תמונות/קולות

מתצפת.ת

octokitty7

תאריך

יולי 16, 2021 05:59 אחה"צ EDT

מקום

Carrollwood (Google, OSM)
Nerodia fasciata pictiventris - Photo (c) Janson Jones,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Janson Jones
הזיהוי של tommyh44: Nerodia fasciata ssp. pictiventris, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

etianebraga

תאריך

פברואר 3, 2023 08:15 אחה"צ -04

תיאור

Estrada das missões encontrada na porta da residência

Micrurus - Photo (c) Tristan Clark,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tristan Clark
הזיהוי של tommyh44: סוג Micrurus, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amazonwildlife

תאריך

ינואר 14, 2021 11:45 אחה"צ -04
Micrurus - Photo (c) Tristan Clark,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tristan Clark
הזיהוי של tommyh44: סוג Micrurus, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mateusferreira

תאריך

מאי 31, 2022 03:59 אחה"צ -04

תיאור

Encontrada atropelada

Micrurus diutius - Photo (c) Vincent Rufray,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vincent Rufray
הזיהוי של tommyh44: Micrurus diutius, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bosquesvivosbolivia

תאריך

מאי 24, 2022 03:53 אחה"צ -04
Micrurus frontifasciatus - Photo (c) Simon Ds, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Simon Ds
הזיהוי של tommyh44: Micrurus frontifasciatus, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

enrique271

תאריך

נובמבר 27, 2021 09:54 אחה"צ UTC

תיאור

Esta muerta

Micrurus frontifasciatus - Photo (c) Simon Ds, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Simon Ds
הזיהוי של tommyh44: Micrurus frontifasciatus, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

william605

תאריך

אוקטובר 21, 2021 08:50 אחה"צ -05

מקום

17500, Perú (Google, OSM)
Micrurus - Photo (c) Tristan Clark,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tristan Clark
הזיהוי של tommyh44: סוג Micrurus, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

josegranizo

תאריך

ספטמבר 14, 2021 07:17 אחה"צ -05

מקום

Tena, Ecuador (Google, OSM)
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fernandovaca

תאריך

ספטמבר 11, 2021 09:31 אחה"צ HST
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jose_ignacio18

תאריך

מרץ 2023

מקום

פרטי
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tukup

תאריך

מאי 28, 2005 09:25 לפנה"צ -05

מקום

Macuma, Ecuador (Google, OSM)
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tukup

תאריך

אוקטובר 5, 2005 06:18 לפנה"צ -05

מקום

Macuma, Ecuador (Google, OSM)
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tukup

תאריך

מאי 28, 2006 04:08 אחה"צ -05

מקום

Macuma, Ecuador (Google, OSM)
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tukup

תאריך

יוני 6, 2006 05:10 אחה"צ -05

מקום

Macuma, Ecuador (Google, OSM)
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tukup

תאריך

ספטמבר 7, 2008 03:50 אחה"צ -05

מקום

Macuma, Ecuador (Google, OSM)
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tukup

תאריך

ספטמבר 26, 2008 04:52 אחה"צ -05

מקום

Macuma, Ecuador (Google, OSM)
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tukup

תאריך

אוקטובר 16, 2012 10:41 לפנה"צ -05

מקום

Macuma, Ecuador (Google, OSM)
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tukup

תאריך

ינואר 18, 2013 11:55 לפנה"צ -05

מקום

Macuma, Ecuador (Google, OSM)
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tukup

תאריך

מאי 19, 2015 11:40 לפנה"צ -05

מקום

Macuma, Ecuador (Google, OSM)
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tukup

תאריך

אוקטובר 23, 2015 08:48 לפנה"צ -05

מקום

Macuma, Ecuador (Google, OSM)
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hlechtzin

תאריך

פברואר 8, 2023 10:22 אחה"צ -05
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joeycurti3

תאריך

פברואר 8, 2023 10:22 אחה"צ -05
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrea1523

תאריך

ספטמבר 2, 2022 07:19 אחה"צ -05
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leylyneira

תאריך

דצמבר 13, 2022 06:11 לפנה"צ -05
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maarten40

תאריך

דצמבר 6, 2022 10:37 לפנה"צ -05

תיאור

found dead

Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dawicho

תאריך

אוקטובר 29, 2022 08:06 אחה"צ -05
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

geancarlo_alarcon

תאריך

ספטמבר 19, 2022 02:55 אחה"צ -05
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biodiversidad_amazonica

תאריך

יולי 24, 2022 08:59 אחה"צ -05
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

agbentley77

תאריך

יוני 14, 2022 12:18 אחה"צ -05

מקום

Mera, EC-PA, EC (Google, OSM)
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

whaldener_endo

תאריך

מרץ 24, 2009 01:33 אחה"צ -04
Micrurus helleri - Photo (c) Paul Freed, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul Freed
הזיהוי של tommyh44: Micrurus helleri, שייך ל פתניים (משפחה Elapidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

סטטיסטיקות

  • 21138