3. De Eelderbaan is onderdeel van de Stedelijke Ecologische Structuur

De '''Eelderbaan''' vormt samen met [[Westpark (Groningen)|Westpark]] en het [[Roege Bos]] een ecologisch kerngebied groen binnen de [Stedelijke Ecologische Structuur].

De naam Eelderbaan wordt niet vaak gebruikt. Het is een 23,9 [[hectare]] groot [[park]]gebied ten westen van [[Groningen (stad)|Groningen]] tussen de wijken [[Vinkhuizen]] aan de oostkant en de vinexwijk [[De Held]] aan de westkant. Het ligt aan de benedenloop van het [[Peizerdiep]] ten oosten van [[Hoogkerk]], dat op een zandrug van de ''[[Hunsinge]],'' de [[Middeleeuwen|middeleeuwse]] naam voor het Peizerdiep, ligt.

Eelderbaan, Park De Oude Held

De Eelderbaan is gelegen in de polder [[De Oude Held]]. Deze naam en ook de noordelijker gelegen polder Jonge Held zijn afkomstig van de namen van twee molens. De molen [[De Jonge Held (molen)|de Jonge Held]] staat nog steeds aan de Friesestraatweg bij [[Slaperstil]]. Vaak treft men in de atlas de naam "Oude Held" aan op de plek waar de Eelderbaan ligt.

De Eelderbaan, in tegenstelling tot het Roege Bos, bevat geen losloopzone voor honden waardoor het gebied ecologisch waardevoller is. Ook is hier geen voedselrijke tarragrond van de Suikerunie naar toe gebracht.

Heliofytenfilter

Vinkhuizen wordt daarbij vanuit het noorden gevoed met
water uit het plangebied Reitdiep. Overtollig water verlaat de wijk vervolgens via het
helofytenfilter (zuiveringsmoeras) naar de wijk de Held. Gemaal en inlaat bij het Hoendiep
worden opgeheven. Daarnaast wordt achter het helofytenfilter een gemaal geplaatst dat
water verpompt naar het uiteinde van de noordelijke vijvertak. Hierdoor ontstaat een
continue circulatie en zuivering van water in de wijk

Heliofytenfilter

Langs de westrand van de wijk zijn een aantal oevers natuurvriendelijk ingericht. Het
heliofytenfilter voegt als moerassysteem en geheel nieuwe natuurdimensie toe aan het
watersysteem. Ook bij de herinrichting van de Eelderbaanzone zullen verschillende
maatregelen de ecologie in het water en de oevers versterken. De toepassing van harde
oevers wordt zoveel mogelijk vermeden. Daar waar beschoeiing wordt toegepast, wordt
gekozen voor duurzame, niet uitlogende materialen.

Volkstuinencomplex De Jonge Held

Het betreffende volkstuinencomplex ten noorden van de Aquamarijnstraat ligt in een
ecologische verbindingszone tussen de Eelderbaan en het Reitdiep. Hoewel intensief
beheerd, dragen tuincomplexen bij aan de variëteit van de biotoop en daarmee aan de
ecologische waarde.

ZuidOever Hoendiep

De zuidoever van het Hoendiep is tussen de Johan van Zwedenlaan en de Energieweg een
ecologische verbindingszone. Belangrijk is hierbij dat de oevers aan weerszijden van het
Hoendiep ter hoogte van deze zone geen ecologische barrière vormen. De oever is daarom
op een aantal plaatsen voorzien van fauna-uittreedplaatsen. De verbindingszone is bedoeld
als verbinding tussen het Stadspark en de Eelderbaan enerzijds en als schakel in de
ecologische structuur langs het Waterstructuurplan Westrand in Hoogkerk-zuid.

Roege Bos

Het Roege Bos vormt een ecologisch kerngebied in relatie met de Eelderbaan. Het
oorspronkelijk tamelijk eenzijdig (machinaal) aangeplant gebied, is sinds het einde van de
twintigste eeuw ecologisch beheerd en omgevormd. Door de aanleg van een regenwaterpoel
is er een uniek natuurgebied gevormd.

Bron, Source, Referentie

De Eelderbaan was de geplande verbindingsweg aan de Westkant van de wijk Vinkhuizen en was gelegen in het verlengde van het Eelderdiepje. Deze verbindingsweg is vervangen door de Ringweg West (Frieschestraatweg) aan de Oostkant van Vinkhuizen. Bij de herinrichting van de Onlanden kreeg het Eelderdiep zijn oude functie terug en werd het omgelegde Eelderdiep afgesloten van de bovenloop. Het Eelderdiep mondt even ten zuiden van Hoogkerk uit in het Peizerdie

Oeverzwaluwwand

Op het eiland ten zuiden van de Siersteenlaan tussen Vinkhuizen en De Held lag een oeverzwaluwwal die niet  echter nooit onderhouden is , omstreeks 2010 was deze verwaarloosd en in 2015 was onduidelijk of de restanten er nog staan. Jaarlijks moeten de holen worden schoongemaakt en de gaten moeten worden gevuld met leemhoudend zand. (Lettelberter Petten doet dit nu anders)

Bron, Source, Referentie

https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=eelderbaan&page=1&coll=ddd
https://www.dekrantvantoen.nl/srch/query.do?v2=true

https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=eelderbaan&page=1&coll=ddd
https://www.dekrantvantoen.nl/srch/query.do?v2=true

EELD Herkenning van Soorten met Model 5 (Voorjaar 2020) in iNaturalist (TensorFlow 2, (24))
EELD Leuke Projecten op iNaturalist zoals Camera vallen, Aliens species en audio waarnemingen(23)
EELD Houd je van “Tinder” ? Deze identificatie app lijkt hier namelijk enorm op (22)
EELD Interpolating, Tips Tricks and Geen GPS in Fotos, Press on Photo geeft een heel ander effect bij fotos toevoegen (21)

EELD EOL haalde 91,000 locale soorten uit 279 languages van WikiData (20)
EELD Gezelschap voor Het Eelderbaan: Nieuw natuurgebied De Suikerzijde (19)
EELD Krabbenscheer en Groene glazenmaker verdwenen bij Nathalie Barneykade (De Held)(16)
EELD FAQ Antwoorden op veel gestelde vragen bij iNaturalist.org, Frequently Asked Questions (15)
EELD Populaire groepen op iNaturalist.org zijn Planten en Insecten(08)
EELD ROEG iNaturalist heeft erg veel tools om te indentificeren. De Identotron (13)
EELD ROEG WEST Dierentuin Emmen gaat Apen brengen in het Westpark aldus van de Bospoort(09)
EELD Landschapsarchitecten NoordPeil ontwierp het Eelderpark (07)
EELD Eelderbaan is de weg tussen tussen Eelde en de Friesestraatwe (06)
EELD De Eelderbaan is uitgegroeid als een tamelijk eenzijdig stakenbos(05)
EELD Herinrichting van Eelderbaan(04)

Afkomstig uit http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html

WIKIPEDIA
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339

[b]WIKIPEDIA[/b]
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339
http://stadsmonumenten.nl/04_west.html
http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html

https://www.youtube.com/watch?v=K-i9DQ13Lmo

הועלה ב-אוקטובר 2, 2020 05:57 אחה"צ על ידי ahospers ahospers

תגובות

9dec1998 Groningse landschapsarchitect Jan van de Bospoort voor ogen staat voor het gebied tussen de wijk Vinkhuizen en het voormalige dorp Hoogkerk. Hier wordt op een terrein, tot voor kort grond van een suikerfabriek, het Westpark aangelegd.

Het park krijgt een oppervlakte van 44 hectare. Het krijgt een onderverdeling in ‘kamers’, van elkaar gescheiden door wintergroene beplanting zoals coniferen. Hiervoor is gekozen omdat het in Groningen soms flink kan waaien en bovendien ligt het park hoger dan het omringende gebied, waardoor het nog meer windgevoelig is. Wintergroen geeft in alle jaargetijden een optimale beschutting.

Elke ‘kamer’ moet een eigen sfeer krijgen. “In het park moet je de eendjes kunnen voeren, een gezellige wandeling kunnen maken en er moet een doolhof zijn. Een hele mooie speeltuin staat ook op het programma. Wat dat betreft verschilt het Westpark niet veel van andere parken. Maar er moet meer mogelijk zijn, zo krijgt het bijvoorbeeld ook commerciele functies”.

Hiervoor is gekozen om de financiering van het park rond te krijgen want er is niet genoeg geld om het immense gebied in te richten. Het is de bedoeling om een aantal ‘kamers’ door bedrijven te laten invullen. Misschien krijgt een handel in vrijetijdsartikelen een deel van het park tot zijn beschikking om er modeshows van sportkleding te houden. “Ik zou me ook kunnen voorstellen dat zo’n bedrijf er een klimwand maakt voor bergbeklimmers”, filosofeert Van de Bospoort. “Maar eigenlijk zijn we vooral op zoek naar een publiekstrekker. We hebben bijvoorbeeld contact met de dierentuin in Emmen over een apentuin. Zoiets trekt altijd mensen. Een kaartje voor de die tuin kost zeg maar vijf gulden, maar dat bedrag kan je weer aftrekken van de entreeprijs van de dierentuin. Zo hebben we er allemaal wat aan.”

Het wintergroen dat de ‘kamers’ van elkaar scheidt, is een bijzonderheid apart. Vanwege de Groningse kleigrond, de hoge zuurgraad en de vaak harde wind, hielden deskundigen van zowel de gemeente als de Grontmij het voor onmogelijk dat het wintergroen hier zou overleven. Bonte Hoek Boomkwekerijen uit Glimmen zag echter wel mogelijkheden.

Groeigarantie

“Het bedrijf heeft veertien plantensoorten geselecteerd die hier goed kunnen gedijen. Omdat het bovendien om een enorme investering gaat, zijn we een groeigarantie overeengekomen. Dat wil zeggen dat bomen die het niet doen, door de kwekerij worden vervangen.” Het bedrijf werkt met het in Amerika ontwikkelde ‘root control’ systeem. Hierbij komt rond de kluit van jonge bomen een zak, waarna ze worden geplant.

“Als de wortels gaan groeien, komen ze tegen de wand van die zak te zitten. Op die plek worden ze dikker doordat de groeichromosomen zich gaan ophopen”, vertelt B. Doeven, technisch projectleider van het Westpark. Na twee of drie teeltjaren in de zak, rooit het bedrijf de boom en snijdt het de dunne worteltjes die door de zak heen groeien af. Vervolgens gaat de boom naar zijn nieuwe plek. “Doordat de verdikkingen snel uitlopen tot een fijn vertakt haarwortelgestel, kan de boom zich in korte tijd aanpassen aan de nieuwe grond. Door dit betrekkelijk nieuwe systeem te gebruiken is de kans op succes in wintergroen ‘vijandige’ grond optimaal.”

Van de Bospoort verwacht dat het Westpark in 2001 zijn eerste bezoekers kan verwachten. In de herfst van volgend jaar worden de eerste bomen geplant en in 2000 gaan de laatste de grond in.9dec1998

פורסם על-ידי ahospers לפני יותר מ 3 שנים

הוספת תגובה

כניסה או הרשמה להוספת הערות