תמונות/קולות

מתצפת.ת

the_cool_moth

תאריך

יולי 12, 2023 01:28 לפנה"צ EDT
Amphipyra pyramidoides - Photo (c) Zoology123, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zoology123
הזיהוי של pwilson96: Amphipyra pyramidoides, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessica99123

תאריך

נובמבר 7, 2023 02:04 אחה"צ EST
Lithobates - Photo (c) Rebecca Cruz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Rebecca Cruz
הזיהוי של pwilson96: סוג Lithobates, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

makajadowns

תאריך

נובמבר 27, 2023 02:03 אחה"צ EST
Cypriniformes - Photo (c) Peter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של pwilson96: סדרה Cypriniformes, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)

מתצפת.ת

krhue

תאריך

נובמבר 1, 2023 04:02 אחה"צ EDT
שרכאים - Photo (c) Lena Dietz Chiasson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lena Dietz Chiasson
הזיהוי של pwilson96: שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

עלוקות (תת מחלקה Hirudinea)

מתצפת.ת

chris94974

תאריך

יוני 13, 2023 05:39 אחה"צ EDT

תיאור

This was a pond leech I pulled off the bottom of a snapping turtle. I transferred him to an aquarium and named him Squiggles.

עלוקות - Photo (c) dhfischer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי dhfischer
הזיהוי של pwilson96: עלוקות (תת מחלקה Hirudinea)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris94974

תאריך

אוקטובר 4, 2023 01:07 אחה"צ EDT
Poales - Photo (c) Arthur Chapman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של pwilson96: סדרה Poales, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת.ת

kylemcwill

תאריך

נובמבר 7, 2023 02:22 אחה"צ EST
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של pwilson96: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת.ת

jessica99123

תאריך

נובמבר 7, 2023 01:56 אחה"צ EST
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של pwilson96: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דבוראים (סדרה Hymenoptera)

מתצפת.ת

ksheal

תאריך

נובמבר 23, 2023 02:52 אחה"צ EST
דבוראים - Photo (c) Riley Walsh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Riley Walsh
הזיהוי של pwilson96: דבוראים (סדרה Hymenoptera)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

willmcalister1

תאריך

נובמבר 27, 2023 01:46 אחה"צ EST
Aphidomorpha - Photo (c) bev wigney, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי bev wigney
הזיהוי של pwilson96: אנפרא-סדרה Aphidomorpha, שייך ל כְּנִימוֹת (תת-סדרה Sternorrhyncha)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

melgrimble

תאריך

נובמבר 25, 2023 12:57 אחה"צ EST

מקום

Sunset (Google, OSM)
Rhododendron - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של pwilson96: סוג Rhododendron, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

riley-smoak

תאריך

ספטמבר 28, 2023 04:05 אחה"צ EDT
חגבאים - Photo (c) Vlad Proklov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של pwilson96: חגבאים (סדרה Orthoptera)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

זיבליתיים (משפחה Scarabaeidae)

מתצפת.ת

megan48146

תאריך

נובמבר 29, 2023 02:04 אחה"צ EST
חיפושיות - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eduardo Muñoz Orellana
הזיהוי של pwilson96: חיפושיות (סדרה Coleoptera)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דבוראים (סדרה Hymenoptera)

מתצפת.ת

megan48146

תאריך

נובמבר 29, 2023 02:17 אחה"צ EST
דבוראים - Photo (c) Riley Walsh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Riley Walsh
הזיהוי של pwilson96: דבוראים (סדרה Hymenoptera)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דבוראים (סדרה Hymenoptera)

מתצפת.ת

megan48146

תאריך

נובמבר 29, 2023 02:23 אחה"צ EST
דבוראים - Photo (c) Riley Walsh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Riley Walsh
הזיהוי של pwilson96: דבוראים (סדרה Hymenoptera)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

אָזְנִית (סוג Pleurotus)

מתצפת.ת

rileymain

תאריך

נובמבר 29, 2023 05:19 אחה"צ EST
פטריות - Photo (c) chofungi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של pwilson96: פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rileymain

תאריך

ספטמבר 22, 2023 11:10 לפנה"צ EDT
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של pwilson96: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

ורדנאים (סדרה Rosales)

מתצפת.ת

brittany82718

תאריך

נובמבר 3, 2023 04:03 אחה"צ EDT
ורדנאים - Photo (c) Dominicus Johannes Bergsma, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של pwilson96: ורדנאים (סדרה Rosales)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brittany82718

תאריך

נובמבר 12, 2023
Symphyotrichum - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של pwilson96: סוג Symphyotrichum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

racheln1101

תאריך

נובמבר 30, 2023 10:44 לפנה"צ EST
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של pwilson96: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
משתפר.ת
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת.ת

geodazed

תאריך

נובמבר 30, 2023 11:09 לפנה"צ EST
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של pwilson96: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luciaphillips

תאריך

אוקטובר 19, 2023 09:43 לפנה"צ SAST

תיאור

Reared from caterpillars. Male on the right and female on the left.

Nudaurelia - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jakob Fahr
הזיהוי של pwilson96: סוג Nudaurelia, שייך ל שבתאיים (משפחה Saturniidae)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luciaphillips

תאריך

אוקטובר 19, 2023 09:43 לפנה"צ SAST

תיאור

Reared from caterpillars. Male on the right and female on the left.

שבתאיים - Photo (c) Vipin Baliga, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של pwilson96: שבתאיים (משפחה Saturniidae)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

enterfishman2023

תאריך

אוגוסט 22, 2023 07:55 אחה"צ PDT
פרוקי-רגליים - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ryosuke Kuwahara
הזיהוי של pwilson96: פרוקי-רגליים (פילום Arthropoda)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rutah

תאריך

נובמבר 29, 2023 11:55 לפנה"צ CST
Liquidambar - Photo (c) MTSOfan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של pwilson96: סוג Liquidambar, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דבורים (על-משפחה Anthophila)

מתצפת.ת

maria_fernanda39322

תאריך

נובמבר 29, 2023 12:09 אחה"צ CST
דבוראים - Photo (c) Riley Walsh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Riley Walsh
הזיהוי של pwilson96: דבוראים (סדרה Hymenoptera)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
משתפר.ת
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת.ת

pushingp

תאריך

נובמבר 29, 2023 10:10 לפנה"צ PST
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של pwilson96: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

geremayan2

תאריך

נובמבר 29, 2023 12:04 אחה"צ CST
פרפראים ועשים - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של pwilson96: פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
מוביל.ה
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת.ת

ulises_zc

תאריך

נובמבר 27, 2023 06:55 אחה"צ -03
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של pwilson96: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ulises_zc

תאריך

נובמבר 27, 2023 06:55 אחה"צ -03
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של pwilson96: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 40350