עופות - Photo (c) Kenny P.,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC) זוהי רשימת חיים של ציפורים (מחלקה Aves)