אוקטובר 14, 2021

October 7th 2021 MacSkimming Trip

Muddy but not rainy, mainly dry, Sunny but Cloudy Not hot not cold.
We saw

  1. wild turkey feather
  2. blue spotted salamander
  3. red backed salamander
  4. wood frog
  5. millipede
  6. eastern white pine
  7. gilled mushrooms
  8. Shelf fungi
    And many more. We had a great time and cant wait to go back!

פורסם ב אוקטובר 14, 2021 03:48 אחה"צ על־ידי catonthemoon349 catonthemoon349 | 2 תצפיות | 0 comments | הוספת תגובה

ספטמבר 21, 2021

Macoun Marsh Trip

Today we went to Macoun Marsh and found 2 types of salamander. The red backed and the blue spotted. An hour of looking helped us find at least 15 salamanders.

פורסם ב ספטמבר 21, 2021 03:32 אחה"צ על־ידי catonthemoon349 catonthemoon349 | 7 comments | הוספת תגובה

ארכיונים