תמונות/קולות

מתצפת/ת

scotiaspinner

תאריך

אוגוסט 2022
Idaea dimidiata - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
הזיהוי של suegregoire: Idaea dimidiata, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scotiaspinner

תאריך

אוגוסט 2022
Acronicta impressa - Photo (c) David Beadle, כל הזכויות שמורות, uploaded by dbeadle
הזיהוי של suegregoire: Acronicta impressa, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scotiaspinner

תאריך

אוגוסט 2022
Tricholita signata - Photo (c) Ian Davies, כל הזכויות שמורות, uploaded by Ian Davies
הזיהוי של suegregoire: Tricholita signata, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scotiaspinner

תאריך

אוגוסט 2022
Cisseps fulvicollis - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של suegregoire: Cisseps fulvicollis, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scotiaspinner

תאריך

אוגוסט 2022
Evergestis pallidata - Photo (c) Dick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של suegregoire: Evergestis pallidata, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scotiaspinner

תאריך

אוגוסט 2022
Anaplectoides prasina - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
הזיהוי של suegregoire: Anaplectoides prasina, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scotiaspinner

תאריך

אוגוסט 2022
Lacinipolia renigera - Photo (c) Mark D. Read, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Mark D. Read
הזיהוי של suegregoire: Lacinipolia renigera, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scotiaspinner

תאריך

אוגוסט 2022
Tricholita signata - Photo (c) Ian Davies, כל הזכויות שמורות, uploaded by Ian Davies
הזיהוי של suegregoire: Tricholita signata, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scotiaspinner

תאריך

אוגוסט 2022
Xestia normanianus - Photo (c) joannerusso, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by joannerusso
הזיהוי של suegregoire: Xestia normanianus, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scotiaspinner

תאריך

אוגוסט 2022
Archips dissitana - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
הזיהוי של suegregoire: Archips dissitana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scotiaspinner

תאריך

אוגוסט 2022
Rivula propinqualis - Photo (c) Erika Mitchell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
הזיהוי של suegregoire: Rivula propinqualis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scotiaspinner

תאריך

אוגוסט 2022
Clostera albosigma - Photo (c) Reiner Jakubowski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Reiner Jakubowski
הזיהוי של suegregoire: Clostera albosigma, שייך ל שנגביים (משפחה Notodontidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

scotiaspinner

תאריך

אוגוסט 2022
Phlogophora periculosa - Photo (c) Dick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של suegregoire: Phlogophora periculosa, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lepalot

תאריך

אוגוסט 4, 2022 06:50 AM EDT
Xylophanes tersa - Photo (c) gernotkunz, כל הזכויות שמורות, uploaded by gernotkunz
הזיהוי של suegregoire: Xylophanes tersa, שייך ל רפרפיים (משפחה Sphingidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lepalot

תאריך

אוגוסט 4, 2022 06:51 AM EDT
Platynota idaeusalis - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של suegregoire: Platynota idaeusalis, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lepalot

תאריך

אוגוסט 6, 2022 03:11 PM EDT
Nomophila nearctica - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של suegregoire: Nomophila nearctica, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lepalot

תאריך

יולי 19, 2022 05:30 AM EDT
Iridopsis larvaria - Photo (c) Larry Clarfeld, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
הזיהוי של suegregoire: Iridopsis larvaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lepalot

תאריך

יולי 19, 2022 05:29 AM EDT
Digrammia ocellinata - Photo (c) Steve Wagner, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של suegregoire: Digrammia ocellinata, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 5, 2022 10:42 PM EDT

תגיות

Euplexia benesimilis - Photo (c) Dick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של suegregoire: Euplexia benesimilis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 5, 2022 11:12 PM EDT

תגיות

Allagrapha aerea - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
הזיהוי של suegregoire: Allagrapha aerea, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 5, 2022 11:12 PM EDT

תגיות

Hypena abalienalis - Photo (c) kestrel360, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של suegregoire: Hypena abalienalis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 5, 2022 11:20 PM EDT

תגיות

Coelodasys unicornis - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
הזיהוי של suegregoire: Coelodasys unicornis, שייך ל שנגביים (משפחה Notodontidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 5, 2022 11:42 PM EDT

תגיות

Cycnia oregonensis - Photo (c) Steven Daniel, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של suegregoire: Cycnia oregonensis, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 6, 2022 03:37 AM EDT

תגיות

Biston betularia - Photo (c) Suso Tizón, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Suso Tizón
הזיהוי של suegregoire: Biston betularia, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 7, 2022 04:41 AM EDT

תגיות

Catocala concumbens - Photo (c) Jennifer Murdoch, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jennifer Murdoch
הזיהוי של suegregoire: Catocala concumbens, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 6, 2022 09:49 PM EDT

תגיות

Antepione thisoaria - Photo (c) Larry Clarfeld, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
הזיהוי של suegregoire: Antepione thisoaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 6, 2022 09:49 PM EDT

תגיות

Peridea angulosa - Photo (c) Stott Noble, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Stott Noble
הזיהוי של suegregoire: Peridea angulosa, שייך ל שנגביים (משפחה Notodontidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 6, 2022 09:50 PM EDT

תגיות

Zale lunata - Photo (c) Seabrooke Leckie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של suegregoire: Zale lunata, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 6, 2022 10:24 PM EDT
Megarhyssa macrurus - Photo (c) Thomas Shahan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
הזיהוי של suegregoire: Megarhyssa macrurus, שייך ל צרעתניים (משפחה Ichneumonidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joannerusso

תאריך

אוגוסט 6, 2022 11:04 PM EDT

תגיות

Schinia arcigera - Photo (c) Royal Tyler, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של suegregoire: Schinia arcigera, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 5627