ארכיון יומן של ספטמבר 2014

ספטמבר 3, 2014

going south!

To anyone reading, I'll be making my way from Jonesborough, TN to Gainesville, FL 9/21 to 9/27. I'm hoping to find some salamanders, eat some BBQ, and maybe spread the word about iNat, so

1) Any tips on good salamander sites in southern Appalachia, preferably near car camping sites?

2) Anyone in the area want me to give a short talk about iNat?

הועלה ב-ספטמבר 3, 2014 07:09 לפנה"צ על ידי kueda kueda | 3 תגובות | הוספת תגובה