תמונות/קולות

מתצפת.ת

petercapob

תאריך

יולי 2024

תיאור

Released here?

Pseudemys rubriventris - Photo (c) Rhonda Ridley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Rhonda Ridley
הזיהוי של tysmith: Pseudemys rubriventris, שייך ל צבים ביצתיים (משפחה Emydidae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

easpears

תאריך

יולי 19, 2024 01:02 אחה"צ EDT

תיאור

Resting in upper right corner of SRBSP Visitor Center doors.

Hyla cinerea - Photo (c) David G. Barker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David G. Barker
הזיהוי של tysmith: Hyla cinerea, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aajdec

תאריך

יוני 26, 2024 05:46 אחה"צ EDT
Bombus griseocollis - Photo (c) Steven Mlodinow, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Steven Mlodinow
הזיהוי של tysmith: Bombus griseocollis, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dana422

תאריך

אוגוסט 24, 2020 10:14 לפנה"צ EDT

תיאור

Juvenile

Etropus microstomus - Photo (c) Spencer Lott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Spencer Lott
הזיהוי של tysmith: Etropus microstomus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mgiddings

תאריך

יולי 2024

מקום

United States (Google, OSM)
Anaxyrus terrestris - Photo (c) Micheal Jewel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tysmith: Anaxyrus terrestris, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhcox57

תאריך

מאי 7, 2023 01:35 אחה"צ EDT
Chinattus parvulus - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jason M Crockwell
הזיהוי של tysmith: Chinattus parvulus, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

plantmandrew

תאריך

יולי 17, 2024 12:28 לפנה"צ EDT
Nerodia sipedon sipedon - Photo (c) ronthill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tysmith: Nerodia sipedon ssp. sipedon, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

easpears

תאריך

יולי 18, 2024 05:59 אחה"צ EDT

תיאור

Found inside Cedar Crest Center. Relocated to edge of Prince Edward Lake.

Lithobates palustris - Photo (c) J.D. Willson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי J.D. Willson
הזיהוי של tysmith: Lithobates palustris, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך יולי 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

toffeeapple44

תאריך

מאי 25, 2024 05:00 אחה"צ EDT
Opheodrys vernalis - Photo (c) viperidae4ever, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי viperidae4ever
הזיהוי של tysmith: Opheodrys vernalis, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pmk00001

תאריך

מאי 1, 2010 06:21 אחה"צ EDT
Ambloplites rupestris - Photo (c) Steven Wang, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Steven Wang
הזיהוי של tysmith: Ambloplites rupestris, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

themarlinseat

תאריך

אפריל 21, 2016 11:01 לפנה"צ EDT
Salvelinus fontinalis - Photo (c) Marrabbio2, זכויות יוצרים חלקיות (GFDL)
הזיהוי של tysmith: Salvelinus fontinalis, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michael_mulligan

תאריך

יוני 29, 2022 12:05 אחה"צ EDT
Agkistrodon contortrix - Photo (c) shreyes, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tysmith: Agkistrodon contortrix, שייך ל צפעוניים (משפחה Viperidae)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michael_mulligan

תאריך

יולי 5, 2022 08:37 אחה"צ EDT
Salvelinus fontinalis - Photo (c) Marrabbio2, זכויות יוצרים חלקיות (GFDL)
הזיהוי של tysmith: Salvelinus fontinalis, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pbedell

תאריך

יולי 2012

מקום

Virginia, US (Google, OSM)
Atlides halesus - Photo (c) Katherine Benbow Daniels, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Katherine Benbow Daniels
הזיהוי של tysmith: Atlides halesus, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pbedell

תאריך

מרץ 2023

מקום

Virginia, US (Google, OSM)
Atlides halesus - Photo (c) Katherine Benbow Daniels, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Katherine Benbow Daniels
הזיהוי של tysmith: Atlides halesus, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

desertlesley

תאריך

ספטמבר 2019

מקום

Virginia, US (Google, OSM)
Atlides halesus - Photo (c) Katherine Benbow Daniels, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Katherine Benbow Daniels
הזיהוי של tysmith: Atlides halesus, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgalick

תאריך

אוקטובר 3, 2018 10:00 אחה"צ EDT
Chaetodipterus faber - Photo (c) 
Brian Gratwicke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של tysmith: Chaetodipterus faber, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patrickcottoidea

תאריך

יולי 5, 2019 11:42 אחה"צ EDT
Anchoa - Photo (c) Fishes of Texas team, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Fishes of Texas team
הזיהוי של tysmith: סוג Anchoa, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kathrynresanovich

תאריך

יולי 29, 2019 03:57 אחה"צ EDT
Astroscopus guttatus - Photo (c) craigjhowe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של tysmith: Astroscopus guttatus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laurabankey

תאריך

יוני 16, 2021 06:52 אחה"צ EDT
Echeneis naucrates - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mark Rosenstein
הזיהוי של tysmith: Echeneis naucrates, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

americanisopodologist

תאריך

מרץ 15, 2022 04:30 אחה"צ EDT
Umbra pygmaea - Photo (c) sercfisheries, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי sercfisheries
הזיהוי של tysmith: Umbra pygmaea, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

americanisopodologist

תאריך

פברואר 25, 2022 10:59 אחה"צ UTC
Etheostoma olmstedi - Photo (c) Charlie Mellor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Charlie Mellor
הזיהוי של tysmith: Etheostoma olmstedi, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

americanisopodologist

תאריך

מרץ 15, 2022 09:26 אחה"צ EDT
Umbra pygmaea - Photo (c) sercfisheries, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי sercfisheries
הזיהוי של tysmith: Umbra pygmaea, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bow_brown_brook

תאריך

יוני 20, 2018 03:40 אחה"צ EDT
Chilomycterus schoepfii - Photo (c) craigjhowe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של tysmith: Chilomycterus schoepfii, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

natemarchessault

תאריך

נובמבר 28, 2021 12:18 אחה"צ EST

תיאור

Several washed up, not looking great

Trichiurus lepturus - Photo (c) 俊仁 (Toshihito) 小林 (Kobayashi), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tysmith: Trichiurus lepturus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bcur155

תאריך

ספטמבר 4, 2021 06:14 אחה"צ UTC
Fundulus majalis - Photo (c) Alex R, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alex R
הזיהוי של tysmith: Fundulus majalis, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnsfolly2

תאריך

יולי 9, 2022 01:25 אחה"צ EDT
Prionotus carolinus - Photo (c) Neil DeMaster, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Neil DeMaster
הזיהוי של tysmith: Prionotus carolinus, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnsfolly2

תאריך

יולי 4, 2022 11:37 לפנה"צ EDT

תיאור

Nicest looking male that I have ever caught.

Chasmodes bosquianus - Photo (c) John Aufderheide, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי John Aufderheide
הזיהוי של tysmith: Chasmodes bosquianus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnsfolly2

תאריך

יולי 4, 2022 11:45 לפנה"צ EDT

תיאור

My daughter had to move a rock for me to get it's head through the hole that I was fishing.

Opsanus tau - Photo (c) Dan Schofield, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Dan Schofield
הזיהוי של tysmith: Opsanus tau, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnsfolly2

תאריך

יולי 16, 2022 02:24 אחה"צ EDT

תיאור

A female freckled blenny with these key characters

 • upper lip is detached
 • the abundance of spots on the head
 • overall coloration
 • the profile of the head
 • the small flattened cirri with what seems like a single branch at the base
Hypsoblennius ionthas - Photo (c) sercfisheries, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי sercfisheries
הזיהוי של tysmith: Hypsoblennius ionthas, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 88069