אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

פברואר 19, 2021 02:08 PM AEDT

תיאור

Major workers around 4.6mm, minors (last pic) around 3mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

פברואר 12, 2021 08:26 AM AEDT

תיאור

Possibly Diomocoris nebulosus (under Taylorilygus in the AFD)? Head to wing tip 4.3mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

פברואר 11, 2021 11:21 AM AEDT

תיאור

Body length 8.5mm.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

פברואר 11, 2021 11:25 AM AEDT

תיאור

Male. Head to gaster tip 6mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

פברואר 11, 2021 10:52 AM AEDT

תיאור

cf. Diaphorus. Body length 4.5mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

פברואר 11, 2021 12:47 PM AEDT

תיאור

Searching on a fern. Body length around 3.5mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

פברואר 11, 2021 01:25 PM AEDT

תיאור

Body length around 13.6mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

פברואר 11, 2021 12:44 PM AEDT

תיאור

Body length around 2.5mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

פברואר 11, 2021 01:26 PM AEDT

תיאור

Keys to A. plumbeoides following Lyneborg (2001), but size a bit large at around 11mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

פברואר 11, 2021 12:07 PM AEDT

תיאור

Body ~2.5mm. Head to wing tip ~3.5mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

ינואר 14, 2021 02:01 PM AEDT

תיאור

Found indoors. Perhaps attracted to lights? Body length ~3.5mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

דצמבר 27, 2020 07:29 AM AEDT

תיאור

Coenosia cf. acuticornis, body length ~3.5mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

דצמבר 27, 2020 07:54 AM AEDT

תיאור

Body length 2.4mm, wing length (from humeral vein) 2.2mm.

תמונות/קולות

Square

מה

כנפקמחיים משפחה Coniopterygidae

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

דצמבר 27, 2020 07:16 AM AEDT

תיאור

Head to wing tip ~2.4mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

דצמבר 27, 2020 08:16 AM AEDT

תיאור

Plenty of these chloropids found on a silver wattle. Body lengths here ranged around 3 to 3.5mm., though the species can be as small as 2mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

דצמבר 27, 2020 07:33 AM AEDT

תיאור

Head to wing tip around 5.2mm.

תמונות/קולות

מה

ברקוניים משפחה Braconidae

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

נובמבר 20, 2020 03:00 PM AEDT

תיאור

Body length around 3mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

נובמבר 20, 2020 02:35 PM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

נובמבר 20, 2020 03:01 PM AEDT

תיאור

Female. Body length ~3.4mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

ינואר 6, 2021 02:15 PM AEDT

תיאור

Female. ~3.8mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

נובמבר 20, 2020 02:44 PM AEDT

תיאור

Female. ~4.7mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

אפריל 1, 2019 03:27 PM AEDT

תיאור

Keys to Illaena following Slipinski & Escalona (2013), excepting size is a bit large for this genus at around 3.8mm (stated as 2.5-3.5mm), but otherwise seems to fit well the figures and greater description offered in that work.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

דצמבר 24, 2018 11:38 AM AEDT

תיאור

Sphictostethus cf. geevestoni

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

דצמבר 24, 2018 10:55 AM AEDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

ינואר 25, 2016 12:59 PM AEDT

תיאור

Likely a male. Body length around 3mm.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

ינואר 25, 2016 12:38 PM AEDT

תיאור

Probably a female. Body length 3.8mm.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

דצמבר 1, 2018 04:28 PM AEDT

תיאור

Keys to “Undetermined genus” near Toxocnemis (Leskiini) in Crosskey (1973). Body length 10 to 11mm.
Some notes on male specimens for characters not readily seen:
HEAD: eyes with only sparse micro hairing; strong facial carina absent; arista with short hairing along length (shorter than basal diameter), swollen on basal third; postocullar row absent; palps thin along length, barely projecting from oral margin.
THORAX – Pleura & Prosternum setae/hairing: sternopleurals 2+1; propleuron bare; infrasquamal hairs absent; barette sparsely haired (4-8, appearing random in placement along most of length, posterior ¼ or so bare); prosternum bare; pteropleural seta not differentiated (two strong setae with one slightly longer).

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tony_d

תאריך

דצמבר 1, 2018 04:13 PM AEDT

תיאור

Keys to “Undetermined genus” near Toxocnemis (Leskiini) in Crosskey (1973). Body length 10 to 11mm.
Some notes on male specimens for characters not readily seen:
HEAD: eyes with only sparse micro hairing; strong facial carina absent; arista with short hairing along length (shorter than basal diameter), swollen on basal third; postocullar row absent; palps thin along length, barely projecting from oral margin.
THORAX – Pleura & Prosternum setae/hairing: sternopleurals 2+1; propleuron bare; infrasquamal hairs absent; barette sparsely haired (4-8, appearing random in placement along most of length, posterior ¼ or so bare); prosternum bare; pteropleural seta not differentiated (two strong setae with one slightly longer).

פיידים: אטום