Falsicingulidae
                               - Helicostoidae
                               - Hydrobiidae
                               - Hydrococcidae
                               - Iravadiidae
                               - Lithoglyphidae
                               - Mesocochliopidae †
                               - Moitessieriidae
                               - Palaeorissoinidae †
                               - Pomatiopsidae
                               - Stenothyridae
                               - Tateidae
                               - Tomichiidae
                               - Tornidae
                               - Vitrinellidae
                          — Vanikoroidea
                               - Vanikoridae
                               - Eulimidae
                               - Gigantocapulidae †

           ¤ Latrogastropoda
                               - Colombellinidae

                          — Calyptraeoidea
                               - Calyptraeidae

                          — Cypraeoidea
                               - Cypraeidae
                               - Eratoidae
                               - Ovulidae
                               - Triviidae
                               - Velutinidae

                          — Ficoidea
                               - Ficidae

                          — Stromboidea
                               - Strombidae
                               - Aporrhaidae
                               - Dilatilabridae †
                               - Hippochrenidae †
                               - Rostellariidae
                               - Seraphsidae
                               - Struthiolariidae
                               - Thersiteidae †
                               - Pereiraeidae †

                          — Tonnoidea
                               - Tonnidae
                               - Bursidae
                               - Cassidae
                               - Charoniidae
                               - Cymatiidae
                               - Eosassiidae †
                               - Laubierinidae
                               - Mataxidae †
                               - Personidae
                               - Ranellidae
                               - Thalassocyonidae

                          — Xenophoroidea
                               - Xenophoridae
                               - Lamelliphoridae †

                     ⌭ Neogastropoda
                               - Babyloniidae
                               - Cystiscidae
                               - Harpidae
                               - Johnwyattiidae †
                               - Marginellidae
                               - Perissityidae †
                               - Pseudotritoniidae †
                               - Purpurinidae †
                               - Speightiidae †
                               - Strepsiduridae
                               - Taiomidae

                          — Pholidotomoidea
                               - Pholidotomidae †
                               - Sarganidae †
                               - Moreidae †
                               - Weeksiidae †

                          — Volutoidea
                               - Volutidae
                               - Cancellariidae

                          — Buccinoidea
                               - Buccinidae
                               - Belomitridae
                               - Colubrariidae
                               - Columbellidae
                               - Echinofulguridae †
                               - Fasciolariidae
                               - Melongenidae
                               - Nassariidae
                               - Pisaniidae

                          — Muricoidea
                               - Muricidae

                          — Turbinelloidea
                               - Columbariidae
                               - Costellariidae
                               - Ptychatractidae
                               - Turbinellidae
                               - Volutomitridae

                          — Mitroidea
                               - Mitridae
                               - Charitodoronidae
                               - Pyramimitridae

                          — Olivoidea
                               - Olividae
                               - Ancillariidae
                               - Bellolividae
                               - Benthobiidae
                               - Pseudolividae

                          — Conoidea
                               - Conidae
                               - Borsoniidae
                               - Bouchetispiridae
                               - Clathurellidae
                               - Clavatulidae
                               - Cochlespiridae
                               - Conorbidae
                               - Cryptoconidae †
                               - Drilliidae
                               - Horaiclavidae
                               - Mangeliidae
                               - Mitromorphidae
                               - Pseudomelatomidae
                               - Raphitomidae
                               - Strictispiridae
                               - Terebridae
                               - Turridae

הועלה ב-מרץ 24, 2020 01:43 אחה"צ על ידי jonathan142 jonathan142

תגובות

לא קיימות הערות בינתיים

הוספת תגובה

כניסה או הרשמה להוספת הערות