אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

ספטמבר 23, 2020 12:53 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

אוגוסט 19, 2020 09:11 PM -03

מקום

Belo Horizonte (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

נובמבר 23, 2018 12:40 PM -02

מקום

Belo Horizonte (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

גבנוניתיים משפחה Membracidae

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

דצמבר 4, 2017 12:19 PM -02

מקום

Belo Horizonte (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lauramiranda42

תאריך

אוגוסט 4, 2020 01:48 PM -03
פיידים: אטום