תמונות/קולות

מה

תור צווארון (Streptopelia decaocto)

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 27, 2021 02:29 PM MST
תור צווארון - Photo (c) Daniel, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של taogirl: תור צווארון (Streptopelia decaocto)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 29, 2021 09:24 AM MST

תיאור

It has been so dry that yesterday I watered my lawn to keep it alive through the winter. This morning I was surprised to see a flock of American Robins on the lawn, tilting their heads and pulling up worms.

אדום חזה אמריקאי - Photo (c) Dennis Church, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של taogirl: אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 29, 2021 09:41 AM MST
Poecile atricapillus - Photo (c) Heather Pickard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של taogirl: Poecile atricapillus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

ארנבון אודובון (Sylvilagus audubonii)

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 29, 2021 10:38 AM MST
ארנבון אודובון - Photo (c) Sam Hough, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של taogirl: ארנבון אודובון (Sylvilagus audubonii)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 29, 2021 11:05 AM MST
Falco sparverius - Photo (c) Jonathan Eisen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של taogirl: Falco sparverius, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 29, 2021 11:29 AM MST
Aythya collaris - Photo (c) Bill Blauvelt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של taogirl: Aythya collaris, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

ברכיה (Anas platyrhynchos)

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 29, 2021 11:31 AM MST
ברכיה - Photo (c) אנונימי, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של taogirl: ברכיה (Anas platyrhynchos)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 29, 2021 11:35 AM MST
Lophodytes cucullatus - Photo (c) nanorca13, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של taogirl: Lophodytes cucullatus, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 29, 2021 11:35 AM MST
Lophodytes cucullatus - Photo (c) nanorca13, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של taogirl: Lophodytes cucullatus, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 29, 2021 11:42 AM MST
Mareca americana - Photo (c) mattbuckingham, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של taogirl: Mareca americana, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 29, 2021 11:44 AM MST
Bucephala clangula - Photo (c) Sergey Yeliseev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של taogirl: Bucephala clangula, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 29, 2021 12:06 PM MST
Agelaius phoeniceus - Photo (c) Kent C. Jensen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של taogirl: Agelaius phoeniceus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

אוגוסט 6, 2021 10:21 AM MDT
Lestes disjunctus - Photo (c) Lisa Brown, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של taogirl: Lestes disjunctus, שייך ל שביבית (סוג Lestes)
הוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 27, 2021 09:11 AM MST
Sitta canadensis - Photo (c) Erika Mitchell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של taogirl: Sitta canadensis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 27, 2021 09:06 AM MST
Junco hyemalis - Photo (c) Mykola Swarnyk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של taogirl: Junco hyemalis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 27, 2021 09:06 AM MST
Cyanocitta cristata - Photo (c) Ralf Nowak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של taogirl: Cyanocitta cristata, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 27, 2021 11:52 AM MST
Aechmophorus occidentalis - Photo (c) Mike Baird, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של taogirl: Aechmophorus occidentalis, שייך ל טבלניים (משפחה Podicipedidae)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 27, 2021 12:09 PM MST
Falco sparverius - Photo (c) Jonathan Eisen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של taogirl: Falco sparverius, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

עקב אדום-זנב (Buteo jamaicensis)

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 27, 2021 12:13 PM MST
עקב אדום-זנב - Photo (c) Craig K. Hunt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של taogirl: עקב אדום-זנב (Buteo jamaicensis)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 27, 2021 12:32 PM MST
Melospiza melodia - Photo (c) Cephas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של taogirl: Melospiza melodia, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 26, 2021 10:53 AM MST
Mareca americana - Photo (c) mattbuckingham, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של taogirl: Mareca americana, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

ברווז אפור (Mareca strepera)

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 26, 2021 11:41 AM MST
ברווז אפור - Photo (c) Luke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של taogirl: ברווז אפור (Mareca strepera)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

מרית צפונית (Spatula clypeata)

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 26, 2021 12:14 PM MST
מרית צפונית - Photo (c) Frans Vandewalle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של taogirl: מרית צפונית (Spatula clypeata)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

עיטם לבן-ראש (Haliaeetus leucocephalus)

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 26, 2021 12:24 PM MST
עיטם לבן-ראש - Photo (c) Bryan Pfeiffer, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של taogirl: עיטם לבן-ראש (Haliaeetus leucocephalus)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gquittner

תאריך

יולי 28, 2021 10:56 AM UTC

תיאור

According to field guide it is not found as far west as Grand Junction. But I had a similar find with the Slaty Skimmer.

Celithemis eponina - Photo (c) Galen Stewart, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של taogirl: Celithemis eponina, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 22, 2021 11:28 AM MST
Lophodytes cucullatus - Photo (c) nanorca13, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של taogirl: Lophodytes cucullatus, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
הוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 22, 2021 11:56 AM MST
Aphelocoma woodhouseii - Photo (c) Eric Isley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של taogirl: Aphelocoma woodhouseii, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

אוח וירג'יניה (Bubo virginianus)

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 22, 2021 12:59 PM MST
אוח וירג'יניה - Photo (c) Paul G. Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של taogirl: אוח וירג'יניה (Bubo virginianus)
הוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 23, 2021 10:18 AM MST
Larus delawarensis - Photo (c) Gary Ashley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של taogirl: Larus delawarensis, שייך ל שחף (סוג Larus)
הוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidemartin

תאריך

נובמבר 23, 2021 10:57 AM MST
Mareca americana - Photo (c) mattbuckingham, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של taogirl: Mareca americana, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
הוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 4302