יחס מסגרות טקסון 302204

מערכת יחסים: מיקום אלטרנטיבי

iNaturalist Israel Plants of the World Online
סוג Miconia (הורה: שבט Miconieae) מיקום אלטרנטיבי סוג Miconia (הורה: משפחה Melastomataceae)
נוצר על־ידי loarie ב פברואר 16, 2019

סטיות במורד העץ: 2