תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturalist24655

תאריך

מאי 7, 2021 11:46 לפנה"צ CST
מורכבים - Photo (c) Ram-Man, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של wangwenjing: מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

sh1025

תאריך

מאי 18, 2021 06:07 לפנה"צ CST
Polemoniaceae - Photo (c) John Barkla, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי John Barkla
הזיהוי של wangwenjing: משפחה Polemoniaceae, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

sh1025

תאריך

מאי 18, 2021 06:18 לפנה"צ CST
Mentha canadensis - Photo (c) Mark Kluge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mark Kluge
הזיהוי של wangwenjing: Mentha canadensis, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 12, 2021 08:34 לפנה"צ CST
Basidiomycota - Photo (c) Adam Bryant, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Adam Bryant
הזיהוי של wangwenjing: פילום Basidiomycota, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 12, 2021 08:57 לפנה"צ CST
Basidiomycota - Photo (c) Adam Bryant, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Adam Bryant
הזיהוי של wangwenjing: פילום Basidiomycota, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 12, 2021 08:59 לפנה"צ CST
Basidiomycota - Photo (c) Adam Bryant, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Adam Bryant
הזיהוי של wangwenjing: פילום Basidiomycota, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 12, 2021 09:12 לפנה"צ CST
Agaricomycetidae - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של wangwenjing: תת מחלקה Agaricomycetidae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 12, 2021 09:31 לפנה"צ CST
Agaricomycetidae - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של wangwenjing: תת מחלקה Agaricomycetidae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 12, 2021 09:24 לפנה"צ CST
פקועיים - Photo (c) brian_nz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי brian_nz
הזיהוי של wangwenjing: פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 12, 2021 08:41 לפנה"צ CST
פקועיים - Photo (c) brian_nz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי brian_nz
הזיהוי של wangwenjing: פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 08:55 לפנה"צ CST
Agaricomycotina - Photo (c) Meg Madden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Meg Madden
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:11 לפנה"צ CST
Agaricomycotina - Photo (c) Meg Madden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Meg Madden
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 08:55 לפנה"צ CST
Hericium - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: סוג Hericium, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:13 לפנה"צ CST
Agaricomycotina - Photo (c) Meg Madden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Meg Madden
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 08:53 לפנה"צ CST
פקועיים - Photo (c) brian_nz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי brian_nz
הזיהוי של wangwenjing: פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:09 לפנה"צ CST
Agaricomycotina - Photo (c) Meg Madden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Meg Madden
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:16 לפנה"צ CST
Agaricomycotina - Photo (c) Meg Madden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Meg Madden
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:14 לפנה"צ CST
Agaricomycotina - Photo (c) Meg Madden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Meg Madden
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 14, 2021 08:05 לפנה"צ CST
Agaricomycetidae - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של wangwenjing: תת מחלקה Agaricomycetidae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 12, 2021 07:16 לפנה"צ CST
Agaricomycotina - Photo (c) Meg Madden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Meg Madden
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:34 לפנה"צ CST
Basidiomycota - Photo (c) Adam Bryant, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Adam Bryant
הזיהוי של wangwenjing: פילום Basidiomycota, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:42 לפנה"צ CST
Agaricomycetidae - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של wangwenjing: תת מחלקה Agaricomycetidae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:30 לפנה"צ CST
Agaricomycetidae - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של wangwenjing: תת מחלקה Agaricomycetidae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:28 לפנה"צ CST
Agaricomycotina - Photo (c) Meg Madden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Meg Madden
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:24 לפנה"צ CST
Agaricomycotina - Photo (c) Meg Madden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Meg Madden
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:37 לפנה"צ CST
Agaricomycetidae - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של wangwenjing: תת מחלקה Agaricomycetidae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sh1025

תאריך

יוני 14, 2021 04:20 אחה"צ CST
Agaricomycotina - Photo (c) Meg Madden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Meg Madden
הזיהוי של wangwenjing: תת-מערכה Agaricomycotina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 14, 2021 07:46 לפנה"צ CST
Basidiomycota - Photo (c) Adam Bryant, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Adam Bryant
הזיהוי של wangwenjing: פילום Basidiomycota, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת.ת

tony2148

תאריך

יוני 13, 2021 09:44 לפנה"צ CST
פטריות - Photo (c) chofungi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של wangwenjing: פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sh1025

תאריך

יוני 14, 2021 05:01 אחה"צ CST
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של wangwenjing: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2021
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 101