פרטים טקסונומיים של Cerastium cerastoides [inactive]

Relationship: לא ידוע