תמונות/קולות

Square

מה

חלמית גדולה Malva sylvestris

מתצפת/ת

gasangasanov

תאריך

ספטמבר 14, 2020 10:35 AM UTC
חלמית גדולה - Photo (c) Cristina Florentina Pelcaru, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: חלמית גדולה (Malva sylvestris)
הוסף בתאריך 24 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

ספטמבר 3, 2020 05:35 PM +13
Dianthus cretaceus - Photo (c) ed_shaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: Dianthus cretaceus, שייך ל ציפורן (סוג Dianthus)
הוסף בתאריך 24 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

ספטמבר 4, 2020 02:46 PM +13
Heracleum sosnowskyi - Photo (c) Aurelijus Narbutas, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ru_osmanov: Heracleum sosnowskyi, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 24 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ramazan_murtazaliev

תאריך

ספטמבר 11, 2020 10:14 AM +13
Salvia canescens - Photo (c) ramazan_murtazaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: Salvia canescens, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
הוסף בתאריך 24 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

nliks

תאריך

יולי 4, 2020 04:58 PM MSK
Cotoneaster integerrimus - Photo (c) Isidre blanc, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ru_osmanov: Cotoneaster integerrimus, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 24 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

nliks

תאריך

יולי 6, 2020 11:34 AM MSK
Saxifraga paniculata cartilaginea - Photo (c) ramazan_murtazaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: Saxifraga paniculata ssp. cartilaginea, שייך ל בקעצוריים (משפחה Saxifragaceae)
הוסף בתאריך 24 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

יולי 25, 2019 07:39 AM +13
Euphrasia tatarica - Photo (c) Alexei Ebel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: Euphrasia tatarica, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
הוסף בתאריך 23 ספטמבר, 2020.
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

יולי 8, 2020 11:17 AM +13
Astrantia trifida - Photo (c) ramazan_murtazaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: Astrantia trifida, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

יולי 26, 2020 05:52 PM +13
Rosa oxyodon - Photo (c) mallaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: Rosa oxyodon, שייך ל ורד (סוג Rosa)
הוסף בתאריך 15 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

יולי 27, 2020 07:02 AM +13
סיסנית חד-שנתית - Photo (c) AnneTanne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ru_osmanov: סיסנית חד-שנתית (Poa annua)
הוסף בתאריך 15 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

ספטמבר 3, 2020 10:54 AM +13
Diospyros lotus - Photo (c) francis renaud, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ru_osmanov: Diospyros lotus, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
הוסף בתאריך 15 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מה

כנפון זהוב Verbesina encelioides

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

ספטמבר 7, 2020 10:08 AM +13
כנפון זהוב - Photo (c) Tim Crawford, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ru_osmanov: כנפון זהוב (Verbesina encelioides)
הוסף בתאריך 15 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

ספטמבר 10, 2020 02:15 PM +13
Medicago lessingii - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: Medicago lessingii, שייך ל אספסת (סוג Medicago)
הוסף בתאריך 15 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

ספטמבר 10, 2020 02:16 PM +13
Medicago virescens - Photo (c) ramazan_murtazaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: Medicago virescens, שייך ל אספסת (סוג Medicago)
הוסף בתאריך 15 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

ספטמבר 3, 2020 11:46 AM +13
Crataegus pseudoheterophylla - Photo (c) mallaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: Crataegus pseudoheterophylla, שייך ל עוזרר (סוג Crataegus)
הוסף בתאריך 15 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

ספטמבר 3, 2020 01:10 PM +13
Saccharum ravennae - Photo Daderot, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של ru_osmanov: Saccharum ravennae, שייך ל קנה סוכר (סוג Saccharum)
הוסף בתאריך 15 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

ורד הכלב Rosa canina

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

ספטמבר 3, 2020 04:09 PM +13
ורד הכלב - Photo (c) rocketsouls, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ru_osmanov: ורד הכלב (Rosa canina)
הוסף בתאריך 15 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

ספטמבר 3, 2020 04:30 PM +13
Rosa elasmacantha - Photo (c) ramazan_murtazaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: Rosa elasmacantha, שייך ל ורד (סוג Rosa)
הוסף בתאריך 15 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

ספטמבר 3, 2020 05:27 PM +13
Prunus mahaleb - Photo (c) Ferran Turmo Gort, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ru_osmanov: Prunus mahaleb, שייך ל פרונוס (סוג Prunus)
הוסף בתאריך 15 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

אוגוסט 10, 2020 04:24 PM +13
Euonymus latifolius - Photo (c) Jane Nearing, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: Euonymus latifolius, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 06 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

אוגוסט 12, 2020 06:40 AM +13
Cystopteris fragilis - Photo (c) Jim Morefield, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ru_osmanov: Cystopteris fragilis, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 06 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

קלינופודיון מנוצה Clinopodium vulgare

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

אוגוסט 10, 2020 03:55 PM +13
קלינופודיון מנוצה - Photo (c) Steve Chilton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ru_osmanov: קלינופודיון מנוצה (Clinopodium vulgare)
הוסף בתאריך 06 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

אוגוסט 10, 2020 09:38 AM +13
Allium ursinum - Photo (c) Ulrika, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ru_osmanov: Allium ursinum, שייך ל שום (סוג Allium)
הוסף בתאריך 06 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

אוגוסט 10, 2020 01:30 PM +13
Aconitum anthora - Photo (c) ruslan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: Aconitum anthora, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 06 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

אוגוסט 10, 2020 10:50 AM +13
Asperula molluginoides - Photo (c) ramazan_murtazaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: Asperula molluginoides, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 06 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

אוגוסט 10, 2020 11:18 AM +13
Calamagrostis arundinacea - Photo (c) Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ru_osmanov: Calamagrostis arundinacea, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 06 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

אוגוסט 10, 2020 03:59 PM +13
Ramalina sinensis - Photo (c) Samuel Brinker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: Ramalina sinensis, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 06 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

אוגוסט 5, 2020 05:53 PM +13
Bryonia aspera - Photo (c) mallaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: Bryonia aspera, שייך ל דלועיים (משפחה Cucurbitaceae)
הוסף בתאריך 06 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

אוגוסט 6, 2020 11:25 AM +13
Medicago daghestanica - Photo (c) ramazan_murtazaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ru_osmanov: Medicago daghestanica, שייך ל אספסת (סוג Medicago)
הוסף בתאריך 06 ספטמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עבדקן מצוי Polypogon monspeliensis

מתצפת/ת

mallaliev

תאריך

אוגוסט 6, 2020 05:38 PM +13
עבדקן מצוי - Photo (c) יאיר אור, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ru_osmanov: עבדקן מצוי (Polypogon monspeliensis)
הוסף בתאריך 05 ספטמבר, 2020.
תומך

סטטיסטיקות

 • 751