תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

אוגוסט 30, 2023 11:40 לפנה"צ SAST
Pauridia capensis - Photo (c) magriet b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי magriet b
הזיהוי של tim_kirsten: Pauridia capensis, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

willeminalunae

תאריך

ספטמבר 8, 2023 09:50 לפנה"צ SAST
Oftia africana - Photo (c) Johan Eksteen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Johan Eksteen
הזיהוי של tim_kirsten: Oftia africana, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 11, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lynnharper

תאריך

אוגוסט 2023
Impatiens capensis - Photo (c) James Gaither, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של tim_kirsten: Impatiens capensis, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apemanimal

תאריך

אוגוסט 28, 2023 09:54 לפנה"צ SAST
Amietia fuscigula - Photo (c) Colin Ralston, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Colin Ralston
הזיהוי של tim_kirsten: Amietia fuscigula, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך אוגוסט 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nigelforshaw

תאריך

אוגוסט 23, 2023 04:07 אחה"צ SAST
Protea nitida - Photo (c) Mashudu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mashudu
הזיהוי של tim_kirsten: Protea nitida, שייך ל פרוטיאה (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicky

תאריך

אוגוסט 26, 2023 10:25 לפנה"צ SAST
Oftia africana - Photo (c) Johan Eksteen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Johan Eksteen
הזיהוי של tim_kirsten: Oftia africana, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wesleyr

תאריך

אוגוסט 24, 2023
Oftia africana - Photo (c) Johan Eksteen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Johan Eksteen
הזיהוי של tim_kirsten: Oftia africana, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

curlysumac

תאריך

אוגוסט 19, 2023 11:05 לפנה"צ SAST
Oftia africana - Photo (c) Johan Eksteen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Johan Eksteen
הזיהוי של tim_kirsten: Oftia africana, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

אוקטובר 9, 2022 05:35 אחה"צ SAST

תגיות

Oftia africana - Photo (c) Johan Eksteen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Johan Eksteen
הזיהוי של tim_kirsten: Oftia africana, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

אוקטובר 9, 2022 05:49 אחה"צ SAST
Bolusafra bituminosa - Photo (c) Cathy Jenkins, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Cathy Jenkins
הזיהוי של tim_kirsten: Bolusafra bituminosa, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeremygilmore

תאריך

אוקטובר 3, 2021 09:33 לפנה"צ SAST
Cyphia latipetala - Photo (c) Gemma, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gemma
הזיהוי של tim_kirsten: Cyphia latipetala, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 25, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

אוקטובר 9, 2022 07:37 לפנה"צ SAST
Bolusafra bituminosa - Photo (c) Cathy Jenkins, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Cathy Jenkins
הזיהוי של tim_kirsten: Bolusafra bituminosa, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janehold

תאריך

אוגוסט 16, 2023 08:06 אחה"צ SAST
Sclerophrys pantherina - Photo (c) Serban Proches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tim_kirsten: Sclerophrys pantherina, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 16, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janehold

תאריך

אוגוסט 16, 2023 08:08 אחה"צ SAST
Sclerophrys pantherina - Photo (c) Serban Proches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tim_kirsten: Sclerophrys pantherina, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 16, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janehold

תאריך

אוגוסט 16, 2023 08:08 אחה"צ SAST
Sclerophrys pantherina - Photo (c) Serban Proches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tim_kirsten: Sclerophrys pantherina, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 16, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janehold

תאריך

אוגוסט 16, 2023 08:09 אחה"צ SAST
Sclerophrys pantherina - Photo (c) Serban Proches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tim_kirsten: Sclerophrys pantherina, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 16, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janehold

תאריך

אוגוסט 16, 2023 08:18 אחה"צ SAST

תיאור

Amplex

Sclerophrys pantherina - Photo (c) Serban Proches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tim_kirsten: Sclerophrys pantherina, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 16, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janehold

תאריך

אוגוסט 16, 2023 08:25 אחה"צ SAST
Sclerophrys pantherina - Photo (c) Serban Proches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tim_kirsten: Sclerophrys pantherina, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janehold

תאריך

אוגוסט 16, 2023 08:39 אחה"צ SAST
Sclerophrys pantherina - Photo (c) Serban Proches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tim_kirsten: Sclerophrys pantherina, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janehold

תאריך

אוגוסט 16, 2023 08:50 אחה"צ SAST

תיאור

Aplex

Sclerophrys pantherina - Photo (c) Serban Proches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tim_kirsten: Sclerophrys pantherina, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janehold

תאריך

אוגוסט 16, 2023 08:05 אחה"צ SAST
Sclerophrys pantherina - Photo (c) Serban Proches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tim_kirsten: Sclerophrys pantherina, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 16, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeremygilmore

תאריך

אוקטובר 3, 2021 09:33 לפנה"צ SAST
Cyphia subtubulata - Photo (c) Derek Silberblatt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Derek Silberblatt
הזיהוי של tim_kirsten: Cyphia subtubulata [inactive], שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 16, 2023
חריג טקסונומית
(טקסון לא פעיל)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

אוקטובר 7, 2022 08:37 לפנה"צ SAST

תגיות

Oftia africana - Photo (c) Johan Eksteen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Johan Eksteen
הזיהוי של tim_kirsten: Oftia africana, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 16, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rocketchess

תאריך

אוגוסט 16, 2023 08:02 אחה"צ SAST
Sclerophrys pantherina - Photo (c) Serban Proches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tim_kirsten: Sclerophrys pantherina, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 16, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chickenparmesan24

תאריך

אוגוסט 11, 2023 12:19 אחה"צ EDT

תיאור

Lifer!

Hexasepalum teres - Photo (c) Mauricio Mercadante, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tim_kirsten: Hexasepalum teres, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 16, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chickenparmesan24

תאריך

אוגוסט 11, 2023 11:16 לפנה"צ EDT

תיאור

Lifer!

Jasione montana - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tim_kirsten: Jasione montana, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 16, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nikita007

תאריך

אוגוסט 15, 2023 08:58 לפנה"צ SAST
Oftia africana - Photo (c) Johan Eksteen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Johan Eksteen
הזיהוי של tim_kirsten: Oftia africana, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

heinzahlfeld

תאריך

אוגוסט 14, 2023 07:37 אחה"צ SAST
Sclerophrys pantherina - Photo (c) Serban Proches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tim_kirsten: Sclerophrys pantherina, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

heinzahlfeld

תאריך

אוגוסט 14, 2023 07:56 אחה"צ SAST
Sclerophrys pantherina - Photo (c) Serban Proches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tim_kirsten: Sclerophrys pantherina, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

heinzahlfeld

תאריך

אוגוסט 14, 2023 07:28 אחה"צ SAST
Sclerophrys pantherina - Photo (c) Serban Proches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של tim_kirsten: Sclerophrys pantherina, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 2296