אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

ספטמבר 12, 2020 02:03 PM EDT

תיאור

Coral or antler fungus...was on a large white pine.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

ספטמבר 12, 2020 02:00 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

ספטמבר 8, 2020 12:15 PM EDT

תמונות/קולות

מה

פקועיים סדרה Agaricales

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

ספטמבר 5, 2020 03:48 PM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

ספטמבר 5, 2020 01:18 PM EDT

תמונות/קולות

מה

גמל שלמה מתפלל Mantis religiosa

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

ספטמבר 3, 2020 11:59 AM EDT

תיאור

Well camouflaged in the last picture!

Fungi

תמונות/קולות

Square

מה

פטריות ממלכה Fungi

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 11:14 AM EDT

מקום

Atlantic Ocean (Google, OSM)

תיאור

More from our hike on the Palmerston-Canonto Conservation trail.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 11:15 AM EDT

תיאור

More from our hike on the Palmerston-Canonto Conservation trail.

Fungi

תמונות/קולות

Square

מה

פטריות ממלכה Fungi

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 11:16 AM EDT

תיאור

Almost like a feather growing off a fallen log. From our hike on the Palmerston-Canonto Conservation trail.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 11:21 AM EDT

תיאור

More from our hike on the Palmerston-Canonto Conservation trail.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 11:23 AM EDT

תיאור

Is this a Spring Peeper Keith? Cameron spotted it and it jumped into Andrew hair! From our hike on the Palmerston-Canonto Conservation trail.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 11:27 AM EDT

תיאור

Another interesting mushroom from our hike on the Palmerston-Canonto Conservation trail.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 11:31 AM EDT

תיאור

Straight out of a fairy tale - from our hike on the Palmerston-Canonto Conservation trail.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 11:31 AM EDT

תיאור

More from our hike on the Palmerston-Canonto Conservation trail. Was pretty small (2in diameter) and had a red stem.

תמונות/קולות

מה

פקועיים סדרה Agaricales

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 11:33 AM EDT

תיאור

More from our hike on the Palmerston-Canonto Conservation trail. This looked like a flower ~10in in diameter. Beautiful.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 11:38 AM EDT

תיאור

These looked like frozen waterfalls, drooping down the back side of a stump.

Fungi

תמונות/קולות

Square

מה

פטריות ממלכה Fungi

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 11:39 AM EDT

תיאור

More from our hike on the Palmerston-Canonto Conservation trail.

תמונות/קולות

Square

מה

פטרית עץ מחלקה Agaricomycetes

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 11:40 AM EDT

תיאור

More from our hike on the Palmerston-Canonto Conservation trail.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 11:40 AM EDT

תיאור

More from the Palmerston-Canonto Conservation trail

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 12:03 PM EDT

תיאור

Lots of interesting things to see on the Palmerston-Canonto Conservation trails!

תמונות/קולות

Square

מה

נטופה ערבה Lactarius deliciosus

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 06:17 PM EDT

תיאור

These had rings around the top and a bowl-like center. Each was ~5-6in in diameter.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 12:33 PM EDT

תיאור

Very interesting fungi on a maple tree. Looks like a brain! Was about 15 ft up the tree on the NW side.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 30, 2020 12:34 PM EDT

תיאור

Two spotted salamander huddled together.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 29, 2020 11:28 AM EDT

תיאור

Might be a wolf spider...?

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 29, 2020 12:09 PM EDT

תיאור

I believe an assassin bug of some sort

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 29, 2020 12:13 PM EDT

תמונות/קולות

מה

פזיזה סוג Peziza

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 29, 2020 12:16 PM EDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 29, 2020 12:21 PM EDT

תמונות/קולות

מה

דרדר סוג Centaurea

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 29, 2020 01:07 PM EDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sthorsell

תאריך

אוגוסט 29, 2020 01:08 PM EDT
פיידים: אטום