תמונות/קולות

מתצפת/ת

metsa

תאריך

יוני 26, 2016 03:31 PM PDT

תיאור

on rock
spotted by tom_carlberg

Tingiopsidium sonomense - Photo (c) Chris Wagner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: Tingiopsidium sonomense, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2020.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hayleyeweb

תאריך

ספטמבר 13, 2020 12:03 PM MDT

תיאור

Conch large, highup on poplar. Very tough. Some reddish color, bark around on tree turning black.

Phellinus tremulae - Photo (c) bruce55803, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: Phellinus tremulae, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ מחלקה Agaricomycetes

מתצפת/ת

jeff_norlin

תאריך

אוקטובר 4, 2020 02:17 PM MDT

תיאור

 • black/grey top
 • small pores on underside
 • hard to the touch
 • subtle earthy smell

Phellinus igniarius - Photo (c) fotoculus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של toby_spribille: Phellinus igniarius, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeff_norlin

תאריך

אוקטובר 4, 2020 01:50 PM MDT
Fomes fomentarius - Photo (c) Vladimir Travkin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: Fomes fomentarius, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeff_norlin

תאריך

אוקטובר 4, 2020 01:57 PM MDT

תיאור

-hard to the touch, but can make indents with nails

 • earthy, slightly sour smell

Polyporales - Photo (c) skitterbug, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של toby_spribille: סדרה Polyporales, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeff_norlin

תאריך

אוקטובר 4, 2020 02:00 PM MDT

תיאור

 • slightly green/light teal
 • flakey
 • soft to the touch
 • no distinct smell

Phaeophyscia orbicularis - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של toby_spribille: Phaeophyscia orbicularis, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeff_norlin

תאריך

אוקטובר 4, 2020 02:09 PM MDT

תיאור

 • orangey/brown
 • earthy smell
 • pore like underside
 • hard to the touch
 • growing on dead spruce tree

Fomitopsis mounceae - Photo (c) mycowalt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: Fomitopsis mounceae, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeff_norlin

תאריך

אוקטובר 4, 2020 02:36 PM MDT

תיאור

 • dark lichen
 • light underside
 • dorsoventrally varied in colour > foliose lichen

Peltigera praetextata - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: Peltigera praetextata, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeff_norlin

תאריך

אוקטובר 12, 2020 01:55 PM MDT

תיאור

 • orange/yellow lichen
 • no distinguishable smell
 • growing on rainward side of a poplar tree

Xanthomendoza fallax - Photo (c) Samuel Brinker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: Xanthomendoza fallax, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lyramotta

תאריך

ספטמבר 15, 2020 04:49 PM MDT
Phaeophyscia orbicularis - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של toby_spribille: Phaeophyscia orbicularis, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 אוקטובר, 2020.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lyramotta

תאריך

ספטמבר 23, 2020 02:39 PM MDT
Peltigera membranacea - Photo (c) Richard Droker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של toby_spribille: Peltigera membranacea, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 אוקטובר, 2020.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tzisch

תאריך

מרץ 28, 2020 01:53 PM PDT
Icmadophila ericetorum - Photo (c) Richard Droker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של toby_spribille: Icmadophila ericetorum, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

anabeld

תאריך

ספטמבר 13, 2020 12:21 PM MDT
Peltigera elisabethae - Photo (c) Samuel Brinker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: Peltigera elisabethae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 אוקטובר, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

anabeld

תאריך

ספטמבר 5, 2020 04:40 PM MDT
Hericium coralloides - Photo (c) Aleksandr Ebel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: Hericium coralloides, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 18 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

heba_bot306

תאריך

ספטמבר 19, 2020 07:21 PM MDT
Apiosporina morbosa - Photo (c) Distant Hill Gardens, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של toby_spribille: Apiosporina morbosa, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heba_bot306

תאריך

ספטמבר 19, 2020 07:08 PM MDT
Xanthomendoza fallax - Photo (c) Samuel Brinker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: Xanthomendoza fallax, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

heba_bot306

תאריך

ספטמבר 19, 2020 07:28 PM MDT
Protoparmeliopsis muralis - Photo (c) Andrea Pane, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: Protoparmeliopsis muralis, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

heba_bot306

תאריך

ספטמבר 19, 2020 07:29 PM MDT
Physcia phaea - Photo (c) Richard Droker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של toby_spribille: Physcia phaea, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 אוקטובר, 2020.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heba_bot306

תאריך

ספטמבר 19, 2020 07:33 PM MDT
Rusavskia elegans - Photo (c) Richard Droker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של toby_spribille: Rusavskia elegans, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 אוקטובר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heba_bot306

תאריך

ספטמבר 24, 2020 07:46 PM MDT
Lepraria - Photo (c) Rob Curtis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של toby_spribille: סוג Lepraria, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 אוקטובר, 2020.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

machi

תאריך

ינואר 19, 2018 03:23 PM EST

מקום

Kodiak, AK, USA (Google, OSM)

תיאור

=Coccotrema minutum

Ochrolechia xanthostoma - Photo (c) Masumi Palhof, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של toby_spribille: Ochrolechia xanthostoma, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 אוקטובר, 2020.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

machi

תאריך

ינואר 20, 2018 07:16 PM EST

תיאור

On the alders on a mountain

Ochrolechia xanthostoma - Photo (c) Masumi Palhof, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של toby_spribille: Ochrolechia xanthostoma, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 18 אוקטובר, 2020.
שיפור

תמונות/קולות

מה

פקועיים סדרה Agaricales

מתצפת/ת

skylar_pederson

תאריך

אוקטובר 1, 2020 11:04 AM UTC
פקועיים - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 10 אוקטובר, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

skylar_pederson

תאריך

אוקטובר 8, 2020 12:52 PM UTC
Xanthomendoza fallax - Photo (c) Samuel Brinker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: Xanthomendoza fallax, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 10 אוקטובר, 2020.
מוביל
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות ממלכה Fungi

מתצפת/ת

skylar_pederson

תאריך

אוקטובר 8, 2020 12:52 PM UTC
פטריות - Photo (c) Tom Walker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 10 אוקטובר, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

skylar_pederson

תאריך

ספטמבר 20, 2020 02:15 PM UTC

תיאור

A bunch of similar looking mushrooms found in the same spot. Yellow flesh bruised brown

Suillus - Photo (c) alan_rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: סוג Suillus, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 10 אוקטובר, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

skylar_pederson

תאריך

אוקטובר 8, 2020 01:02 PM UTC
Phellinus tremulae - Photo (c) bruce55803, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: Phellinus tremulae, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 10 אוקטובר, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

skylar_pederson

תאריך

אוקטובר 8, 2020 01:03 PM UTC
Phellinus tremulae - Photo (c) bruce55803, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: Phellinus tremulae, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 10 אוקטובר, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

skylar_pederson

תאריך

אוקטובר 8, 2020 01:01 PM UTC
Physciaceae - Photo (c) Richard Droker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של toby_spribille: משפחה Physciaceae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 10 אוקטובר, 2020.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

skylar_pederson

תאריך

אוקטובר 8, 2020 12:58 PM UTC
Fomes fomentarius - Photo (c) Vladimir Travkin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של toby_spribille: Fomes fomentarius, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 10 אוקטובר, 2020.
שיפור

סטטיסטיקות

 • 822