תמונות/קולות

מה

חסרי זנב (סדרה Anura)

מתצפת/ת

karl_feng

תאריך

יוני 9, 2021 10:23 AM UTC
Fejervarya multistriata - Photo (c) johnallcock, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של yuki503: Fejervarya multistriata, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 25 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

armbbb

תאריך

יולי 30, 2020 04:22 PM CST
Microhyla - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של yuki503: סוג Microhyla, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markt23

תאריך

אפריל 7, 2019 07:46 PM UTC
Zhangixalus dennysi - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של yuki503: Zhangixalus dennysi, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

acordovabio211

תאריך

דצמבר 25, 2021 07:31 PM PST
Polypedates braueri - Photo (c) Liu JimFood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של yuki503: Polypedates braueri, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marina_r_

תאריך

אוקטובר 2014
Rana longicrus - Photo (c) cypherone, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של yuki503: Rana longicrus, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marina_r_

תאריך

ספטמבר 29, 2014 06:45 AM CEST
Amolops - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של yuki503: סוג Amolops, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

luke_dubsy

תאריך

ינואר 8, 2022 07:43 PM CST
Leptobrachium huashen - Photo (c) Andrew Pierce, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של yuki503: Leptobrachium huashen, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

armbbb

תאריך

יולי 13, 2019 12:11 PM CST
Duttaphrynus melanostictus - Photo (c) H.T.Cheng, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של yuki503: Duttaphrynus melanostictus, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wuyuxuan

תאריך

דצמבר 10, 2021 09:21 PM CST
Theloderma gordoni - Photo (c) Siriwat Dangsri, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של yuki503: Theloderma gordoni, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מה

חסרי זנב (סדרה Anura)

מתצפת/ת

benediktschnitzer

תאריך

אפריל 4, 2021 12:01 PM CST
Zhangixalus dennysi - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של yuki503: Zhangixalus dennysi, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sdugsh

תאריך

יולי 2018
Pelophylax nigromaculatus - Photo (c) Yu Ching Tam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של yuki503: Pelophylax nigromaculatus, שייך ל צפרדע (סוג Pelophylax)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pigletorange

תאריך

אוגוסט 2021
Pelophylax nigromaculatus - Photo (c) Yu Ching Tam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של yuki503: Pelophylax nigromaculatus, שייך ל צפרדע (סוג Pelophylax)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mathieu_h

תאריך

אוגוסט 4, 2009 06:31 PM CST
Rhabdophis siamensis - Photo (c) mintkhaosok, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של yuki503: Rhabdophis siamensis, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
הוסף בתאריך 27 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

liuguangyu

תאריך

דצמבר 6, 2021 08:05 AM CST

תיאור

保护所万正林摄影

Limnonectes bannaensis - Photo (c) Benjamin Tapley, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של yuki503: Limnonectes bannaensis, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 10 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

צפרדעיים (משפחה Ranidae)

מתצפת/ת

liuguangyu

תאריך

דצמבר 1, 2021 08:36 AM CST
Papurana milleti - Photo (c) Parinya Herp Pawangkhanant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של yuki503: Papurana milleti, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

צפרדעיים (משפחה Ranidae)

מתצפת/ת

liuguangyu

תאריך

דצמבר 1, 2021 09:29 AM CST
Papurana milleti - Photo (c) Parinya Herp Pawangkhanant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של yuki503: Papurana milleti, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

blablablabla_000000

תאריך

דצמבר 3, 2021
Microhyla fissipes - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של yuki503: Microhyla fissipes, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
יוצא מן הכלל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

qin_huang

תאריך

מאי 9, 2014 08:30 AM CST
Limnonectes fujianensis - Photo (c) Thomas Brown, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by kogia
הזיהוי של yuki503: Limnonectes fujianensis, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 02 דצמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

qin_huang

תאריך

מאי 10, 2014 09:09 AM CST
Panophrys jinggangensis - Photo (c) 黄秦, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של yuki503: Panophrys jinggangensis, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 02 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jianwang

תאריך

אוגוסט 2017
Tylototriton sini - Photo (c) 王健, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של yuki503: Tylototriton sini, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
הוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jianwang

תאריך

אוגוסט 2017
Tylototriton sini - Photo (c) 王健, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של yuki503: Tylototriton sini, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
הוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jianwang

תאריך

יוני 2020
Tylototriton sini - Photo (c) 王健, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של yuki503: Tylototriton sini, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
הוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wuyuxuan

תאריך

נובמבר 21, 2021 10:02 PM CST
Lithobates catesbeianus - Photo (c) bubbacho, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של yuki503: Lithobates catesbeianus, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jianwang

תאריך

יוני 2020

תיאור

Previously confused with Tylototriton asperrimus. For more details: DOI 10.3897/vz.71.e73563

Tylototriton sini - Photo (c) 王健, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של yuki503: Tylototriton sini, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
הוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wantaoliu

תאריך

יולי 16, 2021 09:12 PM CST

תיאור

Tree frog observed at night

Polypedates braueri - Photo (c) Liu JimFood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של yuki503: Polypedates braueri, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wuyuxuan

תאריך

נובמבר 21, 2021 10:05 PM CST
Bufo gargarizans - Photo (c) Kim, Hyun-tae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של yuki503: Bufo gargarizans, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
הוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

seventeennature

תאריך

מאי 4, 2021 10:51 AM UTC
Leptobrachella liui - Photo (c) Thomas Brown, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by kogia
הזיהוי של yuki503: Leptobrachella liui, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

yuehua

תאריך

אוגוסט 2021
Trimeresurus yunnanensis - Photo (c) guanchayuan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של yuki503: Trimeresurus yunnanensis, שייך ל צפעוניים (משפחה Viperidae)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
יוצא מן הכלל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wujun5911

תאריך

אוגוסט 3, 2021 02:13 PM UTC
Leptobrachium liui - Photo (c) Yu Ching Tam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של yuki503: Leptobrachium liui, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 19 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zhaochi_zeng

תאריך

יולי 2016

מקום

Sichuan, CN (Google, OSM)
Atympanophrys wawuensis - Photo (c) Zhaochi_Zeng, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של yuki503: Atympanophrys wawuensis, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
הוסף בתאריך 18 נובמבר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 304