אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 20, 2020 02:08 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 20, 2020 02:16 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 20, 2020 02:15 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 20, 2020 01:28 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 20, 2020 01:22 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 20, 2020 01:13 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 20, 2020 01:11 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 20, 2020 01:05 PM -03

תמונות/קולות

Square

מה

הקנתריתיים משפחה Cantharidae

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 20, 2020 12:59 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 20, 2020 12:54 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 20, 2020 12:40 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 14, 2020 03:12 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 14, 2020 02:57 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 14, 2020 02:54 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 14, 2020 02:53 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 14, 2020 02:50 PM -03

תמונות/קולות

מה

גרניון רך Geranium molle

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 14, 2020 02:46 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 14, 2020 02:41 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 14, 2020 08:57 AM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 13, 2020 12:54 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 13, 2020 12:38 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 13, 2020 12:34 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 13, 2020 12:19 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 13, 2020 12:01 PM -03

תמונות/קולות

מה

טיפולות משפחת על Tipuloidea

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 13, 2020 11:58 AM -03

תיאור

wing length about 10 mm

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 13, 2020 11:45 AM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

פברואר 5, 2020 12:04 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 6, 2020 12:26 PM -03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 6, 2020 11:25 AM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

typophyllum

תאריך

ספטמבר 6, 2020 11:49 AM -03

תיאור

Estaba a pocos centímetros de este ejemplar: https://www.inaturalist.org/observations/58742353

פיידים: אטום