תמונות/קולות

מה

צפרדעיים (משפחה Ranidae)

מתצפת.ת

tomleechunwa

תאריך

מאי 2023

מקום

Hunan, CN (Google, OSM)
Odorrana versabilis - Photo (c) Yu Ching Tam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Yu Ching Tam
הזיהוי של yuki503: Odorrana versabilis, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tomleechunwa

תאריך

מאי 2023

מקום

Hunan, CN (Google, OSM)
Boulenophrys nanlingensis - Photo (c) Lu Chen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lu Chen
הזיהוי של yuki503: Boulenophrys nanlingensis, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jiangyou

תאריך

מאי 23, 2023 10:39 אחה"צ CST
Papurana milleti - Photo (c) Parinya Herp Pawangkhanant, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Parinya Herp Pawangkhanant
הזיהוי של yuki503: Papurana milleti, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

urnotbulbul

תאריך

מאי 7, 2023 10:37 אחה"צ CST
Polypedates impresus - Photo (c) Wich'yanan L, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Wich'yanan L
הזיהוי של yuki503: Polypedates impresus, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך 23 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

urnotbulbul

תאריך

מאי 7, 2023 10:53 אחה"צ CST
Limnonectes longchuanensis - Photo (c) 通通, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי 通通
הזיהוי של yuki503: Limnonectes longchuanensis, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך 23 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

se1

תאריך

מאי 5, 2023 08:21 אחה"צ CST
Microhyla butleri - Photo (c) Phil Benstead, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Phil Benstead
הזיהוי של yuki503: Microhyla butleri, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

xiaodoudou

תאריך

מאי 1, 2023 10:35 אחה"צ CST
Amolops granulosus - Photo (c) Zhaochi_Zeng, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Zhaochi_Zeng
הזיהוי של yuki503: Amolops granulosus, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tong-tong-

תאריך

יולי 31, 2020 08:53 לפנה"צ CST
הזיהוי של yuki503: Xenophrys dehongensis, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

compasschen

תאריך

מאי 1, 2023 11:56 אחה"צ CST
Leptobrachella ventripunctata - Photo (c) devinedmonds, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי devinedmonds
הזיהוי של yuki503: Leptobrachella ventripunctata, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

חסרי זנב (סדרה Anura)

מתצפת.ת

xbackzhen

תאריך

ינואר 2022
Sylvirana spinulosa - Photo (c) HUANG QIN, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי HUANG QIN
הזיהוי של yuki503: Sylvirana spinulosa, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

חסרי זנב (סדרה Anura)

מתצפת.ת

xbackzhen

תאריך

ינואר 2022
Sylvirana spinulosa - Photo (c) HUANG QIN, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי HUANG QIN
הזיהוי של yuki503: Sylvirana spinulosa, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yu_junfeng

תאריך

אוגוסט 2022
Leptobrachella eos - Photo (c) tuananhnguyen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של yuki503: Leptobrachella eos, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך 19 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edvin17pzn

תאריך

מאי 4, 2023

מקום

金涵水库 (Google, OSM)
Odorrana huanggangensis - Photo (c) Xavier Rufray, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Xavier Rufray
הזיהוי של yuki503: Odorrana huanggangensis, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 04 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amarzee

תאריך

ינואר 2023
Boulenophrys ombrophila - Photo (c) Kevin Messenger, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Kevin Messenger
הזיהוי של yuki503: Boulenophrys ombrophila, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amarzee

תאריך

ינואר 2023

תיאור

Good quality calls after s. 30

Boulenophrys ombrophila - Photo (c) Kevin Messenger, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Kevin Messenger
הזיהוי של yuki503: Boulenophrys ombrophila, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

xuzhijie

תאריך

יולי 27, 2022 09:18 אחה"צ CST
Hoplobatrachus chinensis - Photo (c) Tommy Hui, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tommy Hui
הזיהוי של yuki503: Hoplobatrachus chinensis, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edvin17pzn

תאריך

אפריל 2023
Amolops torrentis - Photo (c) 王健, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי 王健
הזיהוי של yuki503: Amolops torrentis, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

szlinda

תאריך

אפריל 30, 2023 08:20 אחה"צ CST
Hyla chinensis - Photo (c) 小工友, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של yuki503: Hyla chinensis, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך 01 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simbason

תאריך

אפריל 27, 2023 06:28 אחה"צ CST
Microhyla fissipes - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של yuki503: Microhyla fissipes, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך 30 אפריל, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simbason

תאריך

אפריל 7, 2023 06:02 אחה"צ CST
Microhyla butleri - Photo (c) Phil Benstead, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Phil Benstead
הזיהוי של yuki503: Microhyla butleri, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך 30 אפריל, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simbason

תאריך

אפריל 7, 2023 06:02 אחה"צ CST
Odorrana versabilis - Photo (c) Yu Ching Tam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Yu Ching Tam
הזיהוי של yuki503: Odorrana versabilis, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 30 אפריל, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simbason

תאריך

אפריל 7, 2023 06:02 אחה"צ CST
Amolops ricketti - Photo (c) HUANG QIN, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי HUANG QIN
הזיהוי של yuki503: Amolops ricketti, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 30 אפריל, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hanyang_ye

תאריך

אפריל 17, 2023 04:01 לפנה"צ CST
Zhangixalus smaragdinus - Photo (c) chintan sheth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי chintan sheth
הזיהוי של yuki503: Zhangixalus smaragdinus, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך 17 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hanyang_ye

תאריך

אוקטובר 12, 2020 12:15 אחה"צ CST
Xenophrys glandulosa - Photo (c) 渔喵, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי 渔喵
הזיהוי של yuki503: Xenophrys glandulosa, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך 17 אפריל, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mohubuqing

תאריך

אוגוסט 18, 2022 10:23 אחה"צ CST
Rana hanluica - Photo (c) jinze, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jinze
הזיהוי של yuki503: Rana hanluica, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 15 אפריל, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mohubuqing

תאריך

אוגוסט 18, 2022 08:38 אחה"צ CST
Duttaphrynus melanostictus - Photo (c) H.T.Cheng, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי H.T.Cheng
הזיהוי של yuki503: Duttaphrynus melanostictus, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך 15 אפריל, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mohubuqing

תאריך

אוגוסט 2022
Pelophylax nigromaculatus - Photo (c) Amaël Borzée, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amaël Borzée
הזיהוי של yuki503: Pelophylax nigromaculatus, שייך ל צפרדע (סוג Pelophylax)
נוסף בתאריך 15 אפריל, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tausher

תאריך

אפריל 2023

מקום

Guangdong, CN (Google, OSM)
Amolops ricketti - Photo (c) HUANG QIN, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי HUANG QIN
הזיהוי של yuki503: Amolops ricketti, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 12 אפריל, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jiangyou

תאריך

אפריל 8, 2023 11:21 אחה"צ CST
Zhangixalus pachyproctus - Photo (c) Parinya Herp Pawangkhanant, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Parinya Herp Pawangkhanant
הזיהוי של yuki503: Zhangixalus pachyproctus, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך 12 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alphaclaw

תאריך

אפריל 9, 2023 07:01 אחה"צ CST

מקום

吉林省 (Google, OSM)
Bufo sachalinensis - Photo (c) Kim, Hyun-tae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Kim, Hyun-tae
הזיהוי של yuki503: Bufo sachalinensis, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך 10 אפריל, 2023
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 649