תמונות/קולות

מתצפת/ת

ethan_yeoman

תאריך

יוני 26, 2022 12:18 PM AEST
Jotus - Photo (c) tobyyy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by tobyyy
הזיהוי של suzieandjim: סוג Jotus, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kellyclitheroe

תאריך

אפריל 16, 2022 01:17 PM AEST
Opisthoncus - Photo (c) Robert Whyte, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של suzieandjim: סוג Opisthoncus, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kellyclitheroe

תאריך

אפריל 16, 2022 10:33 AM AEST
Opisthoncus nigrofemoratus - Photo (c) Alan Melville, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
הזיהוי של suzieandjim: Opisthoncus nigrofemoratus, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

donnahall

תאריך

אפריל 16, 2022 10:19 AM UTC
Nyssus coloripes - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Steve Kerr
הזיהוי של suzieandjim: Nyssus coloripes, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vireyajacquard

תאריך

דצמבר 4, 2021 02:44 PM AEDT
Stephanopis - Photo (c) Robert Whyte, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של suzieandjim: סוג Stephanopis, שייך ל סרטבישיים (משפחה Thomisidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vireyajacquard

תאריך

נובמבר 16, 2021 11:37 AM AEDT
Cyclosa fuliginata - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
הזיהוי של suzieandjim: Cyclosa fuliginata, שייך ל חוגית (סוג Cyclosa)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vireyajacquard

תאריך

נובמבר 16, 2021 11:36 AM AEDT
Cyclosa fuliginata - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
הזיהוי של suzieandjim: Cyclosa fuliginata, שייך ל חוגית (סוג Cyclosa)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

janineduffy

תאריך

ספטמבר 16, 2021 10:57 AM AEST

תיאור

Large individual, head + abdomen length over 20mm. Seen regularly in this location, large burrow entrance nearby.

Tasmanicosa - Photo (c) Loxley Fedec, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Loxley Fedec
הזיהוי של suzieandjim: סוג Tasmanicosa, שייך ל זאבניים (משפחה Lycosidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vireyajacquard

תאריך

ספטמבר 6, 2021 03:03 PM AEST

תיאור

Body about 5mm. Web seems to be over the surface of the leaf - note shadows of legs don't meet legs.

Araneus talipedatus - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Martin Lagerwey EntSocVic
הזיהוי של suzieandjim: Araneus talipedatus, שייך ל גלגלן (סוג Araneus)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vireyajacquard

תאריך

ספטמבר 6, 2021 03:40 PM AEST
Araneus talipedatus - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Martin Lagerwey EntSocVic
הזיהוי של suzieandjim: Araneus talipedatus, שייך ל גלגלן (סוג Araneus)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

char0287

תאריך

דצמבר 29, 2018 10:47 AM CET
Tasmanicosa - Photo (c) Loxley Fedec, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Loxley Fedec
הזיהוי של suzieandjim: סוג Tasmanicosa, שייך ל זאבניים (משפחה Lycosidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bootown-beginners

תאריך

מאי 22, 2021 09:30 PM AEST

תגיות

Lampona - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Steve Kerr
הזיהוי של suzieandjim: סוג Lampona, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

trevorpescott

תאריך

יולי 29, 2021 01:27 PM AEST
Lampona - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Steve Kerr
הזיהוי של suzieandjim: סוג Lampona, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kenharris

תאריך

ספטמבר 13, 2013 10:16 PM AEST
Araneus circulissparsus - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
הזיהוי של suzieandjim: Araneus circulissparsus, שייך ל גלגלן (סוג Araneus)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

muddles

תאריך

מאי 22, 2021 12:25 PM AEST
Nicodamidae - Photo (c) Robert Whyte, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של suzieandjim: משפחה Nicodamidae, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

koolah

תאריך

אפריל 2021

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)

תגיות

Backobourkia - Photo (c) Neil Fitzgerald, כל הזכויות שמורות, uploaded by Neil Fitzgerald
הזיהוי של suzieandjim: סוג Backobourkia, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מה

טמירן (סוג Tmarus)

מתצפת/ת

reiner

תאריך

מרץ 30, 2021 08:45 AM AEDT
טמירן - Photo (c) Pascal Dubois, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
הזיהוי של suzieandjim: טמירן (סוג Tmarus)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

reiner

תאריך

מרץ 29, 2021 09:26 PM AEDT
Lampona - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Steve Kerr
הזיהוי של suzieandjim: סוג Lampona, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helenschofield

תאריך

אפריל 2, 2021 11:52 AM AEDT
Backobourkia - Photo (c) Neil Fitzgerald, כל הזכויות שמורות, uploaded by Neil Fitzgerald
הזיהוי של suzieandjim: סוג Backobourkia, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graemelunt

תאריך

מרץ 28, 2021 04:56 PM +11
Phonognatha graeffei - Photo (c) nomennudum, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by nomennudum
הזיהוי של suzieandjim: Phonognatha graeffei, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kellyclitheroe

תאריך

מרץ 21, 2021 01:03 PM AEDT
Backobourkia - Photo (c) Neil Fitzgerald, כל הזכויות שמורות, uploaded by Neil Fitzgerald
הזיהוי של suzieandjim: סוג Backobourkia, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kellyclitheroe

תאריך

מרץ 21, 2021 12:06 PM AEDT
Nicodamidae - Photo (c) Robert Whyte, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של suzieandjim: משפחה Nicodamidae, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lorrainecphelan

תאריך

פברואר 21, 2021 03:12 PM AEDT
Phonognatha graeffei - Photo (c) nomennudum, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by nomennudum
הזיהוי של suzieandjim: Phonognatha graeffei, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vireyajacquard

תאריך

פברואר 17, 2021 07:37 PM AEDT
Apricia jovialis - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Linda Rogan EntSocVic
הזיהוי של suzieandjim: Apricia jovialis, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vhutch

תאריך

פברואר 2021

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)
Nyssus coloripes - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Steve Kerr
הזיהוי של suzieandjim: Nyssus coloripes, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lorrainecphelan

תאריך

פברואר 7, 2021 02:48 PM AEDT
Austracantha minax - Photo (c) Robert Whyte, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של suzieandjim: Austracantha minax, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

drmouse

תאריך

פברואר 3, 2021 10:28 AM AEDT
Austracantha minax - Photo (c) Robert Whyte, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של suzieandjim: Austracantha minax, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andrew_allen

תאריך

ינואר 22, 2021 04:22 PM AEDT
Neosparassus - Photo (c) Shane Walker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Shane Walker
הזיהוי של suzieandjim: סוג Neosparassus, שייך ל מברישניים (משפחה Sparassidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andrew_allen

תאריך

ינואר 22, 2021 04:22 PM AEDT
Hortophora - Photo (c) john lenagan, כל הזכויות שמורות, uploaded by john lenagan
הזיהוי של suzieandjim: סוג Hortophora, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graemelunt

תאריך

ינואר 21, 2021 01:34 PM AEDT

תיאור

About 100mm across outstretched legs

Isopeda montana - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
הזיהוי של suzieandjim: Isopeda montana, שייך ל מברישניים (משפחה Sparassidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 46380