תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 10:26 לפנה"צ SAST
Berkheya herbacea - Photo (c) magriet b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי magriet b
הזיהוי של theabrink: Berkheya herbacea, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 10:34 לפנה"צ SAST
Erica retorta - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Felix Riegel
הזיהוי של theabrink: Erica retorta, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 10:37 לפנה"צ SAST
Cullumia setosa - Photo (c) Dave Richardson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Dave Richardson
הזיהוי של theabrink: Cullumia setosa, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 10:38 לפנה"צ SAST
Elegia equisetacea - Photo (c) Sally Adam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sally Adam
הזיהוי של theabrink: Elegia equisetacea, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 10:49 לפנה"צ SAST
Cullumia setosa - Photo (c) Dave Richardson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Dave Richardson
הזיהוי של theabrink: Cullumia setosa, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 10:50 לפנה"צ SAST
Protea acaulos - Photo (c) JohanViljoen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי JohanViljoen
הזיהוי של theabrink: Protea acaulos, שייך ל פרוטאיים (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 10:57 לפנה"צ SAST
Blechnum capense - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של theabrink: Blechnum capense, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 10:59 לפנה"צ SAST
Brabejum stellatifolium - Photo (c) Dave Richardson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Dave Richardson
הזיהוי של theabrink: Brabejum stellatifolium, שייך ל פרוטאיים (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 11:06 לפנה"צ SAST
Protea acaulos - Photo (c) JohanViljoen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי JohanViljoen
הזיהוי של theabrink: Protea acaulos, שייך ל פרוטאיים (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 11:07 לפנה"צ SAST
Erica coccinea - Photo (c) Charleen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Charleen
הזיהוי של theabrink: Erica coccinea, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 11:12 לפנה"צ SAST
Protea cordata - Photo (c) Lize van der Merwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Lize van der Merwe
הזיהוי של theabrink: Protea cordata, שייך ל פרוטאיים (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 11:13 לפנה"צ SAST
Lachnospermum umbellatum - Photo (c) Sandra Falanga, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sandra Falanga
הזיהוי של theabrink: Lachnospermum umbellatum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 11:15 לפנה"צ SAST
Thesium euphorbioides - Photo (c) Carmelo López Abad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Carmelo López Abad
הזיהוי של theabrink: Thesium euphorbioides, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 11:23 לפנה"צ SAST
Erica viscaria - Photo (c) magriet b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי magriet b
הזיהוי של theabrink: Erica viscaria, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 11:33 לפנה"צ SAST
Thereianthus bracteolatus - Photo (c) Rolf Theodor Borlinghaus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rolf Theodor Borlinghaus
הזיהוי של theabrink: Thereianthus bracteolatus, שייך ל אירוסיים (משפחה Iridaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 12:05 אחה"צ SAST
Disa tripetaloides - Photo (c) Brian du Preez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Brian du Preez
הזיהוי של theabrink: Disa tripetaloides, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 12:08 אחה"צ SAST
Utricularia bisquamata - Photo (c) Don Loarie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של theabrink: Utricularia bisquamata, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 12:08 אחה"צ SAST
Disa tripetaloides - Photo (c) Brian du Preez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Brian du Preez
הזיהוי של theabrink: Disa tripetaloides, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 12:17 אחה"צ SAST
Spatalla mollis - Photo (c) Marian Oliver, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marian Oliver
הזיהוי של theabrink: Spatalla mollis, שייך ל פרוטאיים (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 12:15 אחה"צ SAST
Euryops abrotanifolius - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של theabrink: Euryops abrotanifolius, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 12:21 אחה"צ SAST
Metalasia lichtensteinii - Photo (c) magriet b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי magriet b
הזיהוי של theabrink: Metalasia lichtensteinii, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 12:26 אחה"צ SAST
Erica retorta - Photo (c) Felix Riegel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Felix Riegel
הזיהוי של theabrink: Erica retorta, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 12:32 אחה"צ SAST
Crassula fascicularis - Photo (c) Corinne Merry, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Corinne Merry
הזיהוי של theabrink: Crassula fascicularis, שייך ל טַבוריתיים (משפחה Crassulaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 12:34 אחה"צ SAST
Gerbera linnaei - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של theabrink: Gerbera linnaei, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 12:36 אחה"צ SAST
Pelargonium incarnatum - Photo (c) Chris Whitehouse, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Whitehouse
הזיהוי של theabrink: Pelargonium incarnatum, שייך ל פלרגוניום (סוג Pelargonium)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 12:39 אחה"צ SAST
Syncarpha gnaphaloides - Photo (c) Vera Frith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vera Frith
הזיהוי של theabrink: Syncarpha gnaphaloides, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 12:47 אחה"צ SAST
Spatalla mollis - Photo (c) Marian Oliver, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marian Oliver
הזיהוי של theabrink: Spatalla mollis, שייך ל פרוטאיים (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 12:48 אחה"צ SAST
Erica pulchella - Photo (c) magriet b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי magriet b
הזיהוי של theabrink: Erica pulchella, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 12:53 אחה"צ SAST
Erica barbigeroides - Photo (c) Chris Whitehouse, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Whitehouse
הזיהוי של theabrink: Erica barbigeroides, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vic_brink

תאריך

נובמבר 26, 2023 01:01 אחה"צ SAST
Erica barbigeroides - Photo (c) Chris Whitehouse, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chris Whitehouse
הזיהוי של theabrink: Erica barbigeroides, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 134