אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

אוקטובר 22, 2020 11:26 AM -03

מקום

Belo Horizonte (Google, OSM)
Arachnids

תמונות/קולות

מה

עכבישניים מחלקה Arachnida

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

אוקטובר 17, 2020 12:53 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

אוקטובר 17, 2020 12:59 PM -03

מקום

Esmeraldas (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

זיבליתיים משפחה Scarabaeidae

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

אוקטובר 17, 2020 11:35 AM -03

מקום

Esmeraldas (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

קופצניים משפחה Salticidae

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

אוקטובר 14, 2020 12:55 PM -03

מקום

Belo Horizonte (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

אוקטובר 13, 2020 07:14 PM -03

מקום

פרטי

תמונות/קולות

Square

מה

פרפראים ועשים סדרה Lepidoptera

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

ינואר 19, 2019

מקום

Belo Horizonte (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

Missing Date

מקום

Belo Horizonte (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

אוקטובר 13, 2020 11:34 AM -03

מקום

Belo Horizonte (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

אוקטובר 1, 2020 03:23 PM -03

מקום

Belo Horizonte (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

ספטמבר 24, 2020 11:55 AM -03

מקום

Belo Horizonte (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

ספטמבר 23, 2020 12:53 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

אוגוסט 19, 2020 09:11 PM -03

מקום

Belo Horizonte (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

נובמבר 23, 2018 12:40 PM -02

מקום

Belo Horizonte (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

גבנוניתיים משפחה Membracidae

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

דצמבר 4, 2017 12:19 PM -02

מקום

Belo Horizonte (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

אוגוסט 4, 2020 01:48 PM -03
פיידים: אטום