תמונות/קולות

מתצפת.ת

botforceone

תאריך

אפריל 3, 2024 05:03 לפנה"צ PDT

תיאור

Found:
About 95 meter North of the rope stairs at Baker Beach in the mid intertidal zone growing on a rock underwater in tidepool.

Forgive my group member for not using a coin for scale or taking better pictures it was his first collection for the herbarium project, and he was not properly prepared.

Plocamium pacificum - Photo (c) james_holkko, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של rmwade: Plocamium pacificum, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

royhsu

תאריך

אפריל 29, 2024 01:23 אחה"צ PDT
Plocamium pacificum - Photo (c) james_holkko, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של rmwade: Plocamium pacificum, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ecsimpson

תאריך

מרץ 4, 2024 02:50 אחה"צ PST
Plocamium pacificum - Photo (c) james_holkko, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של rmwade: Plocamium pacificum, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chaidezhsu

תאריך

מרץ 6, 2024 02:42 אחה"צ PST
Plocamium pacificum - Photo (c) james_holkko, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של rmwade: Plocamium pacificum, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 10, 2024 10:21 לפנה"צ PDT

תיאור

On rock, mid intertidal.

Herpochondria borealis - Photo (c) Brenna Green, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Brenna Green
הזיהוי של rmwade: Herpochondria borealis, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eporcher

תאריך

יוני 9, 2024 09:57 לפנה"צ PDT
Corallina chilensis - Photo (c) Phil Liff-Grieff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Phil Liff-Grieff
הזיהוי של rmwade: Corallina chilensis, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wilfredj

תאריך

מאי 2, 2024 02:17 אחה"צ PDT
Corallina chilensis - Photo (c) Phil Liff-Grieff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Phil Liff-Grieff
הזיהוי של rmwade: Corallina chilensis, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simonele

תאריך

מאי 18, 2024 04:03 אחה"צ PDT
Corallina chilensis - Photo (c) Phil Liff-Grieff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Phil Liff-Grieff
הזיהוי של rmwade: Corallina chilensis, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterhemm

תאריך

מאי 27, 2024 10:36 לפנה"צ PDT

מקום

Depoe Bay (Google, OSM)
Corallina chilensis - Photo (c) Phil Liff-Grieff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Phil Liff-Grieff
הזיהוי של rmwade: Corallina chilensis, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kmarkello

תאריך

מאי 2, 2021 10:43 לפנה"צ PDT
Corallina chilensis - Photo (c) Phil Liff-Grieff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Phil Liff-Grieff
הזיהוי של rmwade: Corallina chilensis, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeriann86

תאריך

מרץ 6, 2024 02:54 אחה"צ PST

תיאור

Collected on 03/06/24.
Chondranthus with epipytic Herpochondria (Microcladia).

Ceramothamnion coulteri - Photo (c) Susan J. Hewitt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan J. Hewitt
הזיהוי של rmwade: Ceramothamnion coulteri, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bja-bot356sp24

תאריך

מרץ 4, 2024 01:16 אחה"צ PST
Ceramothamnion coulteri - Photo (c) Susan J. Hewitt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan J. Hewitt
הזיהוי של rmwade: Ceramothamnion coulteri, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 10, 2024 11:23 לפנה"צ PDT

תיאור

On rock in a tidepool with high exposure to open water. Big Beach, Ulcluelet.

Erythrophyllum delesserioides - Photo (c) Gena Bentall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gena Bentall
הזיהוי של rmwade: Erythrophyllum delesserioides, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 10, 2024 10:53 לפנה"צ PDT

תיאור

On rock, high intertidal.

Endocladia muricata - Photo (c) Jerry Kirkhart, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של rmwade: Endocladia muricata, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 10, 2024 10:53 לפנה"צ PDT

תיאור

On boulder, mid-intertidal. Not common. Very ropey morphology.

Acrosiphonia coalita - Photo (c) Song Hunter, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Song Hunter
הזיהוי של rmwade: Acrosiphonia coalita, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך יוני 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 10, 2024 10:52 לפנה"צ PDT

תיאור

On rock, mid-intertidal.

Neorhodomela larix - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Scott Loarie
הזיהוי של rmwade: Neorhodomela larix, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 10, 2024 10:52 לפנה"צ PDT

תיאור

On boulder, low intertidal. Can’t see well in photo, but crossing veins are present. Also tetrasporic.

Polyneura latissima - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של rmwade: Polyneura latissima, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 10, 2024 10:50 לפנה"צ PDT

תיאור

On rock, low intertidal. Can’t see in photos, but veins present that don’t intersect.

Hymenena - Photo (c) Alison Young, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alison Young
הזיהוי של rmwade: סוג Hymenena, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 10, 2024 10:46 לפנה"צ PDT

תיאור

On rock, mid-intertidal. Papillae present, strongly canaliculate. Gametophyte visible on right side, sporophyte crust present on left.

Mastocarpus - Photo (c) 
Peter D. Tillman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של rmwade: סוג Mastocarpus, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 10, 2024 10:47 לפנה"צ PDT

תיאור

On rock, high intertidal.

Endocladia muricata - Photo (c) Jerry Kirkhart, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של rmwade: Endocladia muricata, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 10, 2024 10:42 לפנה"צ PDT

תיאור

On rock, in tidepool. In a channel with high exposure.

Codium setchellii - Photo (c) teastham, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי teastham
הזיהוי של rmwade: Codium setchellii, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך יוני 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 10, 2024 10:41 לפנה"צ PDT

תיאור

On rock, in tidepool. In a channel with high exposure.

Calliarthron tuberculosum - Photo (c) Julia Markey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Julia Markey
הזיהוי של rmwade: Calliarthron tuberculosum, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 10, 2024 10:26 לפנה"צ PDT

תיאור

On rock in tidepool. Area with moderate exposure.

Corallina - Photo (c) António Pena, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של rmwade: סוג Corallina, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 10, 2024 10:21 לפנה"צ PDT

תיאור

On rock, mid intertidal.

Microcladia borealis - Photo (c) Brenna Green, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Brenna Green
הזיהוי של rmwade: Microcladia borealis [inactive], שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 11, 2024
חריג טקסונומית
(טקסון לא פעיל)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 10, 2024 10:23 לפנה"צ PDT

תיאור

On rock, low intertidal. Area with high exposure.

Bossiella - Photo (c) plocamium, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי plocamium
הזיהוי של rmwade: סוג Bossiella, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 10, 2024 10:11 לפנה"צ PDT

תיאור

On boulder, upper intertidal. Patchy distribution.

Prasiola - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Jean-Paul Boerekamps
הזיהוי של rmwade: סוג Prasiola, שייך ל ירוקיות (פילום Chlorophyta)
נוסף בתאריך יוני 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 10, 2024 09:59 לפנה"צ PDT

תיאור

Drift. Already decomposing but gross morphology intact.

Desmarestia ligulata - Photo (c) Brenna Green, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Brenna Green
הזיהוי של rmwade: Desmarestia ligulata, שייך ל אצות (מחלקה Phaeophyceae)
נוסף בתאריך יוני 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eporcher

תאריך

יוני 10, 2024 11:05 לפנה"צ PDT

תיאור

low intertidal

Chamberlainium tumidum - Photo (c) Maddie Beange, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Maddie Beange
הזיהוי של rmwade: Chamberlainium tumidum, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellenbutler

תאריך

יוני 7, 2024 01:27 אחה"צ PDT
Saccharina latissima - Photo (c) Bernard Picton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של rmwade: Saccharina latissima, שייך ל אצות (מחלקה Phaeophyceae)
נוסף בתאריך יוני 10, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bclarkston

תאריך

יוני 9, 2024 06:40 אחה"צ PDT

תיאור

Drift, lots of specimens like this in the drift.

Cryptopleura - Photo Steve Lonhart / NOAA MBNMS, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של rmwade: סוג Cryptopleura, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך יוני 10, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 198