ספטמבר 15, 2021

14 september 2021 Journal

Arboretum Garden
5:30-7:30 p.m.
around the little lake
warm weather
genus tipula (a lot)
13-spotted lady beetle(by the road)

פורסם ב ספטמבר 15, 2021 07:01 לפנה"צ על־ידי shutingwei shutingwei | 2 תצפיות | 0 comments | הוספת תגובה

אוגוסט 29, 2021

28 Aug. 2021 Journal

Collect insects around the house.

A paper wasp's nest was found on the balcony.

פורסם ב אוגוסט 29, 2021 01:43 לפנה"צ על־ידי shutingwei shutingwei | תצפית 1 | 0 comments | הוספת תגובה

ארכיונים