דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) Sweetbay_Magnolia_Magnolia_virginiana_Flower_Closeup_2242px.jpg,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA) Caryophyllaceae - Photo (c) James Gaither,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND) Viola - Photo (c) Kostas Zontanos,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) קייצת - Photo (c) Todd Ramsden,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Papaver nudicaule - Photo (c) kiloueka,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) פרג - Photo (c) Jay L. Keller, כל הזכויות שמורות Matricaria discoidea - Photo (c) John Martin,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) Viola adunca - Photo (c) Andrey Zharkikh,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY) Botrychium - Photo (c) Cécile Bassaglia,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
144 of 171 observed