תמונות/קולות

מתצפת.ת

faas_beni

תאריך

יולי 16, 2024 12:22 אחה"צ CEST
Cardamine trifolia - Photo (c) jacki-dee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של silbernadl: Cardamine trifolia, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marcogu

תאריך

יולי 5, 2024 04:10 אחה"צ CEST
Pseudofumaria lutea - Photo (c) Alwyn Ladell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של silbernadl: Pseudofumaria lutea, שייך ל פרגיים (משפחה Papaveraceae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

יולי 6, 2024 04:40 אחה"צ CEST
Astragalus glycyphyllos - Photo (c) Zdeňka Nováková, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zdeňka Nováková
הזיהוי של silbernadl: Astragalus glycyphyllos, שייך ל קדד (סוג Astragalus)
נוסף בתאריך יולי 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

יוני 20, 2024 01:25 אחה"צ CEST
Lepidium virginicum - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של silbernadl: Lepidium virginicum, שייך ל שחליים (סוג Lepidium)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

יוני 16, 2024 01:17 אחה"צ CEST
Tolpis staticifolia - Photo (c) Muriel Bendel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Muriel Bendel
הזיהוי של silbernadl: Tolpis staticifolia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

יוני 19, 2024 08:51 לפנה"צ CEST
Euphorbia angulata - Photo (c) Václav Dvořák, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Václav Dvořák
הזיהוי של silbernadl: Euphorbia angulata, שייך ל חלבלוב (סוג Euphorbia)
נוסף בתאריך יוני 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

שעלב מצוּי (Festuca myuros)

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

יוני 6, 2024 04:48 אחה"צ CEST
שעלב מצוי - Photo (c) Věra Kafková, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Věra Kafková
הזיהוי של silbernadl: שעלב מצוּי (Festuca myuros)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

אפריל 30, 2024 03:52 אחה"צ CEST
Cardamine bulbifera - Photo (c) Leonid Rasran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Leonid Rasran
הזיהוי של silbernadl: Cardamine bulbifera, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך מאי 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

מאי 1, 2024 06:24 אחה"צ CEST
Vaccinium uliginosum - Photo (c) Vladimir Bryukhov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vladimir Bryukhov
הזיהוי של silbernadl: Vaccinium uliginosum, שייך ל אוכמנית, פירות יער ואחרים (סוג Vaccinium)
נוסף בתאריך מאי 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

אפריל 26, 2024 04:05 אחה"צ CEST
Trichophorum cespitosum - Photo (c) BlueRidgeKitties, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silbernadl: Trichophorum cespitosum, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך אפריל 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

אפריל 27, 2024 04:14 אחה"צ CEST
Gryllus campestris - Photo (c) Ryszard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silbernadl: Gryllus campestris, שייך ל צְלָצַל (סוג Gryllus)
נוסף בתאריך אפריל 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

חסר תאריך
Polygonatum multiflorum - Photo (c) Rolf Theodor Borlinghaus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rolf Theodor Borlinghaus
הזיהוי של silbernadl: Polygonatum multiflorum, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך אפריל 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

אפריל 27, 2024 04:35 אחה"צ CEST
Carex brizoides - Photo (c) Zdeňka Nováková, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zdeňka Nováková
הזיהוי של silbernadl: Carex brizoides, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך אפריל 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

אפריל 27, 2024 02:28 אחה"צ CEST
Symphytum tuberosum - Photo (c) Gilberto Sánchez Jardón, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Gilberto Sánchez Jardón
הזיהוי של silbernadl: Symphytum tuberosum, שייך ל זיפניים (משפחה Boraginaceae)
נוסף בתאריך אפריל 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

אפריל 27, 2024 03:13 אחה"צ CEST
Thalictrum aquilegiifolium - Photo (c) joysaphine, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של silbernadl: Thalictrum aquilegiifolium, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך אפריל 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

אפריל 27, 2024 04:50 אחה"צ CEST
Cruciata laevipes - Photo (c) gardatxanae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי gardatxanae
הזיהוי של silbernadl: Cruciata laevipes, שייך ל פואתיים (משפחה Rubiaceae)
נוסף בתאריך אפריל 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

אפריל 26, 2024 04:01 אחה"צ CEST
Potentilla erecta - Photo (c) CORDENOS Thierry, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי CORDENOS Thierry
הזיהוי של silbernadl: Potentilla erecta, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

אפריל 26, 2024 04:00 אחה"צ CEST
Carex panicea - Photo (c) Thomas Gyselinck, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Thomas Gyselinck
הזיהוי של silbernadl: Carex panicea, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

אפריל 26, 2024 04:05 אחה"צ CEST
Maianthemum bifolium - Photo (c) Cano Vääri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silbernadl: Maianthemum bifolium, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreaszehm

תאריך

אפריל 25, 2024 12:18 אחה"צ CEST
Hypochaeris radicata - Photo (c) Cat Chang, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cat Chang
הזיהוי של silbernadl: Hypochaeris radicata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tayloria

תאריך

אפריל 26, 2024 04:28 אחה"צ CEST
Valeriana dioica - Photo (c) Muriel Bendel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Muriel Bendel
הזיהוי של silbernadl: Valeriana dioica, שייך ל שלמונאים (סדרה Dipsacales)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tayloria

תאריך

אפריל 26, 2024 05:34 אחה"צ CEST
Tephroseris helenitis - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jakob Fahr
הזיהוי של silbernadl: Tephroseris helenitis, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך אפריל 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

זנב עכבר פעוט (Myosurus minimus)

מתצפת.ת

faas_beni

תאריך

אפריל 25, 2024 07:21 אחה"צ CEST
זנב-עכבר פעוט - Photo (c) Руслан Цвірко, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Руслан Цвірко
הזיהוי של silbernadl: זנב עכבר פעוט (Myosurus minimus)
נוסף בתאריך אפריל 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frajmanb

תאריך

אפריל 19, 2024 09:51 לפנה"צ WEST
Euphorbia mellifera - Photo (c) James Gaither, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של silbernadl: Euphorbia mellifera, שייך ל חלבלוב (סוג Euphorbia)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

אספסת קטנה (Medicago minima)

מתצפת.ת

faas_beni

תאריך

מאי 18, 2023 12:48 אחה"צ CEST
אספסת קטנה - Photo (c) Fornax, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של silbernadl: אספסת קטנה (Medicago minima)
נוסף בתאריך דצמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

faas_beni

תאריך

מאי 2023

מקום

Bayern, DE (Google, OSM)
Erysimum odoratum - Photo (c) Norbert Sauberer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Norbert Sauberer
הזיהוי של silbernadl: Erysimum odoratum, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

סכיכון משונן (Holosteum umbellatum)

מתצפת.ת

faas_beni

תאריך

מאי 18, 2023 01:22 אחה"צ CEST
סכיכון משונן - Photo (c) Nate Hartley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nate Hartley
הזיהוי של silbernadl: סכיכון משונן (Holosteum umbellatum)
נוסף בתאריך דצמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

faas_beni

תאריך

מאי 2023

מקום

Bayern, DE (Google, OSM)
Draba aizoides - Photo (c) Erwin JÖRG, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Erwin JÖRG
הזיהוי של silbernadl: Draba aizoides, שייך ל אביבית (סוג Draba)
נוסף בתאריך דצמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

faas_beni

תאריך

מאי 18, 2023 01:37 אחה"צ CEST
Erysimum crepidifolium - Photo (c) Hanka Šifnerová, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Hanka Šifnerová
הזיהוי של silbernadl: Erysimum crepidifolium, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

faas_beni

תאריך

מאי 20, 2023 10:51 לפנה"צ CEST
Carex disticha - Photo (c) David GENOUD, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של silbernadl: Carex disticha, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 13, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 81