פלוסית גמה - Photo (c) Marcello Consolo,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA) Camptogramma bilineata - Photo (c) Walwyn,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA) Cardiophorus - Photo (c) jac_serrano,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Laeosopis roboris - Photo (c) Fernando de Juana,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) מושית נקודתיים - Photo (c) Katja Schulz,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY) Agrotis ipsilon - Photo (c) John Trent,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND) Diasemiopsis ramburialis - Photo (c) Ian McMillan,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Anthrenus pimpinellae - Photo ללא זכויות יוצרים Coleophora pennella - Photo (c) Valter Jacinto, כל הזכויות שמורות
539 of 548 observed
 
חרקים - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, כל הזכויות שמורות Life List Of חרקים (מחלקה Insecta)