תמונות/קולות

מתצפת.ת

dryopteris2

תאריך

מאי 28, 2023 04:02 אחה"צ CDT
Gymnopogon brevifolius - Photo (c) Alan Weakley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alan Weakley
הזיהוי של williammcfarland: Gymnopogon brevifolius, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dryopteris2

תאריך

מאי 28, 2023 03:24 אחה"צ CDT
Spiranthes tuberosa - Photo (c) anhe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של williammcfarland: Spiranthes tuberosa, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

milopyne

תאריך

מאי 2023

מקום

Virginia, US (Google, OSM)
Amorpha fruticosa - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של williammcfarland: Amorpha fruticosa, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paul_dennehy

תאריך

מאי 29, 2023 10:08 לפנה"צ EDT
Morella pensylvanica - Photo (c) Robert D Stevenson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robert D Stevenson
הזיהוי של williammcfarland: Morella pensylvanica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paul_dennehy

תאריך

מאי 29, 2023 10:22 לפנה"צ EDT
Morella pensylvanica - Photo (c) Robert D Stevenson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robert D Stevenson
הזיהוי של williammcfarland: Morella pensylvanica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lizsawshark

תאריך

מאי 31, 2023 02:34 אחה"צ EDT

מקום

Ash (Google, OSM)
Morella cerifera - Photo (c) Homer Edward Price, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של williammcfarland: Morella cerifera, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

noiselessowl

תאריך

מאי 30, 2023 05:34 אחה"צ PDT
Morella californica - Photo (c) David Hofmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של williammcfarland: Morella californica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

palustrisbotany

תאריך

מאי 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)
Morella caroliniensis - Photo (c) Morgan Macy, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Morgan Macy
הזיהוי של williammcfarland: Morella caroliniensis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

palustris314

תאריך

מאי 31, 2023 11:13 לפנה"צ EDT
Morella pensylvanica - Photo (c) Robert D Stevenson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robert D Stevenson
הזיהוי של williammcfarland: Morella pensylvanica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janetwright

תאריך

ספטמבר 9, 2017 09:11 לפנה"צ CDT

תיאור

mixed woods near stream crossing

Doellingeria sericocarpoides - Photo (c) Lauren McLaurin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Lauren McLaurin
הזיהוי של williammcfarland: Doellingeria sericocarpoides, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 26, 2023 08:38 לפנה"צ CDT
Sericocarpus tortifolius - Photo (c) Bob Peterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של williammcfarland: Sericocarpus tortifolius, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 26, 2023 08:35 לפנה"צ CDT
Stylisma humistrata - Photo (c) Jim Duggan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של williammcfarland: Stylisma humistrata, שייך ל חבלבליים (משפחה Convolvulaceae)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 26, 2023 08:45 לפנה"צ CDT
Lespedeza capitata - Photo (c) Mathias Hughey, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Mathias Hughey
הזיהוי של williammcfarland: Lespedeza capitata, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 26, 2023 08:44 לפנה"צ CDT
Hypericum crux-andreae - Photo (c) Harlan Svoboda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Harlan Svoboda
הזיהוי של williammcfarland: Hypericum crux-andreae, שייך ל פרע (סוג Hypericum)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 26, 2023 08:49 לפנה"צ CDT
Aletris aurea - Photo (c) mattbuckingham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי mattbuckingham
הזיהוי של williammcfarland: Aletris aurea, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 26, 2023 09:24 לפנה"צ CDT
Rhexia petiolata - Photo (c) gomarcus, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של williammcfarland: Rhexia petiolata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 26, 2023 08:58 לפנה"צ CDT
Cyrilla racemiflora - Photo (c) Lillie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Lillie
הזיהוי של williammcfarland: Cyrilla racemiflora, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 28, 2023 04:26 אחה"צ CDT
Sericocarpus linifolius - Photo (c) Fritz Flohr Reynolds, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של williammcfarland: Sericocarpus linifolius, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 29, 2023 09:49 לפנה"צ CDT
Lobelia floridana - Photo (c) Owen Ridgen, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Owen Ridgen
הזיהוי של williammcfarland: Lobelia floridana, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 29, 2023 10:04 לפנה"צ CDT
Asclepias longifolia - Photo (c) Hans Holbrook, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Hans Holbrook
הזיהוי של williammcfarland: Asclepias longifolia, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 29, 2023 10:03 לפנה"צ CDT
Asclepias lanceolata - Photo (c) j_appleget, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי j_appleget
הזיהוי של williammcfarland: Asclepias lanceolata, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 29, 2023 10:27 לפנה"צ CDT
Triantha racemosa - Photo (c) Richard Hitt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Richard Hitt
הזיהוי של williammcfarland: Triantha racemosa, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 29, 2023 10:04 לפנה"צ CDT
Buchnera floridana - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של williammcfarland: Buchnera floridana, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 29, 2023 10:06 לפנה"צ CDT
Ruellia noctiflora - Photo (c) Eleanor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של williammcfarland: Ruellia noctiflora, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 29, 2023 10:22 לפנה"צ CDT
Asclepias lanceolata - Photo (c) j_appleget, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי j_appleget
הזיהוי של williammcfarland: Asclepias lanceolata, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 29, 2023 10:48 לפנה"צ CDT
Geobalanus oblongifolius - Photo (c) Siddarth Machado, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של williammcfarland: Geobalanus oblongifolius, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 29, 2023 10:49 לפנה"צ CDT
Symphyotrichum adnatum - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Judy Gallagher
הזיהוי של williammcfarland: Symphyotrichum adnatum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 29, 2023 12:25 אחה"צ CDT
Helianthus heterophyllus - Photo (c) Lena Zappia, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lena Zappia
הזיהוי של williammcfarland: Helianthus heterophyllus, שייך ל חמנית (סוג) (סוג Helianthus)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 29, 2023 12:25 אחה"צ CDT
Phlox carolina - Photo (c) Alvin Diamond, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alvin Diamond
הזיהוי של williammcfarland: Phlox carolina, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcferny

תאריך

מאי 29, 2023 10:44 לפנה"צ CDT
Rudbeckia hirta - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של williammcfarland: Rudbeckia hirta, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 33494