אייקון
תמונות/קולות
מינים / שם טקסון
מתצפת/ת
מקום
פעולות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 20, 2018 09:26 AM CET

תיאור

An lebenden Teilen von Rhododendron sp, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert

תגיות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 11, 2018 06:34 AM CET

תיאור

An hängenden, abgestorbenen Zweigen von Cytisus scoparius, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 11, 2018 03:22 AM CET

תיאור

Im Erdboden unter Eucalyptus globulus, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 17, 2018 04:49 AM CET

תיאור

Im Erdboden unter Eucalyptus globulus, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 11, 2018 01:23 PM CET

תיאור

An abgestorbenem Holz von Eucalyptus globulus, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.
Merkmale: Fruchtkörper begleitet von Konidienstadium 'Haplographium olivaceum'; Asci ohne Haken, IKI-.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 17, 2018 02:48 AM CET

תיאור

An liegendem Holz (indet.), leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 12, 2018 02:43 AM CET

תיאור

An moosigen Hängen am Wegrand, teilweise direkt dem Moos aufsitzend, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 13, 2018 04:41 AM CET

תיאור

An hängenden Ästen von Laurus novocanariensis, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 10, 2018 12:54 AM CET

תיאור

Auf Erdboden unter Liliaceen, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

= C. niveus

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 9, 2018 04:06 AM CET

תיאור

An abgestorbenem Laubholz im Wasser, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 18, 2018 07:33 AM CET

תיאור

An abgestorbenen krautigen Stängeln, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 17, 2018 03:39 AM CET

תיאור

An abgestorbenem Laubholz, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 9, 2018 12:20 PM CET

תיאור

An abgestorbenem Laubholz, soc. indet. Corticiaceae s.l., leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 17, 2018 03:22 AM CET

תיאור

Auf Erdboden am Wegrand, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 14, 2018 02:59 AM CET

תיאור

An liegenden Blättern von Laurus novocanariensis, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 12, 2018 01:28 AM CET

תיאור

An liegenden Blättern von Laurus novocanariensis, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 16, 2018 01:59 AM CET

תיאור

Auf Erdboden an einem Hang, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 21, 2018 12:28 AM CET

תיאור

Auf Erdboden am Straßenrand (Ameixieira), leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 14, 2018 04:32 AM CET

תיאור

An abgestorbenem Laubholz, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

Bild 2: Reaktion mit KOH.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 9, 2018 05:14 AM CET

תיאור

An abgestorbenem Laubholz, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 14, 2018 07:31 AM CET

תיאור

An abgestorbenem Holz von Laurus novocanariensis, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 16, 2018 02:01 AM CET

תיאור

An abgestorbenem Laubholz, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

Sp. 6,4-7,2-7,9x3,0-3,4-3,6µm

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 13, 2018 03:03 PM CET

תיאור

An feuchten, hängenden Ästen von Laurus novocanariensis, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 12, 2018 12:36 AM CET

תיאור

An liegendem, abgestorbenem Laubholz, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 21, 2018

תיאור

An hängenden, abgestorbenen Ästen von Bougainvillea sp., leg./det. B. Wergen

Bild 2 und 4: Asci und Sporen in IKI.
Bild 5 und 6: Makro- und Mikroskopie der Anamorphe am gleichen Standort.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 12, 2018 02:15 AM CET

תיאור

An abgestorbenem Laubholz, leg./det. B. Wergen

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 17, 2018 04:05 AM CET

תיאור

An verbrannter Kiefernrinde, leg./det. B. Wergen

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 21, 2018 12:40 PM CET

תיאור

An abgestorbenen Halmen von Arundo donax, leg./det. B. Wergen und K. Gilbert.

= Bisporella scolochloae

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 18, 2018 04:42 PM CET

תיאור

An abgestorbenen Halmen von Arundo donax, leg./det. B. Wergen

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bwergen

תאריך

דצמבר 20, 2018 05:27 AM CET

תיאור

An abgestorbenem Nadelholz, leg./det. B. Wergen

פיידים: אטום