תמונות/קולות

מתצפת.ת

irh

תאריך

ספטמבר 23, 2023 11:43 לפנה"צ CEST
Streptopus amplexifolius - Photo (c) 116916927065934112165, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי 116916927065934112165
הזיהוי של radim-paulic: Streptopus amplexifolius, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

irh

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:02 אחה"צ CEST
Luzula pilosa - Photo (c) Gennady Alexandrov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של radim-paulic: Luzula pilosa, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

irh

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:03 אחה"צ CEST
Potentilla erecta - Photo (c) CORDENOS Thierry, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי CORDENOS Thierry
הזיהוי של radim-paulic: Potentilla erecta, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

בן חורש רחב עלים (Epipactis helleborine)

מתצפת.ת

irh

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:48 אחה"צ CEST
בן חורש רחב עלים - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ori Fragman-Sapir
הזיהוי של radim-paulic: בן חורש רחב עלים (Epipactis helleborine)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

irh

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:28 אחה"צ CEST
Angelica sylvestris - Photo (c) tsiegretlop, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של radim-paulic: Angelica sylvestris, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

irh

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:32 אחה"צ CEST
Vicia sepium - Photo (c) Nasser Halaweh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nasser Halaweh
הזיהוי של radim-paulic: Vicia sepium, שייך ל בקיה (סוג Vicia)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

irh

תאריך

ספטמבר 23, 2023 01:43 אחה"צ CEST
Huperzia selago - Photo (c) sultanov-rinat, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי sultanov-rinat
הזיהוי של radim-paulic: Huperzia selago, שייך ל ליקופודים (מחלקה Lycopodiopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

irh

תאריך

ספטמבר 23, 2023 01:42 אחה"צ CEST
Gymnocarpium dryopteris - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של radim-paulic: Gymnocarpium dryopteris, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

krfl3

תאריך

אפריל 2023

מקום

Břeclav, CZ (Google, OSM)
Berberis aquifolium - Photo (c) Riley Cameron, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Riley Cameron
הזיהוי של radim-paulic: Berberis aquifolium, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

irh

תאריך

ספטמבר 23, 2023 03:26 אחה"צ CEST
Achillea ptarmica - Photo (c) Juha Haataja, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של radim-paulic: Achillea ptarmica, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

irh

תאריך

ספטמבר 23, 2023 01:44 אחה"צ CEST
Struthiopteris spicant - Photo (c) Kai-Philipp Schablewski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kai-Philipp Schablewski
הזיהוי של radim-paulic: Struthiopteris spicant, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katkav

תאריך

ספטמבר 23, 2023 10:14 לפנה"צ CEST
Commelina communis - Photo (c) Zeynel Cebeci, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של radim-paulic: Commelina communis, שייך ל קומליניים (משפחה Commelinaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johanka-b

תאריך

אוגוסט 7, 2023 04:35 אחה"צ CEST

מקום

8992, Rakousko (Google, OSM)
Calathianae - Photo (c) Hugh Knott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של radim-paulic: תחום Calathianae, שייך ל גנציאנה (משפחה Gentianaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ורבנה ארגנטינאית (Verbena bonariensis)

מתצפת.ת

jandolezal

תאריך

ספטמבר 21, 2023 10:27 לפנה"צ CEST
ורבנה ארגנטינאית - Photo (c) Thomas Shellenberger, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Thomas Shellenberger
הזיהוי של radim-paulic: ורבנה ארגנטינאית (Verbena bonariensis)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jandolezal

תאריך

ספטמבר 21, 2023 10:26 לפנה"צ CEST
Helianthus tuberosus - Photo (c) Eduard Garin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eduard Garin
הזיהוי של radim-paulic: Helianthus tuberosus, שייך ל חמנית (סוג) (סוג Helianthus)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jandolezal

תאריך

ספטמבר 21, 2023 10:14 לפנה"צ CEST
Physalis grisea - Photo (c) Alain Hogue, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Alain Hogue
הזיהוי של radim-paulic: Physalis grisea, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jandolezal

תאריך

ספטמבר 21, 2023 09:56 לפנה"צ CEST
Impatiens glandulifera - Photo (c) John Barkla, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי John Barkla
הזיהוי של radim-paulic: Impatiens glandulifera, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jandolezal

תאריך

ספטמבר 18, 2023 09:47 לפנה"צ CEST
Sagina procumbens - Photo (c) Eduard Garin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eduard Garin
הזיהוי של radim-paulic: Sagina procumbens, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

דטורה זקופת-פרי (Datura stramonium)

מתצפת.ת

jandolezal

תאריך

ספטמבר 20, 2023 01:12 אחה"צ CEST
Datura stramonium stramonium - Photo (c) Michal Hlavica, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michal Hlavica
הזיהוי של radim-paulic: Datura stramonium var. stramonium, שייך ל דטורה זקופת-פרי (Datura stramonium)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jandolezal

תאריך

ספטמבר 20, 2023 01:14 אחה"צ CEST
Aethusa cynapium - Photo (c) César Andrés Castillo, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי César Andrés Castillo
הזיהוי של radim-paulic: Aethusa cynapium, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jandolezal

תאריך

ספטמבר 20, 2023 01:12 אחה"צ CEST
Solanum nigrum - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של radim-paulic: קומפלקס Solanum nigrum, שייך ל סולנום (סוג Solanum)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

קייצת קנדית (Erigeron canadensis)

מתצפת.ת

duch

תאריך

ספטמבר 22, 2023 12:33 אחה"צ CEST
קייצת קנדית - Photo (c) Polina Semenova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Polina Semenova
הזיהוי של radim-paulic: קייצת קנדית (Erigeron canadensis)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ורבנה ארגנטינאית (Verbena bonariensis)

מתצפת.ת

duch

תאריך

ספטמבר 22, 2023 12:42 אחה"צ CEST
ורבנה ארגנטינאית - Photo (c) Thomas Shellenberger, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Thomas Shellenberger
הזיהוי של radim-paulic: ורבנה ארגנטינאית (Verbena bonariensis)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

זיפן מצוי (Setaria verticillata)

מתצפת.ת

duch

תאריך

ספטמבר 22, 2023 12:52 אחה"צ CEST
זיפן מצוי - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של radim-paulic: זיפן מצוי (Setaria verticillata)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

אל-ציצית לבנה (Eclipta prostrata)

מתצפת.ת

duch

תאריך

ספטמבר 22, 2023 12:28 אחה"צ CEST
אל-ציצית לבנה - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של radim-paulic: אל-ציצית לבנה (Eclipta prostrata)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

duch

תאריך

ספטמבר 22, 2023 12:47 אחה"צ CEST
Veronica peregrina - Photo (c) Rudy Gelis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rudy Gelis
הזיהוי של radim-paulic: Veronica peregrina, שייך ל ורוניקה (סוג Veronica)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

duch

תאריך

ספטמבר 22, 2023 12:31 אחה"צ CEST
Erigeron sumatrensis - Photo (c) naturephotosuze, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי naturephotosuze
הזיהוי של radim-paulic: Erigeron sumatrensis, שייך ל קייצת (סוג Erigeron)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

עבדקן (נחלית) הדורים (Polypogon viridis)

מתצפת.ת

duch

תאריך

ספטמבר 22, 2023 12:30 אחה"צ CEST
עבדקן (נחלית) הדורים - Photo (c) Dave Richardson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Dave Richardson
הזיהוי של radim-paulic: עבדקן (נחלית) הדורים (Polypogon viridis)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

duch

תאריך

ספטמבר 22, 2023 12:26 אחה"צ CEST
Oxybasis glauca - Photo (c) kelly06456, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי kelly06456
הזיהוי של radim-paulic: Oxybasis glauca, שייך ל ירבוזיים (משפחה Amaranthaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

duch

תאריך

ספטמבר 22, 2023 12:14 אחה"צ CEST
Erigeron sumatrensis - Photo (c) naturephotosuze, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי naturephotosuze
הזיהוי של radim-paulic: Erigeron sumatrensis, שייך ל קייצת (סוג Erigeron)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 47734