תמונות/קולות

מתצפת.ת

pineten

תאריך

אוגוסט 30, 2022 11:38 AM PDT
Libellula saturata - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של zvkemp: Libellula saturata, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך 07 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

psweet

תאריך

אוגוסט 4, 2016 01:35 PM PDT
Cordulegaster dorsalis - Photo (c) David Hofmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של zvkemp: Cordulegaster dorsalis, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך 07 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

שומרניים (משפחה Aeshnidae)

מתצפת.ת

lucybrown19

תאריך

אוגוסט 11, 2022 11:19 AM EDT

מקום

Bay Shore (Google, OSM)
Epiaeschna heros - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של zvkemp: Epiaeschna heros, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 07 פברואר, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stinkbug

תאריך

מאי 28, 2021 10:29 AM EDT
Progomphus obscurus - Photo (c) Eric Isley, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של zvkemp: Progomphus obscurus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 07 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stinkbug

תאריך

יולי 30, 2021 09:59 AM EDT
Perithemis tenera - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של zvkemp: Perithemis tenera, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 07 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jgatten

תאריך

ספטמבר 5, 2022 03:07 PM PDT
Cordulegaster dorsalis - Photo (c) David Hofmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של zvkemp: Cordulegaster dorsalis, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך 07 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tommy65536

תאריך

יוני 2014

מקום

United States (Google, OSM)
Epiaeschna heros - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של zvkemp: Epiaeschna heros, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 07 פברואר, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jpsada

תאריך

פברואר 5, 2023 10:25 AM CST
Anax junius - Photo (c) Chad Arment, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chad Arment
הזיהוי של zvkemp: Anax junius, שייך ל סירן (סוג Anax)
נוסף בתאריך 07 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lizosborn

תאריך

אוגוסט 11, 2022 08:17 AM PDT
Ophiogomphus severus - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של zvkemp: Ophiogomphus severus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 07 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lizosborn

תאריך

אוגוסט 11, 2022 08:22 AM PDT
Aeshna interrupta - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jim Johnson
הזיהוי של zvkemp: Aeshna interrupta, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך 07 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gwark

תאריך

ספטמבר 3, 2022 04:10 PM AKDT

מקום

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Aeshna palmata - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של zvkemp: Aeshna palmata, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

אוגוסט 29, 2014 01:02 PM EDT

תיאור

Very surprising record For Long Island. Seen on a couple of occasions that year, but not subsequently.

Aeshna tuberculifera - Photo (c) Rob Curtis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rob Curtis
הזיהוי של zvkemp: Aeshna tuberculifera, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

ספטמבר 25, 2010 03:13 PM EDT
Aeshna clepsydra - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של zvkemp: Aeshna clepsydra, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

יולי 2011
Anax longipes - Photo (c) Eric Isley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eric Isley
הזיהוי של zvkemp: Anax longipes, שייך ל סירן (סוג Anax)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

יולי 26, 2008 05:10 PM EDT
Aeshna verticalis - Photo (c) Scott King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של zvkemp: Aeshna verticalis, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

אוגוסט 7, 2006 10:23 PM EDT

תיאור

At night at a building light. What a way to get a state rarity dragonfly.

Gomphaeschna antilope - Photo (c) Brad Moon, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Brad Moon
הזיהוי של zvkemp: Gomphaeschna antilope, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

מאי 30, 2010 10:29 AM EDT
Nasiaeschna pentacantha - Photo (c) Ruthanne Thomas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ruthanne Thomas
הזיהוי של zvkemp: Nasiaeschna pentacantha, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

נובמבר 23, 2009 09:40 AM EST
Gynacantha nervosa - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eduardo Axel Recillas Bautista
הזיהוי של zvkemp: Gynacantha nervosa, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

נובמבר 24, 2011 12:50 PM EST
Triacanthagyna trifida - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של zvkemp: Triacanthagyna trifida, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

נובמבר 23, 2009 12:44 PM EST
Coryphaeschna adnexa - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של zvkemp: Coryphaeschna adnexa, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

מאי 30, 2009 03:24 PM EDT
Basiaeschna janata - Photo (c) Seabrooke Leckie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של zvkemp: Basiaeschna janata, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

אוגוסט 6, 2013 01:12 PM MST
Rhionaeschna multicolor - Photo (c) Robert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של zvkemp: Rhionaeschna multicolor, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

מאי 30, 2004 10:22 AM EDT
Rhionaeschna mutata - Photo (c) Stylurus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של zvkemp: Rhionaeschna mutata, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

אוקטובר 18, 2010 12:57 PM EDT
Aeshna umbrosa - Photo (c) Guy Lemelin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Guy Lemelin
הזיהוי של zvkemp: Aeshna umbrosa, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

יוני 6, 2010 12:08 PM EDT
Rhionaeschna mutata - Photo (c) Stylurus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של zvkemp: Rhionaeschna mutata, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stinkbug

תאריך

יוני 17, 2021 01:39 PM EDT
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של zvkemp: Erythemis simplicicollis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

יולי 26, 2008 02:31 PM EDT
Aeshna constricta - Photo (c) Joe Bartok, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Joe Bartok
הזיהוי של zvkemp: Aeshna constricta, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

יוני 5, 2010 11:37 AM EDT
Basiaeschna janata - Photo (c) Seabrooke Leckie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של zvkemp: Basiaeschna janata, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewalternature

תאריך

אוגוסט 25, 2001 02:55 PM EDT
Aeshna canadensis - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jim Johnson
הזיהוי של zvkemp: Aeshna canadensis, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mlarrivee

תאריך

ינואר 24, 2023 11:17 PM EST
Coryphaeschna - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של zvkemp: סוג Coryphaeschna, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 62304