תמונות/קולות

מתצפת.ת

gerhard_diedericks

תאריך

יוני 1, 2023 11:04 לפנה"צ SAST
Lestes plagiatus - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של robert_taylor: Lestes plagiatus, שייך ל שביבית (סוג Lestes)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

דלגנית אדומה (Crocothemis erythraea)

מתצפת.ת

lwandile1

תאריך

מאי 3, 2023 09:03 לפנה"צ SAST

תיאור

Milnerton Racecourse Conservation Area

דלגנית אדומה - Photo (c) Stas & Lana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stas & Lana
הזיהוי של robert_taylor: דלגנית אדומה (Crocothemis erythraea)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

גיחנית מעורקת (Trithemis arteriosa)

מתצפת.ת

carasylvia

תאריך

יוני 1, 2023 01:42 אחה"צ SAST
גיחנית מעורקת - Photo (c) k_mcqualter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי k_mcqualter
הזיהוי של robert_taylor: גיחנית מעורקת (Trithemis arteriosa)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carasylvia

תאריך

יוני 1, 2023 01:45 אחה"צ SAST
Orthetrum julia falsum - Photo (c) Peter Vos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Peter Vos
הזיהוי של robert_taylor: Orthetrum julia ssp. falsum, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gerhard_diedericks

תאריך

יוני 1, 2023 10:56 לפנה"צ SAST
Tetrathemis polleni - Photo (c) Gareth Yearsley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gareth Yearsley
הזיהוי של robert_taylor: Tetrathemis polleni, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gerhard_diedericks

תאריך

יוני 1, 2023 10:58 לפנה"צ SAST
Palpopleura portia - Photo (c) Robert Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Robert Taylor
הזיהוי של robert_taylor: Palpopleura portia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mlanguy

תאריך

אפריל 17, 2023 01:04 אחה"צ GMT

מקום

Fendell Campus (Google, OSM)
Ceriagrion corallinum - Photo (c) 116916927065934112165, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי 116916927065934112165
הזיהוי של robert_taylor: Ceriagrion corallinum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mlanguy

תאריך

אפריל 2, 2023 09:01 לפנה"צ GMT

מקום

Fendell Campus (Google, OSM)
Ceriagrion corallinum - Photo (c) 116916927065934112165, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי 116916927065934112165
הזיהוי של robert_taylor: Ceriagrion corallinum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mlanguy

תאריך

אפריל 2, 2023 10:19 לפנה"צ GMT

מקום

Fendell Campus (Google, OSM)
Acisoma inflatum - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של robert_taylor: Acisoma inflatum, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patrickdebeuf

תאריך

מאי 10, 2023 02:36 אחה"צ +01
Trithemis kirbyi - Photo (c) Bouazza Abdellah, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bouazza Abdellah
הזיהוי של robert_taylor: Trithemis kirbyi, שייך ל גיחנית (סוג Trithemis)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

גיחנית (סוג Trithemis)

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

מאי 28, 2023 12:58 אחה"צ SAST
Trithemis kirbyi - Photo (c) Bouazza Abdellah, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bouazza Abdellah
הזיהוי של robert_taylor: Trithemis kirbyi, שייך ל גיחנית (סוג Trithemis)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

מאי 28, 2023 12:58 אחה"צ SAST
Trithemis kirbyi - Photo (c) Bouazza Abdellah, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bouazza Abdellah
הזיהוי של robert_taylor: Trithemis kirbyi, שייך ל גיחנית (סוג Trithemis)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

מאי 28, 2023 12:59 אחה"צ SAST
Trithemis kirbyi - Photo (c) Bouazza Abdellah, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bouazza Abdellah
הזיהוי של robert_taylor: Trithemis kirbyi, שייך ל גיחנית (סוג Trithemis)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andoni_ercilbengoa

תאריך

אפריל 14, 2023 11:22 לפנה"צ +00
Trithemis kirbyi - Photo (c) Bouazza Abdellah, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bouazza Abdellah
הזיהוי של robert_taylor: Trithemis kirbyi, שייך ל גיחנית (סוג Trithemis)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

דלגנית אדומה (Crocothemis erythraea)

מתצפת.ת

dallonw

תאריך

מאי 2018

מקום

Egypt (Google, OSM)

תיאור

📸: Mrs. Weekes

דלגנית אדומה - Photo (c) Stas & Lana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stas & Lana
הזיהוי של robert_taylor: דלגנית אדומה (Crocothemis erythraea)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דלגנית אדומה (Crocothemis erythraea)

מתצפת.ת

dallonw

תאריך

מאי 2018

מקום

Egypt (Google, OSM)

תיאור

📸: Mrs. Weekes

דלגנית אדומה - Photo (c) Stas & Lana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stas & Lana
הזיהוי של robert_taylor: דלגנית אדומה (Crocothemis erythraea)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mlanguy

תאריך

אפריל 2, 2023 10:36 לפנה"צ GMT

מקום

Fendell Campus (Google, OSM)
Rhyothemis fenestrina - Photo (c) Philippe Lécuyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Philippe Lécuyer
הזיהוי של robert_taylor: Rhyothemis fenestrina, שייך ל נפנפנית (סוג Rhyothemis)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mlanguy

תאריך

אפריל 2, 2023 09:22 לפנה"צ GMT

מקום

Fendell Campus (Google, OSM)
Agriocnemis victoria - Photo (c) Robert Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Robert Taylor
הזיהוי של robert_taylor: Agriocnemis victoria, שייך ל שלחית (סוג Agriocnemis)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

גיחנית ארגמן (Trithemis annulata)

מתצפת.ת

patrickdebeuf

תאריך

מאי 10, 2023 03:20 אחה"צ +01
גיחנית ארגמן - Photo (c) tjeerd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי tjeerd
הזיהוי של robert_taylor: גיחנית ארגמן (Trithemis annulata)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

גיחנית מעורקת (Trithemis arteriosa)

מתצפת.ת

benjobson

תאריך

מאי 31, 2023 06:25 אחה"צ WEST
גיחנית מעורקת - Photo (c) k_mcqualter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי k_mcqualter
הזיהוי של robert_taylor: גיחנית מעורקת (Trithemis arteriosa)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mariedelport

תאריך

אפריל 6, 2023 06:59 אחה"צ SAST
Orthetrum caffrum - Photo (c) markus lilje, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי markus lilje
הזיהוי של robert_taylor: Orthetrum caffrum, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

חיצית ברכות (Ischnura senegalensis)

מתצפת.ת

mariedelport

תאריך

אפריל 6, 2023 06:49 אחה"צ SAST
חיצית ברכות - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי budak
הזיהוי של robert_taylor: חיצית ברכות (Ischnura senegalensis)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ivy141

תאריך

מאי 28, 2023 01:23 אחה"צ SAST
Brachythemis leucosticta - Photo (c) David Beadle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Beadle
הזיהוי של robert_taylor: Brachythemis leucosticta, שייך ל נחתנית (סוג Brachythemis)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patrickdebeuf

תאריך

מאי 10, 2023 02:40 אחה"צ +01
Trithemis kirbyi - Photo (c) Bouazza Abdellah, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bouazza Abdellah
הזיהוי של robert_taylor: Trithemis kirbyi, שייך ל גיחנית (סוג Trithemis)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

patrickdebeuf

תאריך

מאי 10, 2023 02:44 אחה"צ +01
Trithemis kirbyi - Photo (c) Bouazza Abdellah, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bouazza Abdellah
הזיהוי של robert_taylor: Trithemis kirbyi, שייך ל גיחנית (סוג Trithemis)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mariedelport

תאריך

אפריל 6, 2023 09:51 אחה"צ SAST
Trithemis kirbyi - Photo (c) Bouazza Abdellah, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bouazza Abdellah
הזיהוי של robert_taylor: Trithemis kirbyi, שייך ל גיחנית (סוג Trithemis)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

דלגנית אדומה (Crocothemis erythraea)

מתצפת.ת

patrickdebeuf

תאריך

מאי 14, 2023 01:32 אחה"צ +01
דלגנית אדומה - Photo (c) Stas & Lana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stas & Lana
הזיהוי של robert_taylor: דלגנית אדומה (Crocothemis erythraea)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mlanguy

תאריך

אפריל 2, 2023 09:00 לפנה"צ GMT

מקום

Fendell Campus (Google, OSM)
Pseudagrion glaucescens - Photo (c) ONG ODDB, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי ONG ODDB
הזיהוי של robert_taylor: Pseudagrion glaucescens, שייך ל חניתית (סוג Pseudagrion)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

זנקנית טלואה (Urothemis edwardsii)

מתצפת.ת

mlanguy

תאריך

אפריל 2, 2023 10:53 לפנה"צ GMT

מקום

Fendell Campus (Google, OSM)
זנקנית טלואה - Photo (c) Martin Mandák, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Martin Mandák
הזיהוי של robert_taylor: זנקנית טלואה (Urothemis edwardsii)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

זנקנית טלואה (Urothemis edwardsii)

מתצפת.ת

mlanguy

תאריך

אפריל 2, 2023 10:53 לפנה"צ GMT

מקום

Fendell Campus (Google, OSM)
Trithemis africana - Photo (c) 116916927065934112165, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי 116916927065934112165
הזיהוי של robert_taylor: Trithemis africana, שייך ל גיחנית (סוג Trithemis)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
חריג טקסונומית

סטטיסטיקות

 • 31035