תמונות/קולות

מה

חלזונות (מחלקה Gastropoda)

מתצפת/ת

louiseisgr8

תאריך

יולי 2, 2021 02:39 PM EDT
חלזונות - Photo (c) John Slapcinsky, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ruslan_yaganov: חלזונות (מחלקה Gastropoda)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

sarahd1

תאריך

יוני 28, 2021 06:35 PM CDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

smithbirding

תאריך

יולי 13, 2021 12:51 PM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

כשותנית (סוג Humulus)

מתצפת/ת

kc_coyote

תאריך

יולי 2, 2021 05:25 PM CDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

טחבים (פילום Bryophyta)

מתצפת/ת

clairealewife2019

תאריך

יולי 13, 2021 02:52 PM EDT
טחבים - Photo (c) Jason Michael Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ruslan_yaganov: טחבים (פילום Bryophyta)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל
Arachnids

תמונות/קולות

מה

עכבישניים (מחלקה Arachnida)

מתצפת/ת

bradzilla26

תאריך

יולי 2, 2021 06:30 PM EDT
עכבישניים - Photo (c) Dan Proud, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ruslan_yaganov: עכבישניים (מחלקה Arachnida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

beldarrr

תאריך

יולי 2, 2021 06:31 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dkarig

תאריך

יולי 2, 2021 06:34 PM EDT
חרקים - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: חרקים (מחלקה Insecta)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

clairealewife2019

תאריך

יולי 13, 2021 03:01 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

arbiess

תאריך

יוני 30, 2021 11:39 AM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת/ת

nana2seven

תאריך

יולי 13, 2021 10:08 AM EDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) matthewbeziat, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
הזיהוי של ruslan_yaganov: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת/ת

mcmatl

תאריך

יולי 2, 2021 06:41 PM EDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) matthewbeziat, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
הזיהוי של ruslan_yaganov: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

mjmcgill

תאריך

יולי 2, 2021 05:46 PM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

jennifer_p

תאריך

יולי 13, 2021 02:09 PM CDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

marytx

תאריך

יולי 2, 2021 05:41 PM UTC
פטריות - Photo (c) pbertner, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

dctilton

תאריך

יולי 13, 2021 01:21 PM EDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של ruslan_yaganov: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

מיש (סוג Celtis)

מתצפת/ת

iamfindingplants

תאריך

יולי 2021

מקום

Missouri, US (Google, OSM)
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
שיפור
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

elliot_braun

תאריך

יולי 13, 2021 02:17 PM UTC
פטריות - Photo (c) pbertner, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kevncoley

תאריך

יולי 2, 2021 07:09 PM EDT
Cucurbita - Photo (c) Daniel Donovan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ruslan_yaganov: סוג Cucurbita, שייך ל דלועיים (משפחה Cucurbitaceae)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

janellems

תאריך

יולי 13, 2021 02:19 PM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

highpointer26

תאריך

יולי 2, 2021 07:09 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

highpointer26

תאריך

יולי 2, 2021 07:10 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

sw_natureguy

תאריך

יולי 13, 2021 03:30 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

john_maternoski

תאריך

יולי 2, 2021 04:08 PM PDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

naturalvamp13

תאריך

יולי 13, 2021 03:30 PM EDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של ruslan_yaganov: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

disturbeco

תאריך

יולי 2, 2021 07:13 PM EDT
Agrobacterium - Photo (c) Franco Folini, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ruslan_yaganov: סוג Agrobacterium
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

crbarefoot

תאריך

יולי 9, 2021 10:40 AM MDT

תיאור

Sanicula marilandica

דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

austensitko

תאריך

יוני 7, 2021 08:27 AM EDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של ruslan_yaganov: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

kathleencomber

תאריך

יולי 13, 2021 04:14 PM EDT

מקום

Wells, ME, US (Google, OSM)
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

caher001

תאריך

יולי 2021

מקום

Georgia, US (Google, OSM)
חרקים - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ruslan_yaganov: חרקים (מחלקה Insecta)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
שיפור

סטטיסטיקות

 • 1122