אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 11, 2019 05:05 PM CEST

מקום

Missing Location

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

ספטמבר 17, 2020 02:56 PM CEST

מקום

Missing Location

תמונות/קולות

Square

מה

גדרון מובהק Troglodytes troglodytes

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

ספטמבר 14, 2020 03:19 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מה

נימפית החרמון Aglais urticae

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

ספטמבר 14, 2020 03:21 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

ספטמבר 15, 2020 03:29 PM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

ספטמבר 17, 2020 09:16 AM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

ספטמבר 15, 2020 03:30 PM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

ספטמבר 15, 2020 03:35 PM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

ספטמבר 15, 2020 03:34 PM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

ספטמבר 15, 2020 03:54 PM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

נימפית הסרפד Vanessa atalanta

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

ספטמבר 15, 2020 03:59 PM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

סנונית רפתות Hirundo rustica

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 11, 2020 02:02 PM CEST

מקום

Howick Hall (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 13, 2020 05:06 PM CEST

מקום

Northumberland (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

אספלנון הגליל Asplenium trichomanes

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 14, 2020 10:07 AM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 14, 2020 10:06 AM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 14, 2020 10:05 AM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 14, 2020 10:04 AM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

חוחית Carduelis carduelis

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 14, 2020 04:22 PM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

ירקון Chloris chloris

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 14, 2020 04:22 PM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 14, 2020 04:24 PM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 14, 2020 04:29 PM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 14, 2020 04:32 PM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 14, 2020 04:32 PM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

תלתן זוחל Trifolium repens

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 14, 2020 04:46 PM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

נימפית הטווס Aglais io

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 14, 2020 04:35 PM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 14, 2020 04:38 PM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 14, 2020 04:41 PM CEST

מקום

Dumfries (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

אדום חזה Erithacus rubecula

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 15, 2020 11:02 AM CEST

מקום

Rockcliffe (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 15, 2020 11:04 AM CEST

מקום

Rockcliffe (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwganbrain

תאריך

אוגוסט 15, 2020 11:05 AM CEST

מקום

Rockcliffe (Google, OSM)
פיידים: אטום