יומן של Чужеродные жесткокрылые европейской части России

אוקטובר 14, 2021

Нет в списке

Из-за отсутствия в базе данных сайта следующие таксоны не попали в список:
Dinoderus japonicus Lesne, 1895
Phyllotreta paradoxa Lopatin, 1956
Cryptophagus pseudoschmidti Woodroffe, 1970
Magdalis angulicollis Boheman, 1843
Attagenus simulans Solsky, 1876
Megatoma ussuriensis Mroczkowski, 1967
Polygraphus proximus Blandford, 1894
Eccoptolonthus rutiliventris (Sharp, 1874)
Trox perrisii Fairmaire, 1868

פורסם ב אוקטובר 14, 2021 11:42 לפנה"צ על־ידי radik_kutushev radik_kutushev | 0 comments | הוספת תגובה

ארכיונים