תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovealllife

תאריך

מאי 27, 2023 10:32 לפנה"צ PDT
Tonicella lineata - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של zouyifan: Tonicella lineata, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovealllife

תאריך

מאי 27, 2023 10:32 לפנה"צ PDT
Tonicella lineata - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של zouyifan: Tonicella lineata, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovealllife

תאריך

מאי 27, 2023 02:02 אחה"צ PDT
Mopalia vespertina - Photo (c) Marilynne Box, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Marilynne Box
הזיהוי של zouyifan: Mopalia vespertina, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovealllife

תאריך

מאי 27, 2023 02:10 אחה"צ PDT
Mopalia vespertina - Photo (c) Marilynne Box, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Marilynne Box
הזיהוי של zouyifan: Mopalia vespertina, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovealllife

תאריך

מאי 27, 2023 02:16 אחה"צ PDT
Tonicella lineata - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של zouyifan: Tonicella lineata, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovealllife

תאריך

מאי 27, 2023 02:23 אחה"צ PDT
Tonicella lineata - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של zouyifan: Tonicella lineata, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovealllife

תאריך

מאי 27, 2023 02:29 אחה"צ PDT
Tonicella lineata - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של zouyifan: Tonicella lineata, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

l_mar

תאריך

אפריל 17, 2022 11:48 לפנה"צ CEST
Acanthochitona crinita - Photo (c) engelspaul, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של zouyifan: Acanthochitona crinita, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 22 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tongks22

תאריך

ינואר 17, 2023 08:57 לפנה"צ CST
Pleurobranchaea japonica - Photo (c) Erwin Koehler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Erwin Koehler
הזיהוי של zouyifan: Pleurobranchaea japonica, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
נוסף בתאריך 18 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

slebris

תאריך

אפריל 13, 2006 01:12 אחה"צ WITA
Lucilina lamellosa - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי budak
הזיהוי של zouyifan: Lucilina lamellosa, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 16 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mariane02

תאריך

מאי 6, 2023 04:23 אחה"צ PST
Lucilina lamellosa - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי budak
הזיהוי של zouyifan: Lucilina lamellosa, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 16 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chloefvogel

תאריך

מאי 9, 2023 11:13 לפנה"צ PDT
Stenoplax heathiana - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של zouyifan: Stenoplax heathiana, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brycedurham23

תאריך

מאי 9, 2023 11:06 לפנה"צ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sarah Chinn
הזיהוי של zouyifan: Mopalia muscosa, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

owen181

תאריך

מאי 9, 2023 11:24 לפנה"צ PDT
Nuttallina californica - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של zouyifan: Nuttallina californica, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chloefvogel

תאריך

מרץ 17, 2023 01:02 אחה"צ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sarah Chinn
הזיהוי של zouyifan: Mopalia muscosa, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

avanyan

תאריך

מאי 13, 2023 04:58 אחה"צ CEST

מקום

Netherlands (Google, OSM)
Lepidochitona cinerea - Photo (c) Donald Davesne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Donald Davesne
הזיהוי של zouyifan: Lepidochitona cinerea, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kw841432

תאריך

מאי 13, 2023 09:36 לפנה"צ AEST
Sypharochiton pelliserpentis - Photo (c) Danilo Hegg, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Danilo Hegg
הזיהוי של zouyifan: Sypharochiton pelliserpentis, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

colbobanks

תאריך

מאי 10, 2023 10:26 לפנה"צ EDT

מקום

Sun Cay, BS (Google, OSM)

תיאור

~3 in long

Acanthopleura granulata - Photo (c) Ivelisse Irizarry, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ivelisse Irizarry
הזיהוי של zouyifan: Acanthopleura granulata, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ratqueen04

תאריך

מאי 13, 2023 10:31 לפנה"צ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sarah Chinn
הזיהוי של zouyifan: Mopalia muscosa, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lovealllife

תאריך

מאי 12, 2023 04:28 אחה"צ PDT
Mopalia vespertina - Photo (c) Marilynne Box, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Marilynne Box
הזיהוי של zouyifan: Mopalia vespertina, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewdavids

תאריך

מאי 10, 2023 03:40 אחה"צ PDT
Mopalia lignosa - Photo (c) cspirrone, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של zouyifan: Mopalia lignosa, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wetspecimens

תאריך

מאי 5, 2023 10:25 לפנה"צ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sarah Chinn
הזיהוי של zouyifan: Mopalia muscosa, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cvmike

תאריך

מאי 13, 2023 12:37 אחה"צ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sarah Chinn
הזיהוי של zouyifan: Mopalia muscosa, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aanderson72

תאריך

מאי 5, 2023 11:09 לפנה"צ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sarah Chinn
הזיהוי של zouyifan: Mopalia muscosa, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

heathrawr

תאריך

מאי 13, 2023 01:34 אחה"צ PDT
Cryptochiton stelleri - Photo (c) Steven Calcote, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Steven Calcote
הזיהוי של zouyifan: Cryptochiton stelleri, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

heathrawr

תאריך

מאי 13, 2023 01:26 אחה"צ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sarah Chinn
הזיהוי של zouyifan: Mopalia muscosa, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

heathrawr

תאריך

מאי 13, 2023 01:48 אחה"צ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sarah Chinn
הזיהוי של zouyifan: Mopalia muscosa, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ethologist

תאריך

מאי 12, 2023 11:52 לפנה"צ PDT
Tonicella lineata - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של zouyifan: Tonicella lineata, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

audrey625

תאריך

מאי 13, 2023
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sarah Chinn
הזיהוי של zouyifan: Mopalia muscosa, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

erin317

תאריך

מאי 13, 2023 03:19 אחה"צ PDT
Mopalia hindsii - Photo (c) Len Mazur, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Len Mazur
הזיהוי של zouyifan: Mopalia hindsii, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 5088