תמונות/קולות

מתצפת.ת

anettli

תאריך

יולי 19, 2024 08:33 לפנה"צ CEST

תיאור

Gt

Anthericum ramosum - Photo (c) Norbert Sauberer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Norbert Sauberer
הזיהוי של wernerr: Anthericum ramosum, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lastovka

תאריך

יולי 14, 2024 04:39 אחה"צ CEST
Calliptamus italicus - Photo (c) Corinna Herr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Corinna Herr
הזיהוי של wernerr: Calliptamus italicus, שייך ל חגבים (משפחה Acrididae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

susanneleonhartsberger

תאריך

יולי 18, 2024 01:27 אחה"צ CEST
Arctia caja - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של wernerr: Arctia caja, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

annikazeller

תאריך

יוני 28, 2024 10:00 לפנה"צ CEST
Tettigonia viridissima - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Konstantinos Kalaentzis
הזיהוי של wernerr: Tettigonia viridissima, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

annikazeller

תאריך

יוני 28, 2024 10:00 לפנה"צ CEST
Tettigonia - Photo (c) Quartl, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של wernerr: סוג Tettigonia, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

philip_schaffer

תאריך

יולי 17, 2024 09:54 לפנה"צ CEST
Leptophyes boscii - Photo (c) Paolo Eusebio Bergò, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Eusebio Bergò
הזיהוי של wernerr: Leptophyes boscii, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danielaio

תאריך

יולי 15, 2024 06:00 אחה"צ CEST
Euchorthippus declivus - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של wernerr: Euchorthippus declivus, שייך ל חגבים (משפחה Acrididae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreasbeken

תאריך

יולי 15, 2024 04:44 אחה"צ CEST

מקום

4343, Austria (Google, OSM)
Mecostethus parapleurus - Photo (c) David GENOUD, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של wernerr: Mecostethus parapleurus, שייך ל חגבים (משפחה Acrididae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

martensn

תאריך

יולי 10, 2024 04:49 אחה"צ CEST
Barbitistes serricauda - Photo (c) HaPe_Gera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של wernerr: Barbitistes serricauda, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lilufuxi

תאריך

יולי 16, 2024 11:44 לפנה"צ CEST
Ruspolia nitidula - Photo (c) Corinna Herr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Corinna Herr
הזיהוי של wernerr: Ruspolia nitidula, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waldgeist

תאריך

יוני 15, 2024 11:45 לפנה"צ CEST
Tettigonia viridissima - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Konstantinos Kalaentzis
הזיהוי של wernerr: Tettigonia viridissima, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris_mitsch

תאריך

יולי 16, 2024 10:31 לפנה"צ CEST
Barbitistes serricauda - Photo (c) HaPe_Gera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של wernerr: Barbitistes serricauda, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mani_raab

תאריך

יולי 16, 2024 11:41 לפנה"צ CEST
Meconema thalassinum - Photo (c) Neil Fisher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Neil Fisher
הזיהוי של wernerr: Meconema thalassinum, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mani_raab

תאריך

יולי 16, 2024 11:41 לפנה"צ CEST
Pholidoptera griseoaptera - Photo (c) Corinna Herr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Corinna Herr
הזיהוי של wernerr: Pholidoptera griseoaptera, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amoe

תאריך

יולי 15, 2024 06:58 אחה"צ CEST
Calliptamus italicus - Photo (c) Corinna Herr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Corinna Herr
הזיהוי של wernerr: Calliptamus italicus, שייך ל חגבים (משפחה Acrididae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laufey

תאריך

יולי 16, 2024 10:59 לפנה"צ CEST
Miramella alpina - Photo (c) Per Hoffmann Olsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Per Hoffmann Olsen
הזיהוי של wernerr: Miramella alpina, שייך ל חגבים (משפחה Acrididae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

valentina_gruber

תאריך

יולי 16, 2024 10:15 לפנה"צ CEST
Tettigonia viridissima - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Konstantinos Kalaentzis
הזיהוי של wernerr: Tettigonia viridissima, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christian_hochmuth

תאריך

יולי 16, 2024 12:59 אחה"צ CEST
Pholidoptera griseoaptera - Photo (c) Corinna Herr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Corinna Herr
הזיהוי של wernerr: Pholidoptera griseoaptera, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

מגלית נקודה (Phaneroptera nana)

מתצפת.ת

frobert90

תאריך

יולי 16, 2024 03:58 אחה"צ CEST
מגלית נקודה - Photo (c) Corinna Herr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Corinna Herr
הזיהוי של wernerr: מגלית נקודה (Phaneroptera nana)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecily234

תאריך

יולי 15, 2024 04:10 אחה"צ CEST
Omocestus viridulus - Photo (c) Zdeňka Nováková, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zdeňka Nováková
הזיהוי של wernerr: Omocestus viridulus, שייך ל חגבים (משפחה Acrididae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

מגלית נקודה (Phaneroptera nana)

מתצפת.ת

kscgx

תאריך

יולי 16, 2024 11:28 לפנה"צ CEST
מגלית נקודה - Photo (c) Corinna Herr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Corinna Herr
הזיהוי של wernerr: מגלית נקודה (Phaneroptera nana)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kienberg

תאריך

יולי 14, 2024 02:27 אחה"צ CEST
Tettigonia viridissima - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Konstantinos Kalaentzis
הזיהוי של wernerr: Tettigonia viridissima, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

helga007

תאריך

יולי 16, 2024 05:19 אחה"צ CEST
Barbitistes serricauda - Photo (c) HaPe_Gera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של wernerr: Barbitistes serricauda, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

saschaaa

תאריך

יולי 16, 2024 12:09 אחה"צ CEST
Calliptamus italicus - Photo (c) Corinna Herr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Corinna Herr
הזיהוי של wernerr: Calliptamus italicus, שייך ל חגבים (משפחה Acrididae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lastovka

תאריך

יולי 14, 2024 01:28 אחה"צ CEST
Calliptamus italicus - Photo (c) Corinna Herr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Corinna Herr
הזיהוי של wernerr: Calliptamus italicus, שייך ל חגבים (משפחה Acrididae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

martina20569

תאריך

יולי 16, 2024 05:28 אחה"צ CEST
Barbitistes serricauda - Photo (c) HaPe_Gera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של wernerr: Barbitistes serricauda, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michael39922

תאריך

יולי 16, 2024 09:28 לפנה"צ CEST
Tettigonia cantans - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jakob Fahr
הזיהוי של wernerr: Tettigonia cantans, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michael39922

תאריך

יולי 16, 2024 09:49 לפנה"צ CEST
Decticus verrucivorus - Photo (c) Иван Тисленко, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Иван Тисленко
הזיהוי של wernerr: Decticus verrucivorus, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

josef-schmid

תאריך

יולי 16, 2024 12:04 אחה"צ CEST
Miramella alpina - Photo (c) Per Hoffmann Olsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Per Hoffmann Olsen
הזיהוי של wernerr: Miramella alpina, שייך ל חגבים (משפחה Acrididae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ulrike_hausl_hofstaetter

תאריך

יולי 16, 2024 05:16 אחה"צ CEST
Pseudochorthippus parallelus - Photo (c) carnifex, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי carnifex
הזיהוי של wernerr: Pseudochorthippus parallelus, שייך ל חגבים (משפחה Acrididae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 6260