תמונות/קולות

מתצפת/ת

igor_kuzmin

תאריך

יולי 10, 2022 09:29 AM +05
Artemisia dracunculus - Photo (c) Steve Matson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steve Matson
הזיהוי של saranchine: Artemisia dracunculus, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 14 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

igor_kuzmin

תאריך

יולי 10, 2022 09:36 AM +05
Achillea salicifolia - Photo (c) Aleksey Andreyanov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Aleksey Andreyanov
הזיהוי של saranchine: Achillea salicifolia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 14 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

igor_kuzmin

תאריך

יולי 10, 2022 09:39 AM +05
Pedicularis karoi - Photo (c) Aleksandr Ebel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Ebel
הזיהוי של saranchine: Pedicularis karoi, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך 14 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

igor_kuzmin

תאריך

יולי 10, 2022 09:57 AM +05
Malus baccata - Photo (c) Александр Скачко, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Александр Скачко
הזיהוי של saranchine: Malus baccata, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 14 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

igor_kuzmin

תאריך

יולי 10, 2022 10:01 AM +05
Rumex confertus - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות, uploaded by Tig
הזיהוי של saranchine: Rumex confertus, שייך ל חומעה (סוג Rumex)
נוסף בתאריך 14 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vaglazunov

תאריך

ספטמבר 5, 2022 10:53 AM +05
Galinsoga quadriradiata - Photo (c) Liu JimFood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
הזיהוי של saranchine: Galinsoga quadriradiata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 09 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

diogeno

תאריך

יוני 8, 2021 07:35 AM +05
Eremogone longifolia - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
הזיהוי של saranchine: Eremogone longifolia, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך 26 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

yurii_basov

תאריך

יוני 27, 2022 03:01 PM +05
Herniaria polygama - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
הזיהוי של saranchine: Herniaria polygama, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך 21 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

yurii_basov

תאריך

יוני 27, 2022 03:01 PM +05
Herniaria - Photo (c) Muriel Bendel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Muriel Bendel
הזיהוי של saranchine: סוג Herniaria, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך 21 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

shedlovsky

תאריך

יולי 23, 2022 08:41 AM +05
Pentanema salicinum - Photo (c) HermannFalkner/sokol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של saranchine: Pentanema salicinum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

סולנום שחור (Solanum nigrum)

מתצפת/ת

tls-60

תאריך

אוגוסט 17, 2022 03:06 PM +05
סולנום שחור - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
הזיהוי של saranchine: סולנום שחור (Solanum nigrum)
נוסף בתאריך 19 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tls-60

תאריך

אוגוסט 17, 2022 03:16 PM +05
Knautia arvensis - Photo (c) Alexey Katz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Alexey Katz
הזיהוי של saranchine: Knautia arvensis, שייך ל שלמוניים (תת משפחה Dipsacoideae)
נוסף בתאריך 17 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

yurii_basov

תאריך

אוגוסט 14, 2022 12:02 PM +05
Arctium tomentosum - Photo (c) Dina Nesterkova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Dina Nesterkova
הזיהוי של saranchine: Arctium tomentosum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 15 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

yurii_basov

תאריך

אוגוסט 14, 2022 12:21 PM +05
Pinus sylvestris - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של saranchine: Pinus sylvestris, שייך ל אורן (סוג Pinus)
נוסף בתאריך 15 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

yurii_basov

תאריך

אוגוסט 14, 2022 12:23 PM +05
Acer negundo - Photo (c) bbk-htx, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של saranchine: Acer negundo, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
נוסף בתאריך 15 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

anton_abushin

תאריך

יוני 11, 2022 09:07 AM MSK
Consolida regalis - Photo (c) Вячеслав Юсупов, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Юсупов
הזיהוי של saranchine: Consolida regalis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 11 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vaglazunov

תאריך

יולי 31, 2022 03:06 PM +05
Rumex aquaticus - Photo (c) Kari Pihlaviita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של saranchine: Rumex aquaticus, שייך ל חומעה (סוג Rumex)
נוסף בתאריך 05 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vaglazunov

תאריך

יולי 31, 2022 03:10 PM +05
Carduus crispus - Photo (c) Serge M. Appolonov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Serge M. Appolonov
הזיהוי של saranchine: Carduus crispus, שייך ל קרדה (סוג Carduus)
נוסף בתאריך 05 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vaglazunov

תאריך

יולי 24, 2022 03:16 PM +05
Alopecurus aequalis - Photo (c) Fero Bednar, כל הזכויות שמורות, uploaded by Fero Bednar
הזיהוי של saranchine: Alopecurus aequalis, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך 25 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

נורית ארסית (Ranunculus sceleratus)

מתצפת/ת

vaglazunov

תאריך

יולי 24, 2022 03:17 PM +05
נורית ארסית - Photo (c) 葉子, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by 葉子
הזיהוי של saranchine: נורית ארסית (Ranunculus sceleratus)
נוסף בתאריך 25 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vaglazunov

תאריך

יולי 24, 2022 03:23 PM +05
Vicia sylvatica - Photo (c) Sam Thomas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של saranchine: Vicia sylvatica, שייך ל בקיה (סוג Vicia)
נוסף בתאריך 25 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vaglazunov

תאריך

יולי 24, 2022 03:27 PM +05
Orthilia secunda - Photo (c) Zolotukhina Irina, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Zolotukhina Irina
הזיהוי של saranchine: Orthilia secunda, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך 25 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vaglazunov

תאריך

יולי 24, 2022 03:35 PM +05
Pyrola rotundifolia - Photo (c) Kari Lahtinen, כל הזכויות שמורות, uploaded by Kari Lahtinen
הזיהוי של saranchine: Pyrola rotundifolia, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך 25 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vaglazunov

תאריך

יולי 24, 2022 03:38 PM +05
Carduus crispus - Photo (c) Serge M. Appolonov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Serge M. Appolonov
הזיהוי של saranchine: Carduus crispus, שייך ל קרדה (סוג Carduus)
נוסף בתאריך 25 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vaglazunov

תאריך

יולי 24, 2022 03:40 PM +05
Scorzoneroides autumnalis - Photo (c) Георгий Виноградов (Georgy Vinogradov), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Георгий Виноградов (Georgy Vinogradov)
הזיהוי של saranchine: Scorzoneroides autumnalis, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 25 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vaglazunov

תאריך

יולי 24, 2022 03:39 PM +05
Campanula rapunculoides - Photo (c) Kristin Anderson, כל הזכויות שמורות, uploaded by Kristin Anderson
הזיהוי של saranchine: Campanula rapunculoides, שייך ל פעמונית (סוג Campanula)
נוסף בתאריך 25 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vaglazunov

תאריך

יולי 24, 2022 03:51 PM +05
Rosa acicularis - Photo (c) sydcannings, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by sydcannings
הזיהוי של saranchine: Rosa acicularis, שייך ל ורד (סוג Rosa)
נוסף בתאריך 25 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vaglazunov

תאריך

יולי 24, 2022 03:55 PM +05
Veronica chamaedrys - Photo (c) Dean Morley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND)
הזיהוי של saranchine: Veronica chamaedrys, שייך ל ורוניקה (סוג Veronica)
נוסף בתאריך 25 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vaglazunov

תאריך

יולי 24, 2022 05:04 PM +05
Erysimum cheiranthoides - Photo (c) anonymous, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של saranchine: Erysimum cheiranthoides, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך 25 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vaglazunov

תאריך

יולי 24, 2022 05:05 PM +05
Artemisia vulgaris - Photo (c) Valentin Hamon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
הזיהוי של saranchine: Artemisia vulgaris, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 25 יולי, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 464