תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

markread

תאריך

אוגוסט 4, 2020 08:45 AM EDT
Euxoa messoria - Photo (c) Owen Strickland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Euxoa messoria, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 05 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

markread

תאריך

אוגוסט 4, 2020 08:40 AM EDT
Ochropleura implecta - Photo (c) Dick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Ochropleura implecta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 05 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

markread

תאריך

אוגוסט 4, 2020 08:36 AM EDT
Striacosta albicosta - Photo (c) joannerusso, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של mamestraconfigurata: Striacosta albicosta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 05 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

markread

תאריך

אוגוסט 4, 2020 08:48 AM EDT
Feltia herilis - Photo (c) Carol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Feltia herilis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 05 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

a_anctil

תאריך

אוגוסט 4, 2020 10:18 PM EDT
Mythimna unipuncta - Photo (c) Dick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Mythimna unipuncta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 05 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

katemckeown

תאריך

יולי 26, 2020 02:52 PM PDT
Eutricopis nexilis - Photo (c) Lauren Harter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Eutricopis nexilis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 05 אוגוסט, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

katelynmichaud

תאריך

יולי 28, 2020 12:39 PM PDT
Eutricopis nexilis - Photo (c) Lauren Harter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Eutricopis nexilis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 05 אוגוסט, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

michelarrivee

תאריך

אוגוסט 3, 2020 10:37 PM EDT
Euxoa messoria - Photo (c) Owen Strickland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Euxoa messoria, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 05 אוגוסט, 2020.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

peterkelly1

תאריך

יולי 17, 2020 11:36 PM EDT
Mythimna unipuncta - Photo (c) Dick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Mythimna unipuncta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

a_anctil

תאריך

אוגוסט 2, 2020 11:12 PM EDT
Feltia herilis - Photo (c) Carol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Feltia herilis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

md-in-ns15

תאריך

אוגוסט 3, 2020 10:56 PM EDT
Mythimna unipuncta - Photo (c) Dick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Mythimna unipuncta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

md-in-ns15

תאריך

אוגוסט 3, 2020 10:20 PM EDT
Feltia herilis - Photo (c) Carol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Feltia herilis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

a_anctil

תאריך

אוגוסט 3, 2020 09:44 PM EDT
Feltia herilis - Photo (c) Carol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Feltia herilis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

joannb

תאריך

אוגוסט 4, 2020 07:49 AM PDT
Feltia herilis - Photo (c) Carol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Feltia herilis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

a_anctil

תאריך

אוגוסט 2, 2020 11:18 PM EDT
Ochropleura implecta - Photo (c) Dick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Ochropleura implecta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

edobbs

תאריך

אוגוסט 4, 2020 09:48 AM EDT
Feltia herilis - Photo (c) Carol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Feltia herilis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lockebeulve

תאריך

יולי 23, 2020 12:42 AM ADT

תיאור

Attracted to light

Graphiphora augur - Photo (c) Stuart Tingley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Graphiphora augur, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

md-in-ns15

תאריך

אוגוסט 3, 2020 11:05 PM EDT
Ochropleura implecta - Photo (c) Dick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Ochropleura implecta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

md-in-ns15

תאריך

אוגוסט 3, 2020 10:52 PM EDT
Feltia herilis - Photo (c) Carol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Feltia herilis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

md-in-ns15

תאריך

אוגוסט 3, 2020 11:01 PM EDT
Feltia herilis - Photo (c) Carol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Feltia herilis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tylerh

תאריך

אוגוסט 2, 2020 09:23 PM EDT
Euxoa obeliscoides - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Euxoa obeliscoides, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

karenhaydraude

תאריך

אוגוסט 3, 2020 04:29 PM UTC

מקום

Barry's Bay (Google, OSM)
Ixodes scapularis - Photo (c) Lennart Tange, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Ixodes scapularis, שייך ל אקריות (תת מחלקה Acari)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

joefrechette

תאריך

יולי 24, 2020 11:30 PM -05
Feltia herilis - Photo (c) Carol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Feltia herilis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joefrechette

תאריך

אוגוסט 4, 2020 07:56 AM -05
Feltia - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mamestraconfigurata: סוג Feltia, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 04 אוגוסט, 2020.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

oridgen10

תאריך

יולי 29, 2020 11:27 PM EDT

מקום

Ontario, CA (Google, OSM)
Eueretagrotis sigmoides - Photo (c) Kyle Jones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Eueretagrotis sigmoides, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 03 אוגוסט, 2020.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

court683

תאריך

אוגוסט 2, 2020 02:13 PM EDT

תגיות

Striacosta albicosta - Photo (c) joannerusso, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של mamestraconfigurata: Striacosta albicosta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 03 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

brendanboyd

תאריך

יולי 31, 2020 06:14 PM EDT
Feltia herilis - Photo (c) Carol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Feltia herilis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 03 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

brendanboyd

תאריך

יולי 31, 2020 06:23 PM EDT
Feltia - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mamestraconfigurata: סוג Feltia, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 03 אוגוסט, 2020.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

stubirdnb

תאריך

יולי 30, 2020 10:49 PM ADT

תיאור

Attracted to light in old field - garden - mixed woods habitat along coast of Northumberland Strait.

Pseudohermonassa bicarnea - Photo (c) Eric Knopf, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Pseudohermonassa bicarnea, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 03 אוגוסט, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

stubirdnb

תאריך

יולי 30, 2020 10:46 PM ADT

תיאור

Attracted to light in old field - garden - mixed woods habitat along coast of Northumberland Strait.

Ochropleura implecta - Photo (c) Dick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mamestraconfigurata: Ochropleura implecta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 03 אוגוסט, 2020.
תומך

סטטיסטיקות

 • 12864