תמונות/קולות

מתצפת.ת

hydapse

תאריך

אפריל 14, 2005 12:26 PM CDT
Celastrina ladon - Photo (c) Tom Fishburn, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tom Fishburn
הזיהוי של reg01: Celastrina ladon, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 01 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rkostecke

תאריך

אוגוסט 25, 2010 12:04 PM CDT
Ancyloxypha numitor - Photo (c) Rob Van Epps, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rob Van Epps
הזיהוי של reg01: Ancyloxypha numitor, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 01 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bugguytad

תאריך

יולי 12, 2020 01:17 PM CDT
Ancyloxypha numitor - Photo (c) Rob Van Epps, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rob Van Epps
הזיהוי של reg01: Ancyloxypha numitor, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 01 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zeth1560

תאריך

אוגוסט 16, 2018 01:04 PM CDT
Lepidophora lutea - Photo (c) Stephen Barten, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Stephen Barten
הזיהוי של reg01: Lepidophora lutea, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 31 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cbren

תאריך

יולי 8, 2020 03:43 PM UTC
Lepidophora - Photo (c) Bob Tarte, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bob Tarte
הזיהוי של reg01: סוג Lepidophora, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 31 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pisonijane

תאריך

אוגוסט 14, 2020 01:17 PM UTC

תיאור

Sbee, 30, black eyed Susan’s

Lepidophora - Photo (c) Bob Tarte, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bob Tarte
הזיהוי של reg01: סוג Lepidophora, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 31 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

storm_petrel

תאריך

יוני 27, 2022 12:00 PM CDT

תגיות

Lepidophora lepidocera - Photo (c) ronthill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של reg01: Lepidophora lepidocera, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך 31 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)

מתצפת.ת

atlasbeetle

תאריך

יוני 7, 2020 03:56 PM UTC
Phanogomphus - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jim Johnson
הזיהוי של reg01: סוג Phanogomphus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

atlasbeetle

תאריך

יוני 2020

מקום

Missouri, US (Google, OSM)
Phanogomphus - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jim Johnson
הזיהוי של reg01: סוג Phanogomphus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

atlasbeetle

תאריך

מאי 17, 2020 06:13 PM UTC
Ischnura hastata - Photo (c) Erland Refling Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של reg01: Ischnura hastata, שייך ל חיצית (סוג Ischnura)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

atlasbeetle

תאריך

מאי 30, 2021 01:03 PM UTC
Epiaeschna heros - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של reg01: Epiaeschna heros, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

atlasbeetle

תאריך

יולי 8, 2021 08:04 PM UTC
Dromogomphus spoliatus - Photo (c) Ken Slade, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של reg01: Dromogomphus spoliatus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

atlasbeetle

תאריך

יולי 24, 2020 11:25 AM EDT
Dromogomphus spinosus - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של reg01: Dromogomphus spinosus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

atlasbeetle

תאריך

מאי 2020

מקום

Missouri, US (Google, OSM)
Cordulegaster obliqua - Photo (c) D Kaposi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי D Kaposi
הזיהוי של reg01: Cordulegaster obliqua, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

atlasbeetle

תאריך

יולי 8, 2021 04:49 PM UTC
Anax longipes - Photo (c) Eric Isley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eric Isley
הזיהוי של reg01: Anax longipes, שייך ל סירן (סוג Anax)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

atlasbeetle

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

Missouri, US (Google, OSM)
Tramea carolina - Photo (c) Vicki DeLoach, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של reg01: Tramea carolina, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

atlasbeetle

תאריך

אוגוסט 11, 2019 04:30 PM EDT
Aeshna umbrosa - Photo (c) Guy Lemelin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Guy Lemelin
הזיהוי של reg01: Aeshna umbrosa, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

atlasbeetle

תאריך

יולי 11, 2020 11:19 AM UTC
Progomphus obscurus - Photo (c) Eric Isley, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של reg01: Progomphus obscurus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

atlasbeetle

תאריך

יולי 16, 2021 02:32 PM UTC
Celithemis fasciata - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של reg01: Celithemis fasciata, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

atlasbeetle

תאריך

אוגוסט 5, 2022 07:48 PM CDT
Celithemis fasciata - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של reg01: Celithemis fasciata, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

steelbirder

תאריך

יולי 28, 2022 11:05 AM CDT
Dromogomphus spinosus - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של reg01: Dromogomphus spinosus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

steelbirder

תאריך

יוני 4, 2022 11:55 AM CDT
Epiaeschna heros - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של reg01: Epiaeschna heros, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

steelbirder

תאריך

יוני 23, 2022 02:06 PM CDT
Gomphurus vastus - Photo (c) Scott King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של reg01: Gomphurus vastus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eric930

תאריך

ינואר 29, 2023 01:27 PM CST
Sphyrapicus varius - Photo (c) Christian Grenier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christian Grenier
הזיהוי של reg01: Sphyrapicus varius, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mchiplis

תאריך

אוגוסט 26, 2021 08:52 AM UTC

תיאור

on grey headed coneflower

Agapostemon - Photo (c) Matthew Delligatti, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Matthew Delligatti
הזיהוי של reg01: תת סוג Agapostemon, שייך ל הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

storm_petrel

תאריך

יוני 29, 2022 11:14 AM CDT

תיאור

the only pair I saw in mate guard

Argia translata - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של reg01: Argia translata, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

storm_petrel

תאריך

יוני 7, 2022 12:45 PM CDT

תיאור

in a stock pond

תגיות

Enallagma traviatum - Photo (c) Vicki DeLoach, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של reg01: Enallagma traviatum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

storm_petrel

תאריך

יוני 22, 2021 12:13 PM PDT
Enallagma traviatum - Photo (c) Vicki DeLoach, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של reg01: Enallagma traviatum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

storm_petrel

תאריך

אפריל 19, 2021 01:14 PM PDT

תגיות

Ladona deplanata - Photo (c) Vicki DeLoach, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של reg01: Ladona deplanata, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

storm_petrel

תאריך

אפריל 16, 2021 11:08 AM PDT

תגיות

Ladona deplanata - Photo (c) Vicki DeLoach, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של reg01: Ladona deplanata, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 30 ינואר, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 7294