אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 27, 2020 10:34 AM CDT

תיאור

One of the adults that raised juvenile in https://inaturalist.ca/observations/54836598

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 27, 2020 10:32 AM CDT

תיאור

Immature. Nest is about 20 m away.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 27, 2020 10:53 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

נימפית הסרפד Vanessa atalanta

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 29, 2020 10:55 AM CDT

תיאור

Kind of ratty looking.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 28, 2020 10:47 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 26, 2020 11:33 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 28, 2020 11:01 AM CDT

תיאור

Female and immature.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 22, 2020 10:53 AM CDT

תיאור

About 10mm long.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 24, 2020 10:39 AM CDT

תיאור

About 5 mm long.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 22, 2020 10:55 AM CDT

תמונות/קולות

מה

Aix sponsa

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 23, 2020 09:52 AM CDT

תיאור

Have not seen these guys all summer until now.

תמונות/קולות

מה

שלך Pandion haliaetus

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 22, 2020 11:02 AM CDT

תיאור

One of four. Soaring high. The only thing going for me is that the sun lit it up. There have been reports of a nest (in the spring) about 5 km sw of this location. Bird was aprox. 500m high (probably a bit lower).

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יוני 28, 2020 10:55 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

דנאית מלכותית Danaus plexippus

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 18, 2020 11:01 AM CDT

תיאור

Two of these in the same place.

תמונות/קולות

Square

מה

דנאית מלכותית Danaus plexippus

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 18, 2020 11:01 AM CDT

תמונות/קולות

Square

מה

דנאית מלכותית Danaus plexippus

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 18, 2020 10:52 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 20, 2020 10:55 AM CDT

תיאור

Bit of a story - was looking for a bird, and my dog was nosing around in the bush. As he does. Could not find the bird, and turned to him, and saw a fledgling bird jump away from his nose. The sounds I heard were getting more frantic, so I got the dog away, but managed to get this shot.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 20, 2020 11:10 AM CDT

תיאור

Happened upon what seems like an adult feeding a youngster. The bird on the right stayed, but the one of the one of the left moved somewhere. I don't think it flew away.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 20, 2020 11:09 AM CDT

תיאור

Finally got a shot of the male.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 14, 2020 10:45 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 18, 2020 10:48 AM CDT

תיאור

Very confused about the ID of these birds. I believe they have been around all summer, in the same place, but I still do not know the ID.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 16, 2020 10:47 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 13, 2020 11:59 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 14, 2020 10:45 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 15, 2020 11:08 AM CDT

תיאור

There was also a female, but I missed photographing it.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 15, 2020 11:03 AM CDT

תיאור

I saw bright blue bird in this area, then these two had some sort of interaction.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 11, 2020 10:40 AM CDT

תיאור

I've seen a number of these around over the past week. First picture.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 11, 2020 11:01 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 11, 2020 10:57 AM CDT

תיאור

On an immature thistle flower.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamestraconfigurata

תאריך

יולי 11, 2020 10:50 AM CDT

תיאור

I don't know if it is a female or immature male.

פיידים: אטום