תמונות/קולות

מתצפת/ת

abrackett

תאריך

מאי 21, 2016 11:20 AM EDT
Clupeoidei - Photo (c) Kaustubh Sandip Warde, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Kaustubh Sandip Warde
הזיהוי של rgauzagronert: תת-סדרה Clupeoidei, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך 20 ספטמבר, 2022
משתפר.ת
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kevin1617

תאריך

מאי 2, 2021 05:13 PM EDT
Lithobates catesbeianus - Photo (c) bubbacho, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של rgauzagronert: Lithobates catesbeianus, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

teepot

תאריך

מאי 3, 2021 02:54 PM EDT

מקום

Hughesville (Google, OSM)
Chrysemys picta picta - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
הזיהוי של rgauzagronert: Chrysemys picta ssp. picta, שייך ל צבים ביצתיים (משפחה Emydidae)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jorbogmont

תאריך

אוקטובר 2015

מקום

United States (Google, OSM)
Atlanticoncha ochracea - Photo Daderot, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של rgauzagronert: Atlanticoncha ochracea, שייך ל צדפות נחל (סדרה Unionida)
נוסף בתאריך 23 מאי, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

belyykit

תאריך

יולי 3, 2016 09:02 AM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, כל הזכויות שמורות, uploaded by Buddy
הזיהוי של rgauzagronert: Lithobates clamitans, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 27 יוני, 2019
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

edanko

תאריך

מרץ 24, 2016 12:44 PM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, כל הזכויות שמורות, uploaded by Buddy
הזיהוי של rgauzagronert: Lithobates clamitans, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 27 יוני, 2019
מוביל.ה
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wiejl

תאריך

יולי 2018

מקום

United States (Google, OSM)
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, כל הזכויות שמורות, uploaded by Buddy
הזיהוי של rgauzagronert: Lithobates clamitans, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 27 יוני, 2019
מוביל.ה
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leilaniwheeler

תאריך

ספטמבר 8, 2018 09:20 AM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, כל הזכויות שמורות, uploaded by Buddy
הזיהוי של rgauzagronert: Lithobates clamitans, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 27 יוני, 2019
משתפר.ת
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

carrieseltzer

תאריך

יולי 26, 2015 09:13 PM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, כל הזכויות שמורות, uploaded by Buddy
הזיהוי של rgauzagronert: Lithobates clamitans, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 27 יוני, 2019
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jorbogmont

תאריך

ספטמבר 6, 2018 09:46 AM EDT
Storeria dekayi - Photo (c) johnwilliams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
הזיהוי של rgauzagronert: Storeria dekayi, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך 07 מאי, 2019
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bryanperry

תאריך

אפריל 15, 2017 11:21 AM EDT

תיאור

Road kill on the bike path.

Storeria dekayi - Photo (c) johnwilliams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
הזיהוי של rgauzagronert: Storeria dekayi, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך 07 מאי, 2019
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wesleytng

תאריך

מאי 20, 2016 10:51 AM EDT

תיאור

Skinny snake with a black head. Maybe 10 inches

Storeria dekayi - Photo (c) johnwilliams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
הזיהוי של rgauzagronert: Storeria dekayi, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך 07 מאי, 2019
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dcbioblitz

תאריך

מאי 20, 2016 01:21 PM EDT
Storeria dekayi - Photo (c) johnwilliams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
הזיהוי של rgauzagronert: Storeria dekayi, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך 07 מאי, 2019
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dcbioblitz

תאריך

מאי 20, 2016 01:21 PM EDT
Storeria dekayi - Photo (c) johnwilliams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
הזיהוי של rgauzagronert: Storeria dekayi, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך 07 מאי, 2019
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jimtate1940

תאריך

מרץ 10, 2016

תיאור

Reported to me and photographed by Ludwig Smith on sidewalk across from the short alley off Huidekoper Pl NW 2000 block.

Storeria dekayi - Photo (c) johnwilliams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
הזיהוי של rgauzagronert: Storeria dekayi, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך 07 מאי, 2019
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jorbogmont

תאריך

אפריל 6, 2017 03:49 PM EDT
Lacunicambarus diogenes - Photo (c) mgglon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by mgglon
הזיהוי של rgauzagronert: Lacunicambarus diogenes, שייך ל מעשירי רגל (סדרה Decapoda)
נוסף בתאריך 15 אוקטובר, 2018
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

treichard

תאריך

אוגוסט 22, 2014 10:26 PM EDT
Hyla - Photo (c) Saunders Drukker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
הזיהוי של rgauzagronert: סוג Hyla, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2018
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

treichard

תאריך

אוגוסט 23, 2014 04:34 AM EDT
Hyla - Photo (c) Saunders Drukker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
הזיהוי של rgauzagronert: סוג Hyla, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2018
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

treichard

תאריך

אוגוסט 29, 2014 02:55 AM EDT

תיאור

Gray Tree Frog

Hyla - Photo (c) Saunders Drukker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
הזיהוי של rgauzagronert: סוג Hyla, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2018
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thepenguinisclay

תאריך

מאי 22, 2015 11:52 AM EDT
Chelydra serpentina - Photo (c) Keegan Smith, כל הזכויות שמורות, uploaded by Keegan Smith
הזיהוי של rgauzagronert: Chelydra serpentina, שייך ל צב נשכן (סוג Chelydra)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2018
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tienglander

תאריך

מאי 25, 2015

מקום

greenbelt, md (Google, OSM)

תיאור

This was a large (over 12") snake in my garden today.

Pantherophis alleghaniensis - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של rgauzagronert: Pantherophis alleghaniensis, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2018
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tienglander

תאריך

יוני 1, 2015

תיאור

This is a juvenile (note the blue tail) in my garden. There are still 2 adults in my garden but they were shy of my camera.

http://dnr2.maryland.gov/wildlife/Pages/plants_wildlife/herps/Squamata_Lacertilia.aspx?LizardName=Broad-headed%20Skink

Plestiodon fasciatus - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
הזיהוי של rgauzagronert: Plestiodon fasciatus, שייך ל חומטיים (משפחה Scincidae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2018
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alex61

תאריך

אפריל 17, 2015 04:02 PM EDT
Nerodia sipedon - Photo (c) Ryan Wolfe, כל הזכויות שמורות, uploaded by Ryan Wolfe
הזיהוי של rgauzagronert: Nerodia sipedon, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2018
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dcbioblitz

תאריך

מאי 20, 2016 10:28 AM EDT
Anaxyrus fowleri - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
הזיהוי של rgauzagronert: Anaxyrus fowleri, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2018
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dcbioblitz

תאריך

מאי 20, 2016 10:32 AM EDT
Anaxyrus fowleri - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
הזיהוי של rgauzagronert: Anaxyrus fowleri, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2018
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jorbogmont

תאריך

מאי 26, 2016 04:43 PM EDT
Anaxyrus fowleri - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
הזיהוי של rgauzagronert: Anaxyrus fowleri, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2018
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ostovar

תאריך

מאי 30, 2016 12:50 PM EDT
Coluber constrictor constrictor - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של rgauzagronert: Coluber constrictor ssp. constrictor, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2018
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jorbogmont

תאריך

יוני 23, 2016 02:26 PM EDT
Lithobates catesbeianus - Photo (c) bubbacho, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של rgauzagronert: Lithobates catesbeianus, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2018
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

belyykit

תאריך

יולי 3, 2016 09:02 AM EDT
Lithobates clamitans melanota - Photo (c) Matt Reinbold, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של rgauzagronert: Lithobates clamitans ssp. melanota [inactive], שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2018
מוביל.ה
(טקסון לא פעיל)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

belyykit

תאריך

יולי 16, 2016 07:08 AM EDT
Lithobates catesbeianus - Photo (c) bubbacho, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של rgauzagronert: Lithobates catesbeianus, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2018
תומך

סטטיסטיקות

 • 351