תמונות/קולות

מתצפת.ת

nldunn

תאריך

יוני 9, 2024 08:58 לפנה"צ EDT
Persicaria virginiana - Photo (c) Fritzflohrreynolds, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של stonerapper: Persicaria virginiana, שייך ל בת-ארכובית (סוג Persicaria)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nldunn

תאריך

יוני 5, 2024 07:56 אחה"צ EDT
Persicaria perfoliata - Photo (c) Tom Potterfield, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של stonerapper: Persicaria perfoliata, שייך ל בת-ארכובית (סוג Persicaria)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stretchwell

תאריך

יוני 19, 2023 01:27 אחה"צ EDT
Menispermum canadense - Photo (c) Caleb Wardlaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Caleb Wardlaw
הזיהוי של stonerapper: Menispermum canadense, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יוני 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

iuliia_b

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)
Terrapene - Photo (c) Ryan Jones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ryan Jones
הזיהוי של stonerapper: סוג Terrapene, שייך ל צבים ביצתיים (משפחה Emydidae)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

srall

תאריך

מאי 22, 2024 04:19 אחה"צ EDT
Gymnosporangium juniperi-virginianae - Photo (c) Len Burgess, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של stonerapper: Gymnosporangium juniperi-virginianae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

babs_at_inat

תאריך

מאי 13, 2024 09:17 לפנה"צ EDT
Gymnosporangium juniperi-virginianae - Photo (c) Len Burgess, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של stonerapper: Gymnosporangium juniperi-virginianae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smicknick

תאריך

יוני 4, 2023 01:03 אחה"צ EDT
Menispermum canadense - Photo (c) Caleb Wardlaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Caleb Wardlaw
הזיהוי של stonerapper: Menispermum canadense, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paul_raucci

תאריך

אפריל 18, 2023 01:02 אחה"צ EDT
Menispermum canadense - Photo (c) Caleb Wardlaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Caleb Wardlaw
הזיהוי של stonerapper: Menispermum canadense, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leilaben88

תאריך

אוגוסט 27, 2022 12:23 אחה"צ EDT

תיאור

Vine. Wrapping around in serpentine pattern. Heart shaped leaf.

Menispermum canadense - Photo (c) Caleb Wardlaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Caleb Wardlaw
הזיהוי של stonerapper: Menispermum canadense, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

richrockwell

תאריך

יוני 2, 2022 12:38 אחה"צ EDT

מקום

Paterson (Google, OSM)
Menispermum canadense - Photo (c) Caleb Wardlaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Caleb Wardlaw
הזיהוי של stonerapper: Menispermum canadense, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andre_214

תאריך

אוגוסט 31, 2023 12:14 אחה"צ EDT
Menispermum canadense - Photo (c) Caleb Wardlaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Caleb Wardlaw
הזיהוי של stonerapper: Menispermum canadense, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eb_farnum

תאריך

יולי 16, 2021 04:43 אחה"צ EDT
Menispermum canadense - Photo (c) Caleb Wardlaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Caleb Wardlaw
הזיהוי של stonerapper: Menispermum canadense, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hb2000

תאריך

יולי 22, 2023 11:35 לפנה"צ EDT
Menispermum canadense - Photo (c) Caleb Wardlaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Caleb Wardlaw
הזיהוי של stonerapper: Menispermum canadense, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hb2000

תאריך

יולי 22, 2023 02:00 אחה"צ EDT
Menispermum canadense - Photo (c) Caleb Wardlaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Caleb Wardlaw
הזיהוי של stonerapper: Menispermum canadense, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gwt2102

תאריך

יולי 30, 2023 03:13 אחה"צ EDT
Menispermum canadense - Photo (c) Caleb Wardlaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Caleb Wardlaw
הזיהוי של stonerapper: Menispermum canadense, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

פולובניה הדורה (Paulownia tomentosa)

מתצפת.ת

jakeelena

תאריך

מרץ 18, 2024 12:10 אחה"צ EDT
פולובניה הדורה - Photo (c) cwwood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי cwwood
הזיהוי של stonerapper: פולובניה הדורה (Paulownia tomentosa)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

ארנב כותנה מזרחי (Sylvilagus floridanus)

מתצפת.ת

clamsbussygetmoney

תאריך

אוגוסט 23, 2023 05:20 אחה"צ EDT
ארנב כותנה מזרחי - Photo (c) Pedro Peloso, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Peloso
הזיהוי של stonerapper: ארנב כותנה מזרחי (Sylvilagus floridanus)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mark15460

תאריך

יולי 15, 2022 05:31 אחה"צ EDT
Rubus phoenicolasius - Photo Wouter Hagens, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של stonerapper: Rubus phoenicolasius, שייך ל פטל (סוג Rubus)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)

מתצפת.ת

koibison

תאריך

יוני 2023

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)
אדום חזה אמריקאי - Photo (c) Dimitris Salas, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dimitris Salas
הזיהוי של stonerapper: אדום חזה אמריקאי (Turdus migratorius)
נוסף בתאריך נובמבר 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

גפנית מחומשת (Parthenocissus quinquefolia)

מתצפת.ת

jrjr

תאריך

יוני 6, 2020 10:04 לפנה"צ EDT
גפנית מחומשת - Photo (c) nasua, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי nasua
הזיהוי של stonerapper: גפנית מחומשת (Parthenocissus quinquefolia)
נוסף בתאריך נובמבר 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

Ilex opaca

מתצפת.ת

swampythings

תאריך

אפריל 11, 2023 12:48 אחה"צ EDT
Ilex opaca - Photo (c) dogtooth77, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של stonerapper: Ilex opaca, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

מקלורה זהובה (Maclura pomifera)

מתצפת.ת

lila95181

תאריך

אוקטובר 15, 2023 11:39 לפנה"צ EDT
מקלורה זהובה - Photo (c) hilliri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stonerapper: מקלורה זהובה (Maclura pomifera)
נוסף בתאריך אוקטובר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lila95181

תאריך

אוקטובר 15, 2023 11:36 לפנה"צ EDT
Persicaria perfoliata - Photo (c) Tom Potterfield, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של stonerapper: Persicaria perfoliata, שייך ל בת-ארכובית (סוג Persicaria)
נוסף בתאריך אוקטובר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthewnjfrogs

תאריך

אוקטובר 15, 2023 02:06 אחה"צ EDT
Celastrus orbiculatus - Photo (c) Jeff Skrentny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jeff Skrentny
הזיהוי של stonerapper: Celastrus orbiculatus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוקטובר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shufeng

תאריך

אוקטובר 15, 2023 03:23 אחה"צ EDT

מקום

Princeton (Google, OSM)
Ampelopsis glandulosa - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Judy Gallagher
הזיהוי של stonerapper: Ampelopsis glandulosa, שייך ל גפניים (משפחה Vitaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siphonophoreslinger

תאריך

מאי 14, 2023 02:56 אחה"צ EDT
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sara Rall
הזיהוי של stonerapper: Fagus grandifolia, שייך ל אלונאים (סדרה Fagales)
נוסף בתאריך אוקטובר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oscduran

תאריך

אוגוסט 26, 2023 11:43 לפנה"צ EDT
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sara Rall
הזיהוי של stonerapper: Fagus grandifolia, שייך ל אלונאים (סדרה Fagales)
נוסף בתאריך אוקטובר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adbunger

תאריך

יולי 8, 2022 12:57 אחה"צ EDT
Papilio glaucus - Photo (c) Don Sniegowski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של stonerapper: Papilio glaucus, שייך ל צבעוניים (משפחה Papilionidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gwt2102

תאריך

אוגוסט 14, 2023 09:50 לפנה"צ EDT
Menispermum canadense - Photo (c) Caleb Wardlaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Caleb Wardlaw
הזיהוי של stonerapper: Menispermum canadense, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

norwichtim

תאריך

יולי 28, 2023 10:34 לפנה"צ EDT
Menispermum canadense - Photo (c) Caleb Wardlaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Caleb Wardlaw
הזיהוי של stonerapper: Menispermum canadense, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 716