תמונות/קולות

מתצפת/ת

peter_kelly

תאריך

יוני 2014

מקום

New Zealand (Google, OSM)

תיאור

Cave weta with a distinctive V shape on its back with a white dot above the top middle of the V. Banded legs.

Pale on the abdomen side with increasing spottiness to the top.

Tan brown, not reddish brown.

I discovered this while sweeping, and seem to have swept off one of its two hind legs :(

I have plenty of additional photos. It has long antennae.

Macropathinae - Photo ללא זכויות יוצרים, uploaded by Peter de Lange
הזיהוי של strewick: תת משפחה Macropathinae, שייך ל חגבאים (סדרה Orthoptera)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bobgood

תאריך

ינואר 21, 2022 09:56 AM AWST

תיאור

2mm in length

Drymaplaneta heydeniana - Photo (c) Stephen Thorpe, כל הזכויות שמורות, uploaded by Stephen Thorpe
הזיהוי של strewick: Drymaplaneta heydeniana, שייך ל תיקנאים (סדרה Blattodea)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

shaun-lee

תאריך

נובמבר 7, 2021 10:54 PM NZDT
Drymaplaneta heydeniana - Photo (c) Stephen Thorpe, כל הזכויות שמורות, uploaded by Stephen Thorpe
הזיהוי של strewick: Drymaplaneta heydeniana, שייך ל תיקנאים (סדרה Blattodea)
הוסף בתאריך 22 מאי, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pohanginapete

תאריך

ינואר 22, 2015

תיאור

These were numerous on the tops on this hot, breezy day. All three photographs are of the same individual.

According to the Landcare Research web page, these are seldom found above 900 m, but they were abundant here at around 1200 m.

Update (28 March 2015): As NZsnowman points out in a comment below, the altitude of this observation is typical of Paprides nitidus.

Sigaus australis - Photo (c) NZSnowman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של strewick: Sigaus australis, שייך ל שדמניים (תת משפחה Catantopinae)
הוסף בתאריך 21 מאי, 2022
יוצא מן הכלל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leah496

תאריך

פברואר 2022

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)
Drymaplaneta - Photo (c) Jean and Fred, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של strewick: סוג Drymaplaneta, שייך ל תיקנאים (סדרה Blattodea)
הוסף בתאריך 14 מאי, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

timquinnell

תאריך

Missing Date

מקום

Missing Location
Colocasia - Photo (c) Cheng-Tao Lin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Cheng-Tao Lin
הזיהוי של strewick: סוג Colocasia, שייך ל לופיים (משפחה Araceae)
הוסף בתאריך 14 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andrewmaungakotukutuku

תאריך

מרץ 13, 2022 12:48 PM NZDT
Drymaplaneta semivitta - Photo (c) Jean and Fred, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של strewick: Drymaplaneta semivitta, שייך ל תיקנאים (סדרה Blattodea)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

giles-l

תאריך

מרץ 20, 2022 10:49 AM +13
Drymaplaneta - Photo (c) Jean and Fred, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של strewick: סוג Drymaplaneta, שייך ל תיקנאים (סדרה Blattodea)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

glycymeris

תאריך

מרץ 21, 2022 01:10 PM NZDT

תיאור

A lot of immatures.
Found between base of leaf and trunk of planted Nikau Palm tree after rain.

Drymaplaneta - Photo (c) Jean and Fred, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של strewick: סוג Drymaplaneta, שייך ל תיקנאים (סדרה Blattodea)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jess608

תאריך

אפריל 5, 2022 12:38 PM NZST
Drymaplaneta semivitta - Photo (c) Jean and Fred, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של strewick: Drymaplaneta semivitta, שייך ל תיקנאים (סדרה Blattodea)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lisaje

תאריך

מאי 2, 2022 05:47 PM NZST
Blattidae - Photo (c) gklaur, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של strewick: משפחה Blattidae, שייך ל תיקנאים (סדרה Blattodea)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eucolaspis

תאריך

ינואר 15, 2022 03:22 AM NZDT
Drymaplaneta - Photo (c) Jean and Fred, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של strewick: סוג Drymaplaneta, שייך ל תיקנאים (סדרה Blattodea)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emily_r

תאריך

מאי 10, 2022 10:15 AM NZST

תיאור

eggs

Blattidae - Photo (c) gklaur, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של strewick: משפחה Blattidae, שייך ל תיקנאים (סדרה Blattodea)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מה

תיקנאים (סדרה Blattodea)

מתצפת/ת

paddy18

תאריך

אוקטובר 27, 2021 08:59 PM NZDT
Celatoblatta - Photo (c) Danilo Hegg, כל הזכויות שמורות, uploaded by Danilo Hegg
הזיהוי של strewick: סוג Celatoblatta, שייך ל תיקנאים (סדרה Blattodea)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

grey

תאריך

אפריל 27, 2022 11:33 AM NZST

תיאור

On a Eucalyptus tree. Specimen placed in box overnight. Photo 4 shows what maybe an egg about to be laid. Photos 5 and 6 show an egg that was subsequently laid (length 4 mm).

Acanthoxyla inermis - Photo (c) Ines Schoenberger, כל הזכויות שמורות, uploaded by Ines Schoenberger
הזיהוי של strewick: Acanthoxyla inermis, שייך ל מקלונאים (סדרה Phasmida)
הוסף בתאריך 28 אפריל, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

shaun-lee

תאריך

ינואר 7, 2020 11:15 PM NZDT

תיאור

No photos sorry, recordings taken about c10 meters apart within the same hour.

Lepidogryllus parvulus - Photo (c) Stephen Thorpe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
הזיהוי של strewick: Lepidogryllus parvulus, שייך ל צרצריים (משפחה Gryllidae)
הוסף בתאריך 13 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

חגבים (משפחה Acrididae)

מתצפת/ת

moaman97

תאריך

ינואר 30, 2022 11:11 AM NZDT
חגבים - Photo (c) Roberto R. Calderón, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
הזיהוי של strewick: חגבים (משפחה Acrididae)
הוסף בתאריך 12 אפריל, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מה

חגבים (משפחה Acrididae)

מתצפת/ת

ashlennon29

תאריך

אוקטובר 1, 2021 01:00 PM +13
Paprides nitidus - Photo (c) Pete McGregor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Pete McGregor
הזיהוי של strewick: Paprides nitidus, שייך ל שדמניים (תת משפחה Catantopinae)
הוסף בתאריך 12 אפריל, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jupal04

תאריך

פברואר 16, 2022 01:31 PM NZDT
Phaulacridium marginale - Photo (c) Steve Reekie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
הזיהוי של strewick: Phaulacridium marginale, שייך ל שדמניים (תת משפחה Catantopinae)
הוסף בתאריך 12 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dave_holland

תאריך

פברואר 14, 2022 01:00 PM NZDT
Phaulacridium marginale - Photo (c) Steve Reekie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
הזיהוי של strewick: Phaulacridium marginale, שייך ל שדמניים (תת משפחה Catantopinae)
הוסף בתאריך 12 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stellarmcdonald

תאריך

פברואר 18, 2022 12:57 PM +13
Phaulacridium marginale - Photo (c) Steve Reekie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
הזיהוי של strewick: Phaulacridium marginale, שייך ל שדמניים (תת משפחה Catantopinae)
הוסף בתאריך 12 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mvdw

תאריך

מרץ 4, 2022 11:19 AM NZDT

תיאור

Small, approx. 15mm long grasshopper sunning itself on flotsam on high water line on the lakeshore, Te Anau

Phaulacridium marginale - Photo (c) Steve Reekie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
הזיהוי של strewick: Phaulacridium marginale, שייך ל שדמניים (תת משפחה Catantopinae)
הוסף בתאריך 12 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

noahfenwick

תאריך

מרץ 12, 2022 11:38 AM NZDT
Phaulacridium marginale - Photo (c) Steve Reekie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
הזיהוי של strewick: Phaulacridium marginale, שייך ל שדמניים (תת משפחה Catantopinae)
הוסף בתאריך 12 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arnim

תאריך

מרץ 26, 2022 07:17 AM NZDT

תגיות

Phaulacridium marginale - Photo (c) Steve Reekie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
הזיהוי של strewick: Phaulacridium marginale, שייך ל שדמניים (תת משפחה Catantopinae)
הוסף בתאריך 12 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

househopper_jr

תאריך

מרץ 26, 2022 04:25 PM NZDT
Phaulacridium marginale - Photo (c) Steve Reekie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
הזיהוי של strewick: Phaulacridium marginale, שייך ל שדמניים (תת משפחה Catantopinae)
הוסף בתאריך 12 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

househopper_jr

תאריך

מרץ 26, 2022 04:29 PM NZDT
Phaulacridium marginale - Photo (c) Steve Reekie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
הזיהוי של strewick: Phaulacridium marginale, שייך ל שדמניים (תת משפחה Catantopinae)
הוסף בתאריך 12 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

househopper_jr

תאריך

אפריל 2, 2022 04:35 PM NZDT
Phaulacridium marginale - Photo (c) Steve Reekie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
הזיהוי של strewick: Phaulacridium marginale, שייך ל שדמניים (תת משפחה Catantopinae)
הוסף בתאריך 12 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

househopper_jr

תאריך

מרץ 26, 2022 05:13 PM NZDT
Phaulacridium marginale - Photo (c) Steve Reekie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
הזיהוי של strewick: Phaulacridium marginale, שייך ל שדמניים (תת משפחה Catantopinae)
הוסף בתאריך 12 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

househopper_jr

תאריך

מרץ 26, 2022 05:18 PM NZDT
Phaulacridium marginale - Photo (c) Steve Reekie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
הזיהוי של strewick: Phaulacridium marginale, שייך ל שדמניים (תת משפחה Catantopinae)
הוסף בתאריך 12 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cetaceanrave

תאריך

אפריל 10, 2022 03:01 PM NZST

מקום

Somes Island (Google, OSM)
Phaulacridium marginale - Photo (c) Steve Reekie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
הזיהוי של strewick: Phaulacridium marginale, שייך ל שדמניים (תת משפחה Catantopinae)
הוסף בתאריך 12 אפריל, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 296