אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

מה

זלזלת מנוצה Clematis flammula

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 26, 2020 05:34 PM BST

תמונות/קולות

מה

פספלון דו-טורי Paspalum distichum

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 20, 2020 04:04 PM BST

תמונות/קולות

מה

פיטולקה אמריקאית Phytolacca americana

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 20, 2020 04:34 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 20, 2020 04:58 PM BST

תמונות/קולות

Square

מה

סולנום שחור Solanum nigrum

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 20, 2020 06:07 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 20, 2020 06:32 PM BST

תמונות/קולות

מה

דטורה זקופת-פרי Datura stramonium

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 20, 2020 07:02 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 20, 2020 05:20 PM BST

תמונות/קולות

מה

ירבוז שרוע Amaranthus blitoides

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 20, 2020 06:06 PM BST

תמונות/קולות

מה

ירבוז מופשל Amaranthus retroflexus

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 20, 2020 05:22 PM BST

תמונות/קולות

Square

מה

קנית קטנה Acrocephalus scirpaceus

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 14, 2020 08:02 AM BST

מקום

Portugal (Google, OSM)

תיאור

Resumed migration apparently unharmed after a few minutes recovering from htiting a window

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 12, 2020 04:25 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 12, 2020 04:31 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 12, 2020 05:00 PM BST

תמונות/קולות

מה

שרשר רב-שנתי Salicornia perennis

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 12, 2020 05:02 PM BST

תמונות/קולות

מה

לכיד הנחלים Xanthium strumarium

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 8, 2020 06:51 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 3, 2020 10:06 AM BST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 4, 2020 09:57 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 3, 2020 12:07 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 3, 2020 12:17 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 5, 2020 11:29 AM BST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 4, 2020 10:43 AM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 4, 2020 10:55 AM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 4, 2020 06:21 PM BST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 5, 2020 11:36 AM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 5, 2020 11:58 AM BST

תמונות/קולות

Square

מה

תמנון החוף Octopus vulgaris

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 5, 2020 12:10 PM BST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 6, 2020 12:26 PM BST

תיאור

Returned to the rockpool unharmed

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

ספטמבר 6, 2020 12:50 PM BST

תיאור

Returned to the rockpool unharmed

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jmneiva

תאריך

אוגוסט 31, 2020 06:43 PM BST
פיידים: אטום