תמונות/קולות

מתצפת.ת

nomolosx

תאריך

יולי 15, 2024 11:10 אחה"צ EDT
Darapsa choerilus - Photo (c) CatherineK, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי CatherineK
הזיהוי של stephen_wv: Darapsa choerilus, שייך ל רפרפיים (משפחה Sphingidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nomolosx

תאריך

יולי 15, 2024 11:24 אחה"צ EDT
Corydalus cornutus - Photo (c) Tom Murray, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Murray
הזיהוי של stephen_wv: Corydalus cornutus, שייך ל כנפתנאים (סדרה Megaloptera)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nomolosx

תאריך

יולי 15, 2024 11:31 אחה"צ EDT
Eudryas grata - Photo (c) Scott King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephen_wv: Eudryas grata, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nomolosx

תאריך

יולי 15, 2024 11:35 אחה"צ EDT
Eacles imperialis - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stephen_wv: Eacles imperialis, שייך ל שבתאיים (משפחה Saturniidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nomolosx

תאריך

יולי 15, 2024 11:57 אחה"צ EDT
Paonias myops - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של stephen_wv: Paonias myops, שייך ל רפרפיים (משפחה Sphingidae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amanda83472

תאריך

יולי 12, 2024 11:50 לפנה"צ EDT
Hibiscus syriacus - Photo (c) Kai Yan, Joseph Wong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של stephen_wv: Hibiscus syriacus, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

donhenise

תאריך

יוני 30, 2024 02:11 אחה"צ EDT

תיאור

Black-shouldered Spinyleg (Dromogomphus spinosus) - male - 30 June 2024 - Chandler Road Ford -- Little Muskingum River, Lawrence Township, Washington County, Ohio

Dromogomphus spinosus - Photo (c) Dave McShaffrey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dave McShaffrey
הזיהוי של stephen_wv: Dromogomphus spinosus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יולי 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juliezickefoose

תאריך

יולי 10, 2024 12:48 אחה"צ EDT
Tachypompilus ferrugineus - Photo (c) John and Kendra Abbott, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי John and Kendra Abbott
הזיהוי של stephen_wv: Tachypompilus ferrugineus, שייך ל צרעות עכבישים (משפחה Pompilidae)
נוסף בתאריך יולי 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarahebailey

תאריך

יולי 2024

מקום

Nova Scotia, CA (Google, OSM)
Setophaga magnolia - Photo (c) Andrew C, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stephen_wv: Setophaga magnolia, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך יולי 6, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarahebailey

תאריך

יוני 2024

מקום

Nova Scotia, CA (Google, OSM)
Setophaga americana - Photo (c) bwood708, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי bwood708
הזיהוי של stephen_wv: Setophaga americana, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך יולי 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

coreyhusic

תאריך

יולי 21, 2013 01:38 אחה"צ EDT
Agkistrodon contortrix - Photo (c) shreyes, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephen_wv: Agkistrodon contortrix, שייך ל צפעוניים (משפחה Viperidae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

junuu

תאריך

יולי 2, 2024 03:39 אחה"צ EDT
Lithobates palustris - Photo (c) J.D. Willson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי J.D. Willson
הזיהוי של stephen_wv: Lithobates palustris, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amypadgett

תאריך

יוני 30, 2024 04:05 אחה"צ EDT
Progomphus obscurus - Photo (c) Eric Isley, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של stephen_wv: Progomphus obscurus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יולי 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kgnojewski

תאריך

יוני 30, 2024 07:52 לפנה"צ EDT
Dumetella carolinensis - Photo (c) Michael King, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael King
הזיהוי של stephen_wv: Dumetella carolinensis, שייך ל חקייניים (משפחה Mimidae)
נוסף בתאריך יולי 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smwhite

תאריך

יוני 30, 2024 11:40 לפנה"צ EDT
Perithemis tenera - Photo (c) mayfly1963, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי mayfly1963
הזיהוי של stephen_wv: Perithemis tenera, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך יולי 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessicalowery

תאריך

יוני 29, 2024 02:57 אחה"צ EDT
Dromogomphus spinosus - Photo (c) Dave McShaffrey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dave McShaffrey
הזיהוי של stephen_wv: Dromogomphus spinosus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessicalowery

תאריך

יוני 29, 2024 03:04 אחה"צ EDT
Dromogomphus spinosus - Photo (c) Dave McShaffrey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dave McShaffrey
הזיהוי של stephen_wv: Dromogomphus spinosus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juliezickefoose

תאריך

יוני 28, 2024 09:30 אחה"צ EDT

תיאור

Hate finding these. This is my third and each one has been inside my house.

Triatoma sanguisuga - Photo (c) Lisa Brown, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephen_wv: Triatoma sanguisuga, שייך ל טורפניתיים (משפחה Reduviidae)
נוסף בתאריך יוני 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dburrell

תאריך

יוני 27, 2024 12:06 לפנה"צ EDT

תיאור

Found inside my house.

תגיות

Triatoma sanguisuga - Photo (c) Lisa Brown, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של stephen_wv: Triatoma sanguisuga, שייך ל טורפניתיים (משפחה Reduviidae)
נוסף בתאריך יוני 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dburrell

תאריך

יוני 29, 2024 03:06 לפנה"צ EDT

תיאור

Attracted to fluorescent porch light.

Macaria pustularia - Photo (c) David Beadle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Beadle
הזיהוי של stephen_wv: Macaria pustularia, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך יוני 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

תור אמריקנית (Zenaida macroura)

מתצפת.ת

rma3_corvids

תאריך

יוני 27, 2024 02:51 אחה"צ EDT
תור אמריקנית - Photo (c) Donna Pomeroy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Donna Pomeroy
הזיהוי של stephen_wv: תור אמריקנית (Zenaida macroura)
נוסף בתאריך יוני 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matt_gard

תאריך

יוני 26, 2024 12:50 אחה"צ EDT
מרמיטה צפון-אמריקאית - Photo (c) Mike Leveille, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mike Leveille
הזיהוי של stephen_wv: מרמיטה צפון-אמריקאית (Marmota monax)
נוסף בתאריך יוני 26, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ltodd1

תאריך

יוני 25, 2024 02:11 אחה"צ EDT
Cephalanthus occidentalis - Photo (c) Jerry Cannon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jerry Cannon
הזיהוי של stephen_wv: Cephalanthus occidentalis, שייך ל פואתיים (משפחה Rubiaceae)
נוסף בתאריך יוני 25, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nomolosx

תאריך

יוני 16, 2024 09:14 אחה"צ PDT
Chrysoperla comanche - Photo (c) Mike troll Dame, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Mike troll Dame
הזיהוי של stephen_wv: Chrysoperla comanche, שייך ל עינפזיים (משפחה Chrysopidae)
נוסף בתאריך יוני 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katewilliams84

תאריך

יוני 23, 2024 08:28 לפנה"צ EDT
Macrodactylus subspinosus - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של stephen_wv: Macrodactylus subspinosus, שייך ל זבליות פרחים ליליות (תת משפחה Melolonthinae)
נוסף בתאריך יוני 23, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nomolosx

תאריך

יוני 16, 2024 09:14 אחה"צ PDT
Chrysoperla - Photo (c) Paul, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul
הזיהוי של stephen_wv: סוג Chrysoperla, שייך ל עינפזיים (משפחה Chrysopidae)
נוסף בתאריך יוני 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katewilliams84

תאריך

יוני 2024

מקום

Ohio, US (Google, OSM)
Terrapene - Photo (c) Ryan Jones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ryan Jones
הזיהוי של stephen_wv: סוג Terrapene, שייך ל צבים ביצתיים (משפחה Emydidae)
נוסף בתאריך יוני 23, 2024
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ess224

תאריך

יוני 21, 2024 09:49 לפנה"צ EDT
Atteva aurea - Photo (c) Glen Peterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של stephen_wv: Atteva aurea, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ess224

תאריך

יוני 21, 2024 09:53 לפנה"צ EDT

מקום

Marietta (Google, OSM)
Chauliognathus marginatus - Photo (c) Martin R. Lucas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Martin R. Lucas
הזיהוי של stephen_wv: Chauliognathus marginatus, שייך ל קנתריתיים (משפחה Cantharidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juliezickefoose

תאריך

יוני 20, 2024 12:21 אחה"צ EDT
Leucauge venusta - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Katja Schulz
הזיהוי של stephen_wv: Leucauge venusta, שייך ל פגיוניים (משפחה Tetragnathidae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 180