אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 03:20 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 03:20 PM WEST

תמונות/קולות

מה

אספלנון שחור Asplenium onopteris

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 03:20 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מה

ערמון Castanea sativa

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 03:20 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 03:18 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מה

עצבונית החורש Ruscus aculeatus

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 03:17 PM WEST

תמונות/קולות

מה

נזמית הכתמים Lamium maculatum

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 03:09 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מה

אברנית הנשר Pteridium aquilinum

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 03:08 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 03:11 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 03:07 PM WEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:59 PM WEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:52 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מה

טמוס מצוי Dioscorea communis

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:51 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:51 PM WEST

תמונות/קולות

מה

סטירית מנומרת Pararge aegeria

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:50 PM WEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:48 PM WEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:47 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:46 PM WEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:45 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:44 PM WEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:43 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מה

חמציץ נטוי Oxalis pes-caprae

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:40 PM WEST

תמונות/קולות

מה

חיפושיות סדרה Coleoptera

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:29 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:27 PM WEST

תיאור

tentative ID

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:22 PM WEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:11 PM WEST

תיאור

tentative ID

תמונות/קולות

Square

מה

חשפונית עדינה Anogramma leptophylla

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:11 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:09 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:09 PM WEST

תמונות/קולות

Square

מה

רצי מים משפחה Gerridae

מתצפת/ת

duarte

תאריך

מאי 15, 2020 02:04 PM WEST
פיידים: אטום