תמונות/קולות

מתצפת.ת

micahmcd13

תאריך

נובמבר 24, 2023 02:39 אחה"צ EST
Desmognathus - Photo (c) J.P. Lawrence, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של tbrock0122: סוג Desmognathus, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

noahirwin

תאריך

נובמבר 25, 2023 02:00 אחה"צ EST
Anolis carolinensis - Photo (c) Roberto R. Calderón, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Roberto R. Calderón
הזיהוי של tbrock0122: Anolis carolinensis, שייך ל אנוליסיים (משפחה Anolidae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

osbaldoramirez

תאריך

נובמבר 16, 2023
Anaxyrus - Photo (c) Alice Abela, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של tbrock0122: סוג Anaxyrus, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyleslusher

תאריך

אוגוסט 27, 2023 09:12 לפנה"צ EDT
Nerodia sipedon pleuralis - Photo (c) Jacklyn A. Kovacs, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Jacklyn A. Kovacs
הזיהוי של tbrock0122: Nerodia sipedon ssp. pleuralis, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaretz

תאריך

נובמבר 26, 2023 12:15 אחה"צ EST
Eurycea - Photo (c) J.P. Lawrence, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי J.P. Lawrence
הזיהוי של tbrock0122: סוג Eurycea, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexstach

תאריך

נובמבר 24, 2023 02:04 אחה"צ EST
Plethodon serratus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tbrock0122: Plethodon serratus, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

supertiger

תאריך

נובמבר 26, 2023 11:32 לפנה"צ EST
Desmognathus amphileucus - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ty Smith
הזיהוי של tbrock0122: Desmognathus amphileucus, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

supertiger

תאריך

נובמבר 26, 2023 01:44 אחה"צ EST
Desmognathus perlapsus - Photo (c) captainjack0000, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי captainjack0000
הזיהוי של tbrock0122: Desmognathus perlapsus, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michael_vs8

תאריך

נובמבר 18, 2023 08:58 לפנה"צ EST
Plethodon serratus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tbrock0122: Plethodon serratus, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jwittend

תאריך

נובמבר 17, 2023 11:04 אחה"צ EST
Scaphiopus holbrookii - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של tbrock0122: Scaphiopus holbrookii, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eliotvanotteren

תאריך

מאי 2015

מקום

Georgia, US (Google, OSM)
Malaclemys terrapin - Photo (c) Chance Feimster, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chance Feimster
הזיהוי של tbrock0122: Malaclemys terrapin, שייך ל צבים ביצתיים (משפחה Emydidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eliotvanotteren

תאריך

אפריל 25, 2015 02:20 אחה"צ EDT
Anaxyrus terrestris - Photo (c) Micheal Jewel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tbrock0122: Anaxyrus terrestris, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eliotvanotteren

תאריך

אפריל 14, 2015 07:42 אחה"צ EDT
Anaxyrus terrestris - Photo (c) Micheal Jewel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tbrock0122: Anaxyrus terrestris, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eliotvanotteren

תאריך

אוקטובר 19, 2014 02:31 אחה"צ EDT
Lithobates sphenocephalus - Photo (c) jackandshirley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jackandshirley
הזיהוי של tbrock0122: Lithobates sphenocephalus, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexstach

תאריך

נובמבר 21, 2023 01:53 אחה"צ EST
Eurycea cirrigera - Photo (c) Zach Lim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zach Lim
הזיהוי של tbrock0122: Eurycea cirrigera, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

josh91196

תאריך

נובמבר 21, 2023 06:46 אחה"צ EST
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gerry Salmon
הזיהוי של tbrock0122: Anaxyrus americanus, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mobilemothernature

תאריך

נובמבר 22, 2023 12:06 אחה"צ EST

מקום

Jesup, GA, USA (Google, OSM)
Pseudacris crucifer - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ty Smith
הזיהוי של tbrock0122: Pseudacris crucifer, שייך ל אילניתיים (משפחה Hylidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

coastalplainreaper

תאריך

ינואר 2022

מקום

Georgia, US (Google, OSM)
Necturus punctatus - Photo (c) Michael Graziano, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael Graziano
הזיהוי של tbrock0122: Necturus punctatus, שייך ל פרוטיאוסיים (משפחה Proteidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

micahmcd13

תאריך

נובמבר 23, 2023 03:27 אחה"צ EST
Desmognathus conanti - Photo (c) Brad Moon, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Brad Moon
הזיהוי של tbrock0122: Desmognathus conanti, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

חסרי זנב (סדרה Anura)

מתצפת.ת

slsullivan

תאריך

נובמבר 23, 2023 08:36 אחה"צ EST
Acris gryllus - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ty Smith
הזיהוי של tbrock0122: Acris gryllus, שייך ל אילניתיים (משפחה Hylidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

steve1736

תאריך

ספטמבר 1, 2023 12:15 אחה"צ EDT
Storeria dekayi - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ty Smith
הזיהוי של tbrock0122: Storeria dekayi, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adrian_fox

תאריך

נובמבר 20, 2023 04:03 אחה"צ EST
Plethodon serratus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tbrock0122: Plethodon serratus, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnefentress

תאריך

נובמבר 24, 2023 12:50 אחה"צ EST
Plethodon glutinosus - Photo (c) Zach Lim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zach Lim
הזיהוי של tbrock0122: Plethodon glutinosus, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katcarr011

תאריך

נובמבר 22, 2023 10:07 לפנה"צ EST
Hyla chrysoscelis - Photo (c) Patrick Coin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tbrock0122: Hyla chrysoscelis, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pilzecreature

תאריך

נובמבר 25, 2020 12:21 אחה"צ EST

תיאור

Found under wood debris.

Plethodon serratus - Photo (c) Todd Pierson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של tbrock0122: Plethodon serratus, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcanglin

תאריך

נובמבר 22, 2023 09:34 לפנה"צ EST
Plethodon chattahoochee - Photo (c) Kevin Hutcheson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kevin Hutcheson
הזיהוי של tbrock0122: Plethodon chattahoochee, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

benjaminfitzpatrick

תאריך

נובמבר 20, 2023 11:40 לפנה"צ EST
Desmognathus monticola - Photo (c) J.D. Willson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי J.D. Willson
הזיהוי של tbrock0122: Desmognathus monticola, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

benjaminfitzpatrick

תאריך

נובמבר 20, 2023 11:29 לפנה"צ EST
Eurycea wilderae - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ty Smith
הזיהוי של tbrock0122: Eurycea wilderae, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danielmcglinn

תאריך

נובמבר 18, 2023 09:52 לפנה"צ EST
Eurycea wilderae - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ty Smith
הזיהוי של tbrock0122: Eurycea wilderae, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sharkysimone

תאריך

נובמבר 18, 2023 01:01 אחה"צ EST
Eurycea wilderae - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ty Smith
הזיהוי של tbrock0122: Eurycea wilderae, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 20, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 21513