תמונות/קולות

מה

מורכבים (משפחה Asteraceae)

מתצפת/ת

naturalist24655

תאריך

מאי 7, 2021 11:46 AM CST
מורכבים - Photo (c) Ram-Man, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של wangwenjing: מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

מאי 18, 2021 06:07 AM CST
Polemoniaceae - Photo (c) Jim Morefield, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של wangwenjing: משפחה Polemoniaceae, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

מאי 18, 2021 06:18 AM CST
Mentha canadensis - Photo (c) Mark Kluge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של wangwenjing: Mentha canadensis, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 12, 2021 08:34 AM CST
Basidiomycota - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: פילום Basidiomycota, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 12, 2021 08:57 AM CST
Basidiomycota - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: פילום Basidiomycota, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 12, 2021 08:59 AM CST
Basidiomycota - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: פילום Basidiomycota, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 12, 2021 09:12 AM CST
Agaricomycetidae - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של wangwenjing: תת מחלקה Agaricomycetidae, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 12, 2021 09:31 AM CST
Agaricomycetidae - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של wangwenjing: תת מחלקה Agaricomycetidae, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 12, 2021 09:24 AM CST
פקועיים - Photo (c) myco_mama_vt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 12, 2021 08:41 AM CST
פקועיים - Photo (c) myco_mama_vt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 08:55 AM CST
Agaricomycotina - Photo (c) myco_mama_vt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:11 AM CST
Agaricomycotina - Photo (c) myco_mama_vt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 08:55 AM CST
Hericium - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: סוג Hericium, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:13 AM CST
Agaricomycotina - Photo (c) myco_mama_vt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 08:53 AM CST
פקועיים - Photo (c) myco_mama_vt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:09 AM CST
Agaricomycotina - Photo (c) myco_mama_vt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:16 AM CST
Agaricomycotina - Photo (c) myco_mama_vt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:14 AM CST
Agaricomycotina - Photo (c) myco_mama_vt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 14, 2021 08:05 AM CST
Agaricomycetidae - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של wangwenjing: תת מחלקה Agaricomycetidae, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 12, 2021 07:16 AM CST
Agaricomycotina - Photo (c) myco_mama_vt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:34 AM CST
Basidiomycota - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: פילום Basidiomycota, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:42 AM CST
Agaricomycetidae - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של wangwenjing: תת מחלקה Agaricomycetidae, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:30 AM CST
Agaricomycetidae - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של wangwenjing: תת מחלקה Agaricomycetidae, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:28 AM CST
Agaricomycotina - Photo (c) myco_mama_vt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:24 AM CST
Agaricomycotina - Photo (c) myco_mama_vt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:37 AM CST
Agaricomycetidae - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של wangwenjing: תת מחלקה Agaricomycetidae, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

יוני 14, 2021 04:20 PM CST
Agaricomycotina - Photo (c) myco_mama_vt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 14, 2021 07:46 AM CST
Basidiomycota - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: פילום Basidiomycota, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:44 AM CST
פטריות - Photo (c) pbertner, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של wangwenjing: פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

יוני 14, 2021 05:01 PM CST
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של wangwenjing: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

סטטיסטיקות

 • 102